Pastor Kees van Vliet met ziekteverlof!

Pastor Kees van Vliet meldde donderdag 6 juni dat zijn arts hem gevraagd heeft een periode rust te nemen. In die periode zal hij geen parochiewerk doen. Wij wensen hem van harte beterschap en vragen u als parochiaan om daarvoor te bidden.
We hebben geprobeerd priesters van buiten te vinden die hem kunnen vervangen. Deze zijn door het priestertekort niet meer beschikbaar. Het rooster van vieringen zoals dat in de nieuwe De Augustinus staat, klopt hierdoor niet meer.
De vieringen zullen, doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. Het zullen echter niet allemaal eucharistievieringen zijn. Kijkt u op de website voor het nieuwe rooster van vieringen. De aanbidding op de laatste vrijdag van de maand in de St. Willibrordus in Wassenaar zal in juni niet doorgaan.
Wilt u hem persoonlijk een kaartje sturen dan kunt u dat sturen naar de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pastor Kees van Vliet.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Franken.

Update 255: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de tiende zondag door het jaar op zondag 9 juni komt om 11.00 uur uit de parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. De voorganger is pastoor Franken geassisteerd door diaken Winnubst en de muzikale medewerking komt van het Laurentiuskoor.
Deze viering is thuis te volgen via deze link.

Wat is dat ook alweer (deel 6)?

In deze zesde aflevering komen de zeer vermaarde schilder Jan Toorop en onze parochie van de H. Joannes de Doper te Katwijk samen. We beschrijven namelijk net als vorige week niet een gewoon voorwerp uit onze kerk, sacristie of pastorie maar een waar historisch pronkstuk. Deze keer is het namelijk het beeld van de H. Jeroen uit Noordwijk. Ook dit beeld heeft haar eerste ‘meters gemaakt’ in het vroegere zaalkerkje in de Groote Steeg. Maar dit kerkgebouw deed haar deuren voor het eerst open in 1846 en op dit beeld staat geen jaartal geschilderd. Wat is het dan het verhaal achter dit beeld van de H. Jeroen? Ook geschonken door de familie L.H. van der Valk zoals zij ook deden met het Jozefbeeld? Met de beschrijving ‘Kerkcollectie digitaal’ van het Museum Catharijneconvent uit 2020 wordt het bekende uit ons kerkgebouw nu nog veel bekender. Belangrijk, want dit beeld van de H. Jeroen maakt immers ook deel uit van de kerncollectie van ons kerkgebouw.      

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… ook in De Hoornes katholiek onderwijs!

Eind jaren vijftig was men in Katwijk drukdoende met de uitbreiding van het ‘oude dorp’. Er moest een hele nieuwe wijk komen aan de noordkant van de Oude Rijn. De nieuwe wijk werd genoemd naar de polder die daar tot voorkort was. De inwoners van Katwijk noemden deze wijk al gauw Het Over Jordaanse’. Maar de wijk groeide gestaag en er was ruimte voor hoogbouw, laagbouw, een winkelcentrum en natuurlijk ook scholen. Er kwamen protestantse-, openbare- en katholieke scholen. In 1973 was het dan zover. De bouw was gereed en er stonden twee katholieke scholen.

[Lees meer…]

Praise-avond in r.-k kerk… the place to be!

Vrijdag 7 juni start om 19.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn, een praise-avond met een viering waar iedereen voor wordt uitgenodigd. Muzikale ondersteuning komt van de lokale band ‘Tim van der Meij en band’ en Marc van Starkenburg, artiestennaam ‘Marcus’, speelt ook mee. Hij heeft onlangs zijn EP gereleased. Voorganger is ook nu weer gebedsleider Anneke Noordermeer – Karremans. Het thema is ‘God de Vader’. Na afloop van de praise-avond is er van 20.30 – 23.00 uur, ‘onder het genot van’, een samenzijn in de naastgelegen ‘de kleine JOANNES’ voor wie wil. Dus nu een tweede praise-avond in deze r.-k kerk waar de ervaringen van de eerste keer van december jl. in zijn verwerkt. ‘Samen ben je nooit alleen’, dus komt allen om elkaar te ontmoeten op deze praise-avond.

[Lees meer…]

Update 254: Livestream vanuit Oegstgeest

De parochiële livestream van de eucharistieviering op Sacramentsdag op zondag 2 juni komt om 11.00 uur uit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest.
De voorganger in deze viering van de eerste communie is pastoor Franken geassisteerd door pastoraal werker Zuidersma en de muzikale medewerking komt van het dameskoor.
Deze viering is thuis te volgen via deze link.

Wat is dat ook alweer (deel 5)?

In deze vijfde aflevering beschrijven we net als vorige week niet een gewoon voorwerp uit onze kerk, sacristie of pastorie maar een waar historisch pronkstuk. Deze keer is het namelijk het beeld van de H. Jozef. Ook dit beeld heeft haar eerste ‘meters gemaakt’ in het vroegere zaalkerkje in de Groote Steeg. Maar dit kerkgebouw deed haar deuren voor het eerst open in 1846 en op dit beeld staat geen jaartal geschilderd. Wat is het dan het verhaal achter dit beeld van de H. Jozef? Met de beschrijving ‘Kerkcollectie digitaal’ van het Museum Catharijneconvent uit 2020 wordt het bekende uit ons kerkgebouw nu nog veel bekender. Belangrijk, want dit beeld van de H. Jozef maakt immers ook deel uit van de kerncollectie van ons kerkgebouw.      

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… mooie herinneringen aan de St. Jozefschool

Zo kon dus na een langdurige en zware ‘bevalling’ eindelijk het katholiek onderwijs in Katwijk start gaan. Het zou best even wennen zijn geweest. Een heel nieuw schoolgebouw vanaf 1 maart 1924, allemaal kinderen voor het eerst naar de lagere school om kennis te maken met de onderwijzers. De hoofdonderwijzer was de heer Castenmiller verder meester Jan Fennes vanaf 1 mei 1926, juffrouw van Stijn en juffrouw Oudshoorn. De laatste, vanaf 1930 werkzaam op de St. Jozefschool, trouwde op 26 juni 1940 met meester Fennes en zoals gebruikelijk in die tijd werd ze,  tot verdriet van de kinderen, daardoor ontslagen. Pas in 1958 zien we haar weer als leerkracht terug op deze school waar ze nog vele jaren hebben samengewerkt.

[Lees meer…]

Werelddag voor Kinderen

In het weekend van 25 en 26 mei 2024 viert de Kerk voor de eerste keer de ‘Werelddag voor Kinderen’. In een korte boodschap richt de paus richt zich vooral tot de kinderen.
Hij herinnert ons eraan dat wij allemaal kinderen zijn, broeders en zusters van elkaar. We zouden niet leven als anderen ons niet in deze wereld gebracht zouden hebben en we kunnen ook niet groeien zonder te beminnen en bemind te worden.
Paus Franciscus noemt de kinderen een vreugde voor hun ouders, de mensenfamilie en de Kerk. Hierbinnen vormen we allemaal een schakel in een ketting die reikt van het verleden naar de toekomst.

[Lees meer…]

Update 253: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de eucharistieviering op Drievuldigheidszondag op zondag 26 mei komt om 11.00 uur uit de parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. De voorganger is pastor van Vliet en de muzikale medewerking komt van de ‘Schola Cantorum Conservatorium Amsterdam’.  
Deze viering is thuis te volgen via deze link.