Kerstengelenproject

We komen in de bijbel op verschillende plaatsen engelen tegen,  boodschappers van God.

Vaak kennen we de namen van de engelen in de bijbel niet. Ook werd hun werk niet aan de grote klok gehangen. Hun boodschap was alleen bestemd voor degenen aan wie ze gericht was. Zelfs de engelen in de kerstnacht zongen alleen voor de herders in het veld. Aan de inwoners van Bethlehem ging dit bijzondere concert voorbij. Maar het moet zó mooi en indrukwekkend zijn geweest, dat de herders er, aan wie het maar horen wilde, over vertelden.

Zo gaat het ook met het kerstengelenproject in zijn werk. De kerstengelen werken zoveel mogelijk in de anonimiteit. Want is het juist niet mooier om mensen steeds weer te verrassen, terwijl ze eigenlijk niet weten door wie! Het is een bijzondere manier om naar elkaar om te zien en mensen die dit nodig hebben wat extra aandacht te geven. Omzien naar elkaar is binnen onze parochie niet vreemd. Al eerder ging het project ‘de Joannes handjes’ van start. Daar waren ook veel aanmeldingen van mensen die zich wilden inzetten voor de medeparochiaan. Het kerstengelenproject vervangt nu dit project. [Lees meer…]

Verliesviering

Heeft u ook troost ervaren tijdens de allerzielenviering op 2 november?

Troost door het samen zijn? Troost door het samen bidden?

Eén keer per jaar herdenken we de overleden dierbaren, maar er zijn meer verliezen in ons leven. Het verlies van een baan, het verlies van je partner door een scheiding, het verlies van een vriendschap. Ook dat zijn rouwprocessen die pijnlijk zijn. Waar we troost bij kunnen gebruiken door samen te komen en te bidden en God om kracht te vragen.

Voor al die mensen, jong en oud, willen we als parochiekern één keer per maand een verliesviering houden. [Lees meer…]

Quiltverkoopdag en uitleg, waar vind je het?

,,Ik had hele stoffige beelden bij het woordje quilten, maar machtig
mooi wat ik hier zag.” ,,Ik heb ook wat gekocht gezien de goede doelen die hieraan zijn verbonden.” ,,Wat een gave uitleg over hoe ze zoiets maken, nooit geweten.” ,,Wat mij betreft start omroep MAX volgend jaar de nieuwe serie ‘Heel Holland quilt’ en dan mogen deze dames van mij meedoen.” Zomaar vier mogelijke reacties na afloop van het bezoek aan de jaarlijkse verkoopdag van de quiltgroep ‘de Bonnette’. Deze wordt zaterdag 11 november van 10.00 – 15.30 uur georganiseerd in ‘de kleine JOANNES’ aan de Kerkstraat 68 in Katwijk aan den Rijn.

Er is weer quilthard gewerkt, ook nog deze laatste weken, om een gevarieerd aanbod te hebben op deze traditionele verkoopdag. [Lees meer…]

Allerzielen… om bij stil te staan

Na de viering van Allerzielen donderdag 2 november jl. in de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk was er nog een samenzijn op het kerkhof en aansluitend in de nabijgelegen grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ om elkaar onder het genot van een kop koffie / thee te ontmoeten. En daar hebben o.a. zeer veel nabestaanden dankbaar gebruik van gemaakt. Hun overleden dierbaren blijven voor altijd in de harten gesloten door zeker op Allerzielen hun leven te gedenken.

  [Lees meer…]

Viering van Allerzielen in onze kerk

De overledenen van het afgelopen jaar van onze parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk worden in de viering van Allerzielen donderdag 2 november om 19.30 uur herdacht. Hun namen zullen worden opgelezen terwijl hun foto wordt geprojecteerd, een kaarsje wordt bij elke naam aangestoken en de nabestaanden kunnen het gedachteniskruisje met de naam van de overledene in ontvangst nemen.

Na afloop is er nog een kort samenzijn op het naastgelegen kerkhof waar eenieder ook de gelegenheid heeft om een speciaal lichtje voor Allerzielen bij het graf of de nis in de urnenmuur van hun overleden dierbare te ontsteken. Opdat we ze nooit zullen vergeten. Speciale graflichtjes hiervoor zijn achterin de kerk te koop. En de kinderen die zich hebben aangemeld bij de werkgroep ‘Kinderwoorddienst’ (zie hierboven), plaatsen hun zelfgemaakte- en versierde graflichtje bij het graf of de plek in de urnenmuur van hun overleden dierbare. En dat is natuurlijk op aangeven van hun papa en mama.
[Lees meer…]

Kinderwoorddienst en Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. gedenken we tijdens een
viering alle overledenen. Vanuit de traditie van ons geloof noemen we deze dag Allerzielen.

In de viering, die om 19.30 uur begint, en waar het koor Vocalis zingt, willen we speciaal al diegenen gedenken van wie we afscheid hebben genomen.

Wij nodigen alle kinderen uit die een dierbare willen gedenken. Tussen 18.45 uur en 19.30 uur  op 2 november zijn de kinderen welkom in de pastorie om een graflicht te versieren voor een overledene.

[Lees meer…]

Derde opbrengst ooit bij 114e kerkenveiling

Kandidaat-diaken Peter Winnubst kon vrijdagavond
6 oktober om 23.40 uur aan het einde van de

114e kerkenveiling in parochiekern H. Joannes de Doper de vele aanwezigen verblijden met het bekend maken van de opbrengst van € 22.375,-. Dat was de derde score ooit waarmee moeiteloos de gestelde twee doelen nu kunnen worden gerealiseerd. Maar net zo belangrijk was de heerlijke sfeer, de humor en het plezier bij het bieden die de hele avond in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ aanwezig was. [Lees meer…]

Najaarsconcert Cantorij in de kathedraal van het bisdom Rotterdam

Op zaterdagavond 28 oktober a.s. verzorgt de Laurentius en Elisabeth Cantorij van het Bisdom Rotterdam een najaarsconcert in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, Rotterdam.

Op het afwisselende programma staan werken van onder meer Gabriël Fauré, W. Andriessen, Henry Purcell, Ch.V. Stanford en John Rutter. Kortom een reis door enkele eeuwen kerkelijke koormuziek. Het concert begint om 20.00 uur en duurt met pauze tot ca. 21.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

[Lees meer…]

Van bollen- naar kerkenveiling (deel 3).

De commissie kerkenveiling met traditie en jarenlange inzet

Last but not least wil ik noemen de commissie kerkenveiling,

KERKENVEILING 2006 – UITREIKING MEDAILLE PRO ECLESIA AAN LOUIS DE HAAS VOOR 40 JAAR VERDIENSTEN
COPYRIGHT FRANS ROOMER 13.10.2006

daarbij gaat het mij niet om de namen maar het vele werk wat jaarlijks verzet moet worden. Maar weinigen zullen zich realiseren hoeveel voorbereidend werk er nodig is om jaarlijks een kerkenveiling op poten te zetten, waarvoor hulde en dank. In de rijke historie van de bollen- en kerkenveiling ontvingen twee commissieleden de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ , voor kerk en paus, namelijk Piet van der Valk in 1978 vanwege 35 jaar commissielid en het voorzitterschap van deze commissie en Louis de Haas in 2006 als 40 jaar penningmeester van de commissie.

Net als bij de Olympische Spelen kreeg ook niet iedereen goud, maar de verdiensten van de overige leden waren en zijn er niet minder om. U kunt de huidige commissie kerkenveiling bestaande uit mevr. J. van der Valk en de heren N. van Maren (voorzitter), B. van Paridon, B. Berk en C. van Paridon echter niet beter waarderen door op vrijdag 6 oktober ook naar de kerkenveiling te komen. De aanvang is om 20.00 uur en u kunt de hele avond binnen lopen. Ik kan natuurlijk ook nog met de klink rondgaan in de huidige K.R.V. – gemeenten zoals ooit de bollenveiling van 1935 werd aangekondigd. [Lees meer…]

Van bollen- naar kerkenveiling (deel 2)

Wat las ik erover in oude parochieblaadjes?

Lezend in de parochieblaadjes van de jaren dertig werd er bij herhaling aandacht besteed aan de jaarlijkse bollenveiling en niet te vergeten de voorbereidingen daartoe. Zo kwam ik diverse berichten tegen. In het parochieblaadje nummer 77 van 18 november 1933 was vermeld: ‘Niet -bloemisten die wellicht nog vroege- en Darwintulpen over hebben, doen een goed werk als zij deze bezorgen bij H.W. Grimbergen, Hub. van Paridon of L.J. van der Valk. Deze Heeren zullen ze dan op hun land planten voor de kerk. Als de bloemisten nu alvast een beddetje beschikbaar houden voor de volgende bollenveiling zijn wij vol erkentelijkheid voor hun offervaardigheid’. Het parochieblaadje nummer 154 van 11 mei 1935 vermeldde: ‘Maandagavond 20 mei 1935 de Verkooping van bloembollen. Een commissie van vier kweekers klopt bij collega – kweekers aan om een grooter of kleiner stukje grond met goede bollen voor de kerk af te staan. Dit is no. 1, maar dan komt no 2. Moge dit zijn een groote opkomst van offervaardige parochianen, die op den bewuste avond een of meerdere malen hun stem doen hooren en daar ten bate van de Kerkenkas een paar veeren laten. Uw Pastoor J.P. Buys’. [Lees meer…]