Samen uit, samen thuis ook als vrijwilliger

Nadat in de Sint Jansviering eerst hun kleinzoon werd gedoopt door kapelaan Boris Plavcic waren het daarna de grootouders Kees en Margriet Heijkoop die in het parochiële zonnetje werden gezet door dezelfde kapelaan. Voor al hun verdiensten als vrijwilliger in de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk werden zij zondag 25 juni beiden benoemd tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Onder een dankbaar en klaterend applaus kwamen ze dan ook uit de kerkbank naar voren voor de huldiging.

 

Daar mochten ze uit handen van Plavcic en lectrice Anneke Noordermeer – Karremans de speciale kaars van de parochiekern zo ook ieder een eigen oorkonde ontvangen. En natuurlijk werden ze nog feestelijk ‘gestruikt’ om het helemaal af te maken. Na afloop van deze Sint Jansviering was er voor de aanwezige parochianen dan ook de gelegenheid om de Heijkoopjes te feliciteren, de hand te schudden en te knuffelen om ze zo te bedanken voor alle genoemde vrijwilligerswerkzaamheden.

[Lees meer…]

De Vrolijke Noot duimt nog wat af in groep 8

Het is niet wat je als lezer denkt met deze titel.
Want aan het einde van de viering van Sint Jansdag zondag 25 juni in de parochiekern van de H. Joannes de Doper werden tien koorleden van kinderkoor ‘De Vrolijke Noot’ verblijd met de enige echte ‘Gouden Duim’. Die kan je zingende verdienen als je tot en met groep acht van de basisschool blijft meezingen en… dat hebben deze tien kanjers dan ook gedaan.
 

Een tiental keer klonk er een klaterend applaus in de volle kerk toen dirigente en oprichtster van dit koor Agnes Bol deze trofee, na eerst wat algemeen waarderende woorden, uitreikte aan de koorleden Wendy van Scheijndel, Isabella Haasbroek, Sanne Bruin, Thomas de Mol, Mies van der Waay, Anna-Dirkje Moll, Tessa van der Boon, Rebecca Duinstee, Amber Vooys en Daphne van Beele.

[Lees meer…]

Parochiële website nog beter in beeld.

De webbouwer van de website www.parochie-augustinus.nl meldde dat deze aangepast is en dat hij nu ook op een tablet en mobiele telefoon goed leesbaar is geworden. Via deze algemene website kunt u ook doorklikken naar alle parochiekernen. Dus op vakantie, waar dan ook op deze aardkloot, heeft u altijd onze kleurrijke en informatieve parochiekernsite bij de hand! Check het maar eens zelf op uw eigen mobiele telefoon! 

De webredactie van de digitale nieuwsbrief.  

Sint Jansdag zondag 25 juni 2017

Geachte medeparochianen, 

Over een kleine vijf weken is die er weer, de Sint Jansdag van onze enige echte parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk op zondag 25 juni. Weet u dat er parochianen zijn die nog nooit de activiteiten bij een georganiseerde Sint Jansdag hebben overgeslagen? Weet u dat er ook parochianen zijn die elke keer twijfelen, maar nog niet eerder aanwezig zijn geweest? Voor beide doelgroepen in het bijzonder, maar natuurlijk voor alle medeparochianen, geldt deze uitnodigingsbrief.
Als evenementencommissie hebben we na de viering van 9.30 uur waar alle koren aan deelnemen en aansluitend de koffie-plus van 12.00 – 15.00 uur in en om ‘de kleine JOANNES’ een onwijs leuk thema bedacht.

[Lees meer…]

Zeven rode pinksterkaarsen aangestoken en twee witte…

Deze pinksterkaarsen werden ontstoken bij het begin van de viering op eerste pinksterdag zondag 4 juni en bij elke kaars werd een toelichting gegeven over de vruchten van de Heilige Geest. Dat zijn de vruchten die ons veranderen mogen om een beter mens te worden. De negen vruchten van de Geest zijn:

·         De vrucht van de liefde
·         De vrucht van de vreugde
·         De vrucht van de vrede
·         De vrucht van het geduld
·         De vrucht van de vriendelijkheid
·         De vrucht van de goedheid
·         De vrucht van de trouw
·         De vrucht van de zachtmoedigheid
·         De vrucht van de zelfbeheersing

 

Dit gebed werd aan het einde van deze pinksterviering met elkaar gebeden:
  [Lees meer…]

Speciale viering bij de Hervormde gemeente De Rank op 25 mei

Hemelvaartsdag, dat betekent voor de leden van De Rank en alle andere belangstellenden natuurlijk de dag starten met een duinwandeling en aansluitend een inspirerende meditatieve dienst.

Zoals gebruikelijk willen we ook dit jaar weer gaan wandelen in de duinen. De start zal zijn om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van Overduin aan de Nachtegaallaan in Katwijk aan Zee.

Aansluitend komen we om 10.00 uur bijeen in de kapel van Overduin voor een meditatieve dienst. Ook wanneer u niet meewandelt, bent u van harte welkom in de dienst.

Daarna is er gelegenheid om koffie te drinken in de Sjanshoek. We hopen velen van u te ontmoeten tijdens de wandeling en/of in de dienst. Opgave vooraf is niet nodig.

 

Thea Sterk

Die man ken ik toch ook? Dat klopt want het is…

Door Marten van der Meer werden we attent gemaakt op dit artikel in De Katwijksche Post waar in het kader van ‘De verandering’ door een redacteur werd gesproken met Javed Masih.

We kennen hem vast en zeker nog van zijn aanwezigheid in onze parochiekern in en na de vieringen.

Goed om te lezen en grote waardering voor wat hij zo allemaal doet om zijn medemens te helpen en met raad en daad bij te staan.

Waarom plaatsen we dit? Omdat niet iedereen de uitgave van De Katwijksche Post heeft of leest en vooral omdat we trots mogen zijn op wat hij realiseert en waar hij zich voor inzet. Veel leesplezier en meer dan van harte aanbevolen!

Klik hier voor het artikel……

Gerard Bol.

Heel Joannes hobbyt

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, de viering van de Sint Jansdag juni 2016 onder de noemer ‘Heel Joannes bakt’. Schitterende en heerlijke baksels werden toen aangeleverd, gejureerd en tot de laatste kruimel geproefd. Na de verschillende workshops konden we met ruim honderd parochianen genieten van een afsluitende lunch. Gelukkig hebben we de foto’s nog van deze prachtige dag van elkaar ontmoeten, kijkt u maar op de website www.joannesdedoper.nl onder het kopje ‘Fotogalerij’.

Wat is uw / jouw hobby?

Maar de leden van de evenementencommissie zijn, wat deze bezigheid betreft ook weer uit hun winterslaap gekomen en hebben woensdag 5 april hun eerste creatieve bijeenkomst gehad om plannen te bedenken voor de Sint Jansdag van zondag 25 juni. Gaan zij voor in de eucharistieviering of vervangen ze in unieke close harmony-zang de drie parochiële koren? Niets van dit alles, daar zijn specialisten voor aanwezig in onze bruisende parochiekern. De evenementencommissie is gaan broeden op de meest ludieke ideeën voor de invulling van  zondag 25 juni van 12.00 – 15.00 uur met deze criteria in het achterhoofd:
[Lees meer…]

De hartelijke avond komt er weer aan

en is het tijd voor onze jaarlijkse hartelijke avond.

Petra Barnhoorn van Hippe Stippe zorgt net als de afgelopen 2 jaar weer voor de creatieve invulling van de avond en wij zorgen voor de koffie, thee, taart en borrel. Als jij nou een brokje gezelligheid komt brengen  weten wij zeker dat ook deze avond een groot succes wordt.

Je kunt  je opgeven  door een mail te sturen naar marloes.jongeneel@xs4all.nl of een berichtje te sturen naar 06-43725599.

Aanvang van de avond: 20.00 uur

Kosten:  € 10,- (te voldoen op de avond zelf)

We hopen op je komst!

TED Talk van paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vanuit Vaticaanstad een TED Talk opgenomen. De boodschap van de kerkleider gaat uit naar alle mensen, ongeacht hun geloof of positie in de samenleving. Hij roept op tot gelijkheid, solidariteit en pleit voor meer tederheid en compassie in de samenleving.

Wilt u deze zien en vooral ook horen, klik dan op deze link……:

Meer dan van harte aanbevolen, neem er maar even de tijd voor. Zeker op deze Bevrijdingsdag een goed moment om er tijd voor uit te trekken. Want hier hebben onze bevrijders in de tweede wereldoorlog toch ook voor gevochten? 

De webredactie van de digitale nieuwsbrief.