Priesterjubileum pastoor Michel Hagen

PastoorMichel.fotoOp 22 mei 2016 om 14.30 uur vindt in de H. Laurentiuskerk de H. Mis plaats uit dankbaarheid voor het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Michel Hagen (Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten).
Aansluitend is het parochiefeest met als thema “Gemeenschap” in het Bondsgebouw naast de kerk, alwaar u pastoor Hagen kunt feliciteren met zijn zilveren priesterjubileum. Pastoor Michel Hagen is naast pastoor van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar ook spirituaal aan de priesteropleiding Vronesteyn van het Bisdom Rotterdam. Hij is tevens columnist van het Katholiek Nieuwsblad.
Ter gelegenheid van zijn jubileum verschijnt het handzame boekje “100 Hagenpreken” met geestelijk voedsel in de vorm van 100 korte en makkelijk leesbare columns. Hierin wordt de navolging van Jezus gekoppeld aan de actualiteit of het leven van alledag. Het zal op het feest te koop zijn tegen een speciale actieprijs van slechts € 5,- (© Betsaida, ’s-Hertogenbosch 2016 – ISBN 978.94.91991.26.4).

In een uitgebreid interview in het meinummer van parochieblad De Augustinus vertelt pastoor Hagen . . . [Lees meer…]

9 juli Nationale Bedevaart Brielle met opening Heilige Deur

BisdomRotterdamThema: ‘Wees barmhartig’

368IMG_3566Zaterdag 9 juli vindt de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik  5, Brielle) plaats. Onderdeel van de bedevaart is een pontificale eucharistieviering. Thema is dit jaar ‘Wees barmhartig’. Bij gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid wordt op die dag de Heilige Deur geopend. De Caeciliakoren van St. Willibrordkerk (Bergschenhoek) en van St. Hildegardiskerk (Rotterdam Noord) verlenen o.l.v. Theo Kloeg, dirigent/organist de muzikale ondersteuning van de viering. Tevens is er een speciaal Jongerenprogramma.

Het symbool van de Heilige Deur heeft . . . [Lees meer…]

Hemelvaartsdag 5 mei bij Hervormde Gemeente ‘De Rank’

Beste mede-parochianen,
Van De Rank kregen we het verzoek om dit persberichtje bij u onder de aandacht te willen brengen. Daar werken we natuurlijk graag aan mee in het kader van het geregeld onderling uitwisselen van wetenswaardigheden. Lijkt het u een mooie en ontmoetende en sportieve manier om Hemelvaartsdag donderdag 5 mei te kunnen starten, lees dan zeker verder.
Gerard Bol.

De Rank 2Op donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag wil ‘De Rank’ weer een duinwandeling organiseren. Dit is inmiddels al een jarenlange traditie. Het is een andere gelegenheid om elkaar te ontmoeten en op deze manier een eindje met elkaar op te lopen.
Er wordt gewandeld in het mooie duingebied achter ‘Overduin’. Dat is gevestigd aan de Nachtegaallaan 5 in Katwijk aan Zee.
Met de wandeling wordt gestart om 9.00 uur vanaf . . . [Lees meer…]

Digitale nieuwsbrief

Dit weekend geen digitale nieuwsbrief.

Uw webmaster

Gelukkig hebben we de foto’s nog

Zondag 20 maart na de viering van Palmpasen gingen de trotse kinderen hun palmpaasstok bij een parochiaan brengen. En wie dat zou zijn, dat was voor de brengers van zo’n palmpaasstok natuurlijk altijd een verrassing. Want wie zou de voordeur opendoen? En voor de ontvangers van zo’n ‘stok’ is het ook weer een heel mooi en dierbaar moment want je merkt daadwerkelijk dat je er mag zijn, dat je gekend wordt.

Om dat mooie moment van de overhandiging van de palmpaasstok voor het nageslacht te bewaren, wordt er door de begeleider van de meestal jongere kinderen een foto gemaakt. Voor de kinderen en ontvangers leuk om op terug te blikken, maar ook voor alle andere leden van onze parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk. Dat is ook de reden dat we het hier op de website plaatsen en niet in de digitale nieuwsbrief. We kunnen er met elkaar nu langer van genieten.

Met dank aan de kinderen en hun ouders / begeleiders voor het maken van de 32 palmpaasstokken (of waren het er nu toch meer?) waarmee jullie vele harten sneller hebben laten kloppen. Zullen we met elkaar zorgen dat we met Palmpasen 2017 minstens vijftig palmpaasstokken kunnen tellen bij de rondgang in onze kerk? Wat zou dat een feestje worden. Afgesproken?

Gerard Bol.

clip_image002

De familie Rodewijk bij Joris Elbers op bezoek met een hele blije zus Sophie die de mooie palmpaasstok overeind houdt!

[Lees meer…]

Zondag 17 april is het Roepingenzondag

poster roepingenzondag [Lees meer…]

Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

GWP 1In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open.

Zondag 20 maart bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder de muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot hun palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De palmpaasstokken werden na de gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug konden gebruiken.

Om mee te vieren…

[Lees meer…]

Vieringen bij Hervormde Gemeente De Rank

DR 2De vieringen in deze Stille Week op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, allen aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

DR 3Op Witte Donderdag staat de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen centraal. Wij vieren deze avond samen de maaltijd van brood en wijn. Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan het ongedesemde brood dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht. De voorganger is ds. E. Oort.

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Wij waken, denk aan Gethsemané, om bij de Heer te zijn in zijn lijden. De dienst heeft vooral een . . . [Lees meer…]

Deze palmpaasstokken maken parochianen blij

PP 1Terwijl kinderkoor De Vrolijke Noot enige liederen zong, kwamen de kinderen met hun palmpaasstokken de kerk binnen. Met een rondgang door de kerk, vroeger ook wel processie genoemd, konden de vele aanwezigen alle trotse kinderen zien passeren.
PP 2Nadat deze stokken voorin de kerk waren gestald, werd zondag 20 maart in de gezinsviering van 9.30 uur in parochiekern H. Joannes de Doper Palmzondag gevierd met het thema ‘Hier ben ik’.

Middels een beamerprojectie werd het spiegelverhaal verduidelijkt van wat . . . [Lees meer…]

De Vrolijke Noot derde op N.K. kinderkoren

DVN 5En de derde plek is na alles wat ik heb verteld voor… kinderkoor De Vrolijke Noot uit Katwijk”, was de slotzin van jurylid Meye Peters waarna hij de beker overhandigde aan dirigente Agnes Bol. Op het tiende Nationaal Kinderkorenfestival Rijsbergen gingen de 27 aanwezige koorleden en de vele begeleidende ouders helemaal uit hun dak. Na twee keer in Rijsbergen te hebben gewonnen in 2012 en 2013, kon men nu de thuisreis naar Katwijk ondernemen met weer een beker tussen de koorleden in op de achterbank.

DVN 4Dirigente Agnes Bol: ,,Het was voor de vijfde keer dat we hier nu waren en van de 37 koorleden waren er 27 aanwezig op deze zondagmiddag. Ik ben zo trots op deze kinderen want moet je weten, na elk schooljaar zijn er toch weer ongeveer vijftien kinderen die stoppen waar dan jonge(re) vervangers voor in de plaats komen. Met Niek van der Meij, mijn muzikale rots in de branding en vaste begeleider op piano, vind ik dat het een bronzen plek is met een gouden randje.”

Kinderkoor met kwaliteiten

Op dit Nationaal Kinderkorenfestival zong het koor . . . [Lees meer…]