Zeer geslaagd kooruitje Vocalis zondag 1 september naar De Lier

Waar in 2018 b.g.v. het 25-jarig koorjubileum leden van Vocalis en ook de ‘kouwe kant’ van 7 t/m 10 september een muzikale trip beleefden naar Trier, bleef men voor dit jaar wat dichter bij huis. De Lier in de gemeente Westland was nu ‘the place to be’. Vooraf was er contact gelegd met de parochiekern van H.H. Martelaren van Gorcum in dat dorp. Met tien andere kernen maakt men daar deel uit van de parochiefederatie Sint Franciscus (tussen duin en tuin). En zondag 1 september kon Vocalis al om 9.00 uur aan de bak in de viering die door verrassend veel kerkgangers werd bezocht. Bij het weekendthema ‘Doe maar gewoon’ voelde Vocalis zich meer dan thuis. [Lees meer…]

DrieKerkenLunch smaakt naar meer

,,Wat is het leuk zeg om zo met elkaar bij deze drie kerken binnen te mogen lopen en uitleg over van alles te krijgen!” ,,Zo mooi om te zien en te horen bij elke uitleg dat ze zo trots zijn op hun kerk!” ,,Het mooiste vind ik dat deze drie kerken met de Oranje Vereniging Katwijk aan den Rijn het gezamenlijk hebben bedacht en uitgewerkt. Samen is toch veel leuker dan alleen!” Zomaar drie reacties van enkele van de vijftig deelnemers aan de eerste DrieKerkenLunch op een stralende zondagmiddag 25 augustus in het Kattuk Binse Najaarsfeest. [Lees meer…]

Doe jij mee met deze DrieKerkenLunch… een unieke mogelijkheid?

Onderstaand persbericht is in de lokale bladen verschenen en ook in de feestgids en op de website en de Facebookpagina van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn te lezen.
De kaarten à € 5,- p.p. voor deze DrieKerkenLunch zondagmiddag 25 augustus waren t/m woensdag 21 augustus bij genoemde winkels in het persbericht voor geïnteresseerden en niet- of randkerkelijken te koop. Dat waren immers de doelgroepen waar we met de interkerkelijke werkgroep op mikten bij de organisatie.

Omdat er nu nog kaarten te koop zijn, zal ik dit bij onze parochiekern onder de aandacht brengen en wordt het ook bij de Dorpskerk en de Open Hof Kerk verder bekend gemaakt. Kaarten zijn dus nog steeds bij ‘Bike Totaal Luyten’ en ‘Bakkerij Roodenrijs’ te koop tot de winkelsluiting zaterdagmiddag 24 augustus. Maar… op is op! En kinderen tot tien jaar kunnen natuurlijk gratis deelnemen.

Gerard Bol,
Mede-deelnemer aan deze interkerkelijke werkgroep ‘Walking Lunch’ namens onze parochiekern.
Tel. 06-36316703.

  [Lees meer…]

Kinderwoorddienst ook met vakantie

Deze zondag 28 juli was de laatste kinderwoorddienst voor de zomervakantie.
We mochten tijdens de viering wel tien kinderen verwelkomen in onze kinderwoorddienst.
Wat waren we als leiding van de kinderwoorddienst blij dat ze er waren.

We hebben het verhaal verteld over Martha en Maria en dat Jezus op bezoek kwam. [Lees meer…]

Reisgebed voor zoekers

Altijd Aanwezige,
nu ik op reis ga bid ik U
om een gezegende reis en een behouden thuiskomst.

Moge mijn ecologische voetafdruk minimaal zijn
moge mijn voetspoor een zegen zijn voor hen die ik bezoek
moge mijn geest helder en open zijn
in respect voor de culturen en mensen die ik ontmoet
en voor de natuur
en een oog voor de schoonheid die zich soms openlijk toont
maar zich soms verborgen houdt op onwaarschijnlijke plekken. [Lees meer…]

Nationale Bedevaart Brielle: ‘Laat de kerkelijke krimp je niet somber maken’

Afnemend kerkbezoek en sluiting

Bisschop Hans van den Hende: : “Het is belangrijk te beseffen dat God zelfs vijanden en tegenstanders wil roepen tot het goede.” Foto: Peter van Mulken – Bisdom Rotterdam

van kerken zijn reden voor bescheidenheid, maar niet voor “somberheid of misplaatste angst”.

Dat hield bisschop Hans van den Hende de naar schatting meer dan duizend pelgrims voor die zaterdag deelnamen aan de Nationale Bedevaart naar Brielle.

[Lees meer…]

De Vrolijke Noot sluit koorseizoen af met familieconcert

Donderdagavond 11 juli gaf De Vrolijke Noot in onze kerk een keer een concert voor eigen publiek: ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes. Dit eenmalige familieconcert werd aangeboden als dank naar de special guests voor het altijd klaarstaan bij de verschillende activiteiten van dit koor. Van dirigente Agnes Bol mochten de ouders zelf het programma samenstellen. Zij konden vooraf drie voorkeuren aangeven uit de zeer uitgebreide liedlijst en daar hun stem op uitbrengen. Hier werd natuurlijk druk gebruik van gemaakt en zo kwamen alle topliederen bij elkaar in dit drukbezochte familieconcert van 18.45 – 19.45 uur. [Lees meer…]

Door de paus gezegende icoon ‘op bezoek’ in Tweede Kamer

Mgr. Ad van Luyn draagt de icoon het gebouw van de Tweede Kamer binnen. (Foto: Dirk Hol)

Een icoon van de Heilige Familie heeft afgelopen week een tijdelijk plekje gekregen in de gebedsruimte van de Tweede Kamer in Den Haag. De door de paus gezegende beeltenis van Jezus, Maria en Jozef reist de wereld rond om parlementariërs bewust te maken van het belang van huwelijk en gezin.

De rondreizende icoon is een initiatief van het International Catholic Legislators Network (ICLN), een niet-partijgebonden netwerk van katholieke politici dat zich inzet voor onder meer gezinskwesties, medische ethiek en religieuze vrijheid. [Lees meer…]

H. mis op het Katwijkse strand

Afgelopen zondag was de derde jaarlijkse eucharistieviering op het strand; deze keer weer terug op het strand van Katwijk tussen zeilvereniging Skuytevaert en strandpaviljoen Willy Zuid. Er waren meer dan honderd mensen van binnen en buiten parochie H. Augustinus, het merendeel jongeren.

De organisatie was ook in handen van de jongeren samen met kapelaan Boris Plavčić. Net als de andere jaren was de voorganger een neomist. Dit is een priester die pas is gewijd. Deze keer was het Remco Hoogma van het bisdom Groningen. In zijn preek vroeg hij: ,,Waar ben je trots op?”. Ook ging hij dieper in op wat vrede is. [Lees meer…]

Auto’s ingezegend zondag 7 juli na de viering

Zondag 7 juli konden de parochianen hun auto door de voorganger mgr. Van Luyn laten zegenen na de viering van 9.30 uur. Dat kon op de parkeerplaats van ‘de kleine JOANNES’ en op het kerkplein. In de viering werd ook een tweetal bidprentjes gezegend die in de auto gehangen konden worden. Deze kunt u hier ook downloaden. Welke vindt u het meest passende? [Lees meer…]