Koorjubilarissen Cantemus bedankt!

Verraste en blije gezichten bij Lony de Bakker en Piet Zonneveld toen ze uit hun koorbank werden geroepen. Voorzitter Han van der Geer deed dat aan het einde van de viering van Christus Koning, de dag waarop hun koor Cantemus ook het vijftigjarig jubileum vierde en er ook werd stilgestaan bij het feest van Sint Caecilia, de patrones van de muziek. Zondag 26 november werd zo een werkelijke feestdag voor de parochiekern H. Joannes de Doper in de gemeente Katwijk want ook de onlangs gewijde diaken Peter Winnubst ging voor het eerst in de viering voor op deze locatie. 

Van der Geer: ,,Dat Cantemus ‘laten we zingen’ betekent, hebben deze beide jubilarissen zeker ingevuld. Lony is namelijk al veertig jaar een heel trouw koorlid en altijd bij de alten. [Lees meer…]

Ons kerkhof op de kiek gezet door fotograaf Dirk van Egmond

Deze, en drie andere foto’s, kreeg de webredactie van de digitale nieuwsbrief donderdag 22 november toegestuurd van de bekende Katwijkse fotograaf Dirk van Egmond van ‘Treffend Beeld’.

Hij had deze foto’s gemaakt op vrijdag 3 november, de avond na Allerzielen. In zijn begeleidende e-mail liet hij weten het zo mooi te vinden hoe wij als parochiekern van de H. Joannes de Doper bij Allerzielen onze overleden dierbaren letterlijk en figuurlijk in het licht zetten.

We zullen deze vier schitterende foto’s ook een plek geven in de rubriek ‘Fotogalerij’ op deze website. Dirk… onwijs bedankt!

 

Gerard Bol

Vijftig jaar plezier met kerkzang.

‘Als je iets kan vieren, moet je het doen’ is een bekende uitspraak en dat doet het koor Cantemus van de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk dan ook. In de viering van zondag 26 november om 9.30 uur wordt gevierd dat dit gemengde koor vijftig jaar bestaat. Een bijzondere viering want op het feest van Sint Caecilia, de patrones van de muzikanten, wordt ook aandacht geschonken aan mogelijke jubilarissen van Cantemus. Het is ook de eerste viering in Katwijk waar de zaterdag 18 november tot diaken gewijde Peter Winnubst in voor zal gaan. En natuurlijk vervolgen de koor- en oud-leden van Cantemus de dag met leuke, feestelijke activiteiten. 

Han van der Geer, koorlid en voorzitter van het bestuur van Cantemus: ,,Veelal werd er vroeger door mannen in een kerkkoor gezongen, maar later werd dat gelukkig anders.  In onze parochie was er ook eerst alleen maar een mannenkoor. Door de vergrijzing en het overlijden van de leden werd het koor zo klein dat men op zoek ging naar een oplossing. In het toenmalig kerkbestuur werd besloten om ook dames toe te laten tot het kerkkoor. Zo is het gemengd koor ontstaan en vanaf 1967 is dat van start gegaan.”  [Lees meer…]

De Vrolijke Noot ontroert aanwezigen.

,,Wat is dat mooi om die kindertjes te zien en horen zingen. Ik kreeg zelfs de tranen in mijn ogen bij een paar liedjes, kippenvel!”, was maar één van de vele reacties die dirigente Agnes Bol en muzikaal begeleider Niek van der Meij van kinderkoor De Vrolijke Noot na afloop van de viering mochten ontvangen. In deze bijzondere viering, zaterdag 18 november in de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam werd Peter Winnubst in aanwezigheid van vele gasten en geestelijken tot permanent diaken gewijd door bisschop Van den Hende van het bisdom Rotterdam.

[Lees meer…]

DE ZONDAGSVIERING LIVE OP DE COMPUTER.

Natuurlijk bent u het liefst gewoon in de kerk om de zondagsviering bij te wonen. Soms echter, is dat niet mogelijk. Als u door ziekte of een andere reden niet in de kerk kunt zijn, dan is het vanaf vandaag weer mogelijk om de zondagsviering via de computer te volgen. We boden deze service al eerder, maar het resultaat daarvan was eigenlijk gewoon slecht. Na aanpassingen aan de techniek kunnen we nu een goede synchrone uitzending aanbieden via de computer. U hoort het geluid en ziet het beeld van de beamer. Als er ook filmbeelden worden gemaakt, dan zijn die ook te zien. Hoe gaat dit in zijn werk:

  1. Start uw computer en ga naar het internet.
  2. Start www.joannesdedoper.nl
  3. U bent nu op onze parochiesite. Links ziet u een keuzemenu onder de foto van de kerk.
  4. U kiest (op zondag vanaf 09:25 uur) : Live Beamer Uitzending. Logt u te vroeg in, dan krijgt u een melding dat er geen uitzending is. Logt u op tijd in dan ziet u een scherm een startpijl er op.
  5. Klik op de startpijl en de uitzending start.

 

Deze service is er alleen bij de zondagsvieringen en bij belangrijke vieringen zoals bijvoorbeeld Kerstmis. Wilt u op zaterdag naar de viering luisteren? Kies dan in het menu (zie punt 3) voor Live Radio Uitzending.

Klik hier voor en foto met de uitleg.

Kerstconcert in de kathedraal

Op zondag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De “Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij” zingt dit jaar met het acht leden sterke “Schalkwijks koperensemble”.  Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. Aart de Kort bespeelt het orgel.

Elk jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal programma. De warmte en harmonie van de muziek en de teksten kunnen als een belofte worden meegedragen door de donkere dagen voor Kerst, in aanloop naar de Heilige Kerstnacht waarin Christus opnieuw geboren wordt. Eenheid in samenzijn is wat dit kerstconcert wil betekenen met de liederen van de  koren én de samenzang van diverse bekende kerstliederen met alle aanwezigen. Samen verwonderen over het kleine en kwetsbare kind, ons allemaal zo bekend. [Lees meer…]

Blije gezichten bij quiltgroep ‘de Bonnette’

Aan belangstellende kijkers en gelukkig ook kopers was er geen gebrek bij de verkoopdag van quiltgroep ‘de Bonnette’. Na de aankopen bleven de meeste bezoekers die zaterdag 11 november ook nog even koffie drinken met een lekker stukje eigen gebak erbij. Het werd al met al een hele leuke dag in ‘de kleine JOANNES’ naast de r.-k kerk in Katwijk aan den Rijn. En voor de twee goede doelen werd in totaal het schitterende bedrag van € 900,- behaald.

[Lees meer…]

Dubbelfeest in onze parochiekern

Zaterdag 18 november viert de parochiekern H. Joannes de Doper van de parochie van de H. Augustinus twee feesten op dezelfde dag. Die ochtend vindt namelijk om 11.00 uur de wijding plaats van de permanent diaken Peter Winnubst in de kathedraal van Rotterdam. ’s Avonds om 19.00 uur zal bisschop Mgr. Van den Hende de twintig vormelingen uit de gehele parochie in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest het sacrament van het H. Vormsel toedienen. Peter Winnubst zal als nieuwe diaken referent zijn voor de parochiekernen van Katwijk en Oegstgeest. Hij gaat na zijn wijding voor het eerst voor in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk op 26 november en in Oegstgeest op 3 december. [Lees meer…]

Kerstengelenproject

We komen in de bijbel op verschillende plaatsen engelen tegen,  boodschappers van God.

Vaak kennen we de namen van de engelen in de bijbel niet. Ook werd hun werk niet aan de grote klok gehangen. Hun boodschap was alleen bestemd voor degenen aan wie ze gericht was. Zelfs de engelen in de kerstnacht zongen alleen voor de herders in het veld. Aan de inwoners van Bethlehem ging dit bijzondere concert voorbij. Maar het moet zó mooi en indrukwekkend zijn geweest, dat de herders er, aan wie het maar horen wilde, over vertelden.

Zo gaat het ook met het kerstengelenproject in zijn werk. De kerstengelen werken zoveel mogelijk in de anonimiteit. Want is het juist niet mooier om mensen steeds weer te verrassen, terwijl ze eigenlijk niet weten door wie! Het is een bijzondere manier om naar elkaar om te zien en mensen die dit nodig hebben wat extra aandacht te geven. Omzien naar elkaar is binnen onze parochie niet vreemd. Al eerder ging het project ‘de Joannes handjes’ van start. Daar waren ook veel aanmeldingen van mensen die zich wilden inzetten voor de medeparochiaan. Het kerstengelenproject vervangt nu dit project. [Lees meer…]

Verliesviering

Heeft u ook troost ervaren tijdens de allerzielenviering op 2 november?

Troost door het samen zijn? Troost door het samen bidden?

Eén keer per jaar herdenken we de overleden dierbaren, maar er zijn meer verliezen in ons leven. Het verlies van een baan, het verlies van je partner door een scheiding, het verlies van een vriendschap. Ook dat zijn rouwprocessen die pijnlijk zijn. Waar we troost bij kunnen gebruiken door samen te komen en te bidden en God om kracht te vragen.

Voor al die mensen, jong en oud, willen we als parochiekern één keer per maand een verliesviering houden. [Lees meer…]