Zing jij mee op korenfestival in Katwijk?

Het jaar 2018 wordt voor middenkoor
Vocalis van de parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk een bijzonder jaar vanwege haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan organiseert dit koor op zaterdag 26 mei een korenfestival in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk aan den Rijn. Dit korenfestival is bestemd voor alle soorten kerkelijke koren in Katwijk en de regio. De deelname van koren van andere geloofsgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld. In totaal kunnen er zestien koren deelnemen waarvan drie kinderkoren. [Lees meer…]

Actie Kerkbalans in beeld op You Tube

Dit jaar liet een aantal parochies een eigen kerkbalansfilmpje maken. Maar er is ook een YouTube-filmpje voor alle parochies in het bisdom Rotterdam, om over te nemen op de parochiewebsites en de social media. Het filmpje legt uit waarom de actie Kerkbalans belangrijk is en roept op: ‘Geef voor je kerk!’.

[Lees meer…]

Bedankt voor de bloemen’ in de r.-k kerk

In zijn laatste viering als koorlid en voorzitter van het kerkkoor Cantemus werd Han van der Geer door de voorganger, diaken Peter Winnubst, voor al zijn inzet gedurende vele jaren bedankt. Dat gebeurde middels uitgesproken woorden van dank, de parochiekaars en een prachtige ‘struik’. Deze laatste werd Van der Geer in deze viering van zondag 28 januari van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk overhandigd door Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie.

Natuurlijk benutte Van der Geer het moment om zelf ook nog in het jubileumjaar van ‘zijn koor’ enige dankwoorden uit te spreken. Namens dit koor zat hij ook vele, vele jaren in de stuurgroep ‘Liturgie’ waar hij de rol van secretaris vervulde. Als voorzitter van Cantemus wordt hij nu opgevolgd door het koorlid Koos van Laarhoven. En met zijn verhuizing, samen met zijn vrouw Nel, naar Voorhout zal er vast en zeker geen einde komen aan zijn plezier in het zingen in een kerkkoor. Wilt u meer van Van der Geer horen, dan is binnenkort vast en zeker de r.-k kerk in Voorhout ‘the place to be’.

Deze foto’s van Astrid van der Valk en Marloes Jongeneel zijn in de rubriek ‘Fotogalerij’ van onze website geplaatst.

 

Bedankt…

Han van de Geer, wie kent hem niet? Sowieso heeft iedereen hem weleens gehoord, dat kan niet anders! Han is nog niet helemaal ‘uit beeld’ maar afgelopen zondag werd hij door diaken Peter Winnubst alvast in het zonnetje gezet en kreeg hij een mooie kaars en een mooie bos bloemen overhandigd als dank voor zijn vele jaren vol mooie noten die die ons heeft laten horen  en zijn inzet binnen het koor Cantemus! Bedankt Han!

Aswoensdag, 14 februari,  kunnen we nog even naar Han komen luisteren tijdens de viering en dan gaat Han samen met zijn lieve vrouw een nieuwe toekomst tegemoet in Voorschoten! Han nogmaals bedankt voor alle jaren ‘trouwe dienst’ en wij wensen jou en je gezin alle goeds voor de toekomst!

Namens iedereen!

Marloes Jongeneel

 

Verenigd in gebed voor de vrede:

Een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede.

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. [Lees meer…]

Kinderwoorddienst knutselt kerkbalanskerkjes

In de oecumenische viering van zondag 21 januari mochten de kinderen van de kinderwoorddienst o.a. aan ‘de knutsel’. Met veel elan werden de kerkjes van de Actie Kerkbalans in elkaar gefröbeld. Deze dienen dan als een soort van spaarpotje voor de  kinderen. Zo kunnen zij, op hun manier een bijdrage leveren aan deze jaarlijkse actie. En elke eurocent telt! [Lees meer…]

Oud en jong luidden Actie Kerkbalans in

Middels het indrukken van twee knoppen lieten parochiaan Truus Willemse en Donna van Dijk van kinderkoor De Vrolijke Noot in de kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk zaterdag 20 januari om 13.00 uur de feestelijk luidden. Dat was het teken dat de Actie Kerkbalans 2018 officieel van start ging. Aan deze start werd zo een feestelijk tintje gegeven waarna ook het glas werd geheven op een goede financiële afloop. De kerkbalanslopers konden na afloop de enveloppen voor hun wijk meenemen. Deze Actie Kerkbalans loopt tot en met zaterdag 3 februari.

[Lees meer…]

Radio Maria viert 10-jarig jubileum op zaterdag 3 februari

Radio Maria Nederland viert op zaterdag 3 februari haar 10-jarig jubileum. Om 12:30 uur ’s middags is mgr. De Korte de hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, de stad waar het allemaal begon. Aansluitend is er een feestelijk samenzijn in het nabijgelegen Sint-Janscentrum.

  [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2018 inluiden in Katwijkse r.-k kerk

Vele jonge en oude(re) parochianen van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk zullen zaterdag 20 januari om 13.00 uur hun eigen kerkklokken horen luiden en wel weten waar de klepels hangen. Want met ruim honderd andere kerken in heel Nederland, ook die van de parochie H. Augustinus waar deze parochiekern deel van uitmaakt, laten ze horen dat de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2018 van start gaat.  Dat wordt van 12.30– 13.30 uur één feestelijke gebeurtenis die parochiaan Anneke van der Valk, als coördinator Actie Kerkbalans, met vele parochianen en andere belangstellenden wil delen.

[Lees meer…]

‘Recht door zee’ in de r.-k. kerk 21 januari

‘Recht door zee’ wordt het thema van de lokale invulling van de Week van Gebed voor de eenheid in de oecumenische viering van woord en gebed van de parochiekern H. Joannes de Doper met de Hervormde De Rank in Katwijk. Zondag 21 januari om 9.30 uur vieren in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn deze geloofsgemeenschappen samen de start van deze Week van Gebed. Dat is van oudsher al een mooie traditie in Katwijk.

[Lees meer…]