Allerzielen… opdat we ze nooit vergeten!

De overledenen van het afgelopen jaar van de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk worden in de gebedsviering van Allerzielen herdacht. Hun namen zullen worden opgelezen terwijl hun foto wordt geprojecteerd, een kaarsje wordt bij elke naam aangestoken en de nabestaanden kunnen het gedachteniskruisje met de naam van de overledene in ontvangst nemen. Na afloop is er nog een kort samenzijn op het naastgelegen kerkhof waar eenieder ook de gelegenheid heeft om een speciaal lichtje voor Allerzielen bij het graf of de nis in de urnenmuur van hun overleden dierbare te ontsteken. Opdat we ze nooit zullen vergeten. Deze viering is vrijdag 2 november in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn en begint om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom!

[Lees meer…]

Onze vacaturebank… zit er iets voor u / jou bij?

Op deze website gaat u / jou geregeld elke week ook een vaste rubriek ontmoeten, namelijk… deze! Het is de vacaturebank van onze parochiekern. Dit is de lijst van 19 oktober jl. en u / jij kan daar zien welke helpende handen we nodig hebben, bij wie u / jij informatie kunt inwinnen en ook mogelijk zelfs kunt aanmelden als u / jij interesse heeft. En daarom zijn er ook meervoudige contactgegevens van deze personen opgenomen.

[Lees meer…]

Ziekenzalving Topaz Overduin.

Overduin is een in Katwijk een bekende instelling voor patiënten die getroffen zijn door bepaalde ziekten, zoals alzheimer / dementie en de ziekte van Huntington. De bewoners komen uit heel Nederland en soms daarbuiten, zoals ook die Griekse mevrouw en ook een Italiaanse dame.

Elke vierde dinsdag van de maand is er een eucharistieviering verzorgd door onze parochiekern waar een lid van het pastoraal team in voorgaat. Vrijwilligers uit onze parochiekern brengen dan de bewoners, die de eucharistieviering willen bijwonen, naar de grote kapel. De pastoraal werker van Overduin is ds. Binnendijk die ons als vrijwilligers vooraf een lijstje met namen geeft van bewoners die wij kunnen gaan ophalen. [Lees meer…]

Kom jij ook een persoonlijk graflichtje versieren?

Op vrijdag 2 november om 19.30 uur a.s. gedenken we tijdens een woord- en gebedsviering in onze kerk alle overledenen. Vanuit de traditie van ons geloof noemen we deze dag Allerzielen.

Namens de werkgroep Kinderwoorddienst nodigen we alle kinderen om voor deze viering een graflicht te versieren. Je kunt een lichtje komen versieren vanaf 18.45 uur. En je hoeft niks mee te nemen, alleen je creativiteit en enthousiasme.

Na de Allerzielenviering kunnen de kinderen hun eigen graflichtje aansteken en plaatsen op het graf of bij de urn van hun mogelijk overleden vader of moeder of grootvader of grootmoeder of een ander familielid of overleden dierbare.

Een mooie en eenvoudige manier om de overledene kleurrijk te gedenken en in het licht te plaatsen.

 

Groetjes namens de werkgroep Kinderwoorddienst,

Mariska Hogewoning.

Kinderwoorddienst zondag 20 oktober… dienstbaar!

We hadden in de viering van zondag 20 oktober een elftal kinderen bij de kinderwoorddienst. Er werd door ons verteld over Marcus 10 vers 35- 45. Het was een mooi verhaal over iets wat anno 2018 altijd wat raar en zwak klinkt… je echt en oprecht dienstbaar opstellen naar die ander, zonder verborgen agenda’s of winstbejag.

Dat verhaal vertelde Jezus aan zijn discipelen, dat ze als dienaars door het leven moesten gaan. En natuurlijk werd het in de taal van de kinderen op deze basisschoolleeftijd gebracht.

De kinderen mochten aansluitend een mooie kleurplaat inkleuren van een koning en een dienaar.

Ter afsluiting, voordat we met zijn allen weer naar de viering gingen, mochten de kinderen ook vertellen waar zij goed in waren. En daar kwamen hele mooie en boeiende verhalen en anekdotes uit voort. We hadden bijna tijd tekort. Al met al was het een gezellige ochtend met de kinderwoorddienst. Tot de volgende keer en dat is een hele bijzondere bijeenkomst namelijk op vrijdag 2 november om 18.45 uur voorafgaand aan de viering van Allerzielen. Maar daar lezen jullie hieronder vast meer over.

 

Van de kinderwoorddienst, Isabel en Linnsey

Allerzielen

Allerzielen

“Want Gij zijt bij mij”

Ieder jaar opnieuw gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar, maar ook de overledenen van de jaren die achter ons liggen.
Alle overledenen worden herdacht, niet alleen diegenen die bij onze kerk op het kerkhof liggen, maar ook diegenen waar ook ter wereld.
We staan die avond stil bij het verdriet om onze dierbaren.
Maar misschien mogen we ook wel in dankbaarheid achterom kijken, om de mooie herinneringen die we hebben aan onze liefsten.
Om wat zij voor ons betekent hebben, wat zij in ons achter gelaten hebben. Mogen we met elkaar deze avond delen en elkaar steunen.
We nodigen u van harte uit om vrijdag 2 november naar de gebedsviering te komen om 19.30 uur.
Het  koor Cantemus zal haar medewerking verlenen.

Mede namens de bezoekersgroep,
gebedsleider
Anneke Noordermeer-Karremans

Werkgroep Zuiderkruis ontvangt cheque in dank

In de donateursbrief en tijdens het praatje voor
de collecte hebben wij al aangegeven dat wij van een organisatie in Katwijk, die door een negatief kosten- en batenplaatje op moest houden met hun werkzaamheden, een grote gift hebben gekregen om de werken van onze werkgroep te ondersteunen. Wij mochten echter nog niet bekendmaken welke organisatie dit was omdat zij hiervoor een officiële uitreiking wilde houden met daarbij een bericht in de diverse kranten.

[Lees meer…]

De Vrolijke Noot en RKBS de Horizon halen geld op voor Sulawesi

Een mooie samenwerking tussen RKBS de Horizon en kinderkoor De Vrolijke Noot heeft er voor gezorgd dat er voorlopig € 2.306,15 is opgehaald voor de ramp in Sulawesi. Om  geld voor de actie ‘Giro 555’ op te kunnen halen heeft het kinderdoor donderdag 4 oktober een speciaal actielied gemaakt. Alle leerlingen van de Horizon hebben aansluitend op een hele korte termijn hun best gedaan om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen.

[Lees meer…]

Eucharistieviering in Overduin.

Elke vierde  dinsdag van de maand is er een eucharistieviering in het Katwijkse verzorgingstehuis Overduin, aan de Nachtegaallaan, tegenwoordig onder de naam ‘Topaz Overduin’. Diverse geestelijke verzorgers van verschillende geloofsrichtingen gaan op dinsdag voor in de viering. Elke vierde dinsdag is er de beurt aan onze parochie.
[Lees meer…]

Tweede opbrengst ooit r.-k kerkenveiling

Met een laatste spontaan aangeleverde kavel om te veilen, te weten een klaverjasavond voor zes personen bij Hans en Joke Jongeneel, kwam er vrijdagavond 5 oktober om 23.15 uur een einde aan de zeer sfeervol verlopen 115e kerkenveiling van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Het was diaken Peter Winnubst die, op uitnodiging van veilingcommissievoorzitter Nico van Maren, die uiteindelijk bekendmaakte dat de opbrengst € 25.000,- was, de tweede opbrengst ooit.

[Lees meer…]