Nationale Bedevaart: Vier mee via de livestream

Ook dit jaar bent u uitgenodigd voor de Nationale Bedevaart Brielle. Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Maar de organisatie zorgt ervoor dat iedereen deze bijzondere dag mee kan maken. De eucharistieviering van de Nationale Bedevaart wordt live gestreamd. Zo is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.

[Lees meer…]

Update 27: Aangepaste Coronamaatregelen per 1 juli in de r.-k kerk

Aanpassing Coronamaatregelen in R.-K. Kerk: bij vieren na 1 juli kan het aantal deelnemers variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw, dus daar waar dit kan mogen meer dan 100 mensen meevieren. “Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht.”

Check ook het aangepaste protocol:
https://www.rkkerk.nl/vieren-na-1-juli-aantal-deelnemers-kan-varieren-naar-gelang-ruimte-in-kerkgebouw/

Richtlijnen tijdens de viering als u aanwezig bent

Dit protocol van de bisschoppen is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Meer informatie over de start van de publieke vieringen in de parochie van de H. Augustinus vindt u in dit document. De doordeweekse vieringen starten mogelijk op dinsdag 9 juni en de eerste weekendviering, met communie-uitreiking, is op zondag 14 juni (Sacramentsdag). Voor alle publieke vieringen moet u reserveren. Lees in het volgende stuk op deze website hoe dat moet.

[Lees meer…]

Pastorale presentie in tijden van corona

Het is ook goed om in deze tijden van opgelegde regelgeving over hoe we ons moeten gedragen in het maatschappelijk leven, waar er ook al gedeeltelijke versoepeling is opgetreden, eens een opiniestuk langs de meetlat van ons dagelijkse bestaan te leggen.

In dit geval gaat het om de meetlat die langs de katholieke kerk in de Coronatijd is gelegd in een artikel door Marieke Drent van 19 juni 2020 in het Katholiek Nieuwsblad. Goed om te lezen, goed om over na te denken en ook om erover met elkaar in gesprek te gaan. Wat vindt u / vind jij van onderstaand artikel?

Gerard Bol
(De bijbehorende illustraties komen niet uit het artikel van het Katholiek Nieuwsblad)

[Lees meer…]

Update 26: Livestream viering zondag 28 juni om 9.30 uur vanuit Wassenaar

Deze eucharistieviering van zondagochtend 28 juni om 9.30 uur komt uit de Sint Willibrorduskerk van de parochiekern Wassenaar en kan via onderstaande link gevolgd worden. Kapelaan Plavcic is voorganger en hij wordt bijgestaan door diaken Brink. U kunt de livestream thuis volgen via deze link: https://youtu.be/ZF-UXkN3Qnc

[Lees meer…]

Pastoor Tjeerd Visser neemt periode van rust en reflectie

Tjeerd Visser

Per 1 juni neemt pastoor Tjeerd Visser een periode van rust en reflectie. Hij wordt daarvoor ontheven van zijn taken als pastoor voor een periode van drie maanden, tot 1 september.
Voor de link naar het persbericht zie hieronder:

[Lees meer…]

Nederland heeft ook een legerbisschop… wist u dat?

In deze tijden vol berichten in de media over Corona en de nu toegepaste versoepelde maatregelen en hoe daar weer op gereageerd gaat worden, is het ook wel eens leuk om iets anders te lezen. En we hebben iets voor u gevonden op onderstaande website. Heerlijke leesvoer, licht te verteren en ook in deze warme dagen te doen dus klik onderstaande link maar aan en laat u verrassen door deze functie in de Nederlandse Katholieke Kerk waar vast en zeker velen nog nooit van hadden gehoord. Dat waar de term ‘vlootaalmoezenier’, denk maar aan pastoor Buskermolen uit De Zilk in vroegere jaren, wel royaal bekend was bij velen: 

[Lees meer…]

“Kerkelijk leven op anderhalve meter’ door de bril van bisschop Liesen van Breda

Mgr. dr. J.W.M. Liesen –
Foto: Ramon Mangold

Vanuit de kathedraal in Breda vertelt bisschop Liesen van Breda in een video over het kerkelijk leven op anderhalve meter. ,,Nu we opengaan, moeten we wel rekening houden met nieuwe omstandigheden en maatregelen.
Het is uit liefde voor die naaste en ook uit liefde voor God dat we veilig met elkaar willen omgaan. De kerk moet geen plek van besmetting worden.” Hij gaat ook in op de bediening van de sacramenten inclusief  de eerste communie en het doopsel. Zie hier de link voor het persbericht met de video:

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/bisschop-liesen-over-de-anderhalve-meter-kerk

Update 25: Livestream viering zondag 21 juni om 11.00 uur vanuit Voorschoten

Deze eucharistieviering van zondagochtend 21 juni om 11.00 uur komt uit de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods van Voorschoten en kan via onderstaande link gevolgd worden. Pastoor Franken is voorganger en hij wordt bijgestaan door diaken Winnubst. U kunt de livestream thuis volgen via deze link: https://youtu.be/_t97s8YRPZo

[Lees meer…]

Preek op Sacramentsdag van pastoor Franken. U mag weer komen! Vertel het door!

Het was een onzekere rare tijd.  Gelukkig, alles gaat langzaam weer beginnen. Het geeft me een dubbel gevoel. Aan de ene kant: gelukkig u bent er weer. U mag weer komen en de Communie ontvangen. Aan de andere kant: ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken. Dat je moet reserveren voor je naar de Mis kunt. Als kerk wil je open zijn, gastvrij. Iedereen mag binnen komen. Maar de overheid eist een reserveringssysteem.

[Lees meer…]