Pasen bloemrijk zichtbaar gemaakt op het kruis.

Het is in onze parochiekern al sinds vele jaren een rijke en mooie traditie dat bezoekers aan de twee vieringen van Goede Vrijdag bij de kruishulde een bloemetje kunnen neerleggen. Waar bij de Kinderkruisweg ’s middags om 15.00 uur het ruwhouten kruis al centraal stond op het priesterkoor werd het in de viering ’s avonds op enig moment naar voren gedragen om daar in het licht te worden gezet. Voor jong, zeker bij de kinderkruisweg waren dat vele kinderen met hun ouders of grotouders, en oud(er) hét moment om de bloemen in vele afmetingen en kleuren uit eerbied bij het meer dan manshoge kruis uit eerbied neer te leggen.

 

 

Wil van Rijn… bloemkunstenaar

Al gedurende vele jaren heeft parochiaan Wil van Rijn de taak op zich genomen om met de meegebrachte bloemen vanaf zaterdagochtend vroeg het ruwhouten kruis aan te kleden. En dat is elk jaar, ook voor deze ervaren vrijwilliger, best een spannende aangelegenheid. Van Rijn: ,,Je weet immers nooit welke bloemen er worden meegenomen en zo ook welke kleurstellingen beschikbaar zijn. Het is dus zeker altijd even puzzelen hoe je de kleuren over het grote kruis gaat verdelen. En ook de tijd van het jaar kan bepalend zijn of bepaalde voorjaarsbloemen al dan niet in voldoende mate aanwezig zijn. Want het is altijd mooi om het nieuwe leven te tonen met die o zo kleurrijke gele narcissen. En die binden ook makkelijk.”

Het ‘aangebloemde’ kruis voor Pasen 2017

Ook dit jaar is Van Rijn weer vroeg met zijn mooie klus begonnen zodat op paaszaterdag het ‘aangebloemde’ kruis mooi in het licht een centrale plek heeft in de paaswake ’s avonds. En ook bij de gezinsviering eerste paasdag kunnen alle bezoekers van deze viering genieten van het werk van Van Rijn.

Op deze twee foto’s is het schitterende eindresultaat van zijn creatieve uurtjes deze zaterdag zichtbaar en tevens vastgelegd voor het nageslacht. Dat Van Rijn trots in de kerkbank zal zitten bij de paasviering, dat spreekt voor zich. Maar het typeert hem het beste dat hij er stil enorm van kan genieten als er bewonderend over het bloemrijke kruis wordt gesproken. ,,Het is immers een schitterende traditie die het nieuwe leven van Pasen en deze regio van de Duin- en Bollenstreek met elkaar verbindt”, aldus de bevlogen bloemkunstenaar.

Als parochiekern mogen we trots zijn op deze bloemrijke traditie, maar ook dat we over vrijwilligers beschikken die dit elk jaar voor Pasen met zoveel enthousiasme vormgeven.

Gerard Bol.

Kerkelijke parkeerrisico’s.

Van Marten v.d. Meer ontvingen we een ‘parkeerbericht’.
U kunt daar uw voordeel mee doen.
Het betreft het bekeurbeleid van de gemeente Katwijk tijdens kerkdiensten die druk bezocht worden. De boodschap in het kort? Lang verhaal  kort: De politie bevestigde dat alle auto’s die geparkeerd stonden op het trottoir langs de Rijnstraat bij de kruising bekeurd zijn. Ze waren zodanig geparkeerd dat voetgangers het trottoir af moesten. De gedoogsituatie die al bestaat zolang er auto’s geparkeerd staan op het trottoir geldt alleen indien  passanten er nog langs kunnen zonder op de openbare weg te hoeven lopen. Uhh, even voor de duidelijkheid, wij zeggen natuurlijk niet dat in alle andere gevallen er niét bekeurd gaat worden. Dat blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Klein advies.. neem als het mogelijk is gewoon de fiets of kom lopend.

Paul van Houwelingen,

Beheercommissie parochiekern.

Religieuze bed and breakfast gezocht voor donderdagavond 11 mei.

Deze oproep kwam bij onze webmaster binnen en daar vragen we toch wel aandacht voor hier in deze uitgave digitale nieuwsbrief. Maar u mag het bericht ook delen en bij belangstellenden onder de aandacht brengen. Het gaat om een maaltijd en bed op donderdag 11 mei voor pelgrims die van 11 t/m 14 mei op doortocht zijn van Zoetermeer naar Egmond. Zie hieronder de oproep:

Beste mensen van de Johannes de Doperkerk in Katwijk,

 Wij zijn bezig met een pelgrimstocht vanuit Zoetermeer naar de Sint-Adelbertabdij in Egmond Binnen. Op donderdag 11 mei eindigt onze eerste etappe in de Vredeskerk in Katwijk. En voor dezer dag zijn we nog op zoek naar gastadressen die een of meer pelgrims in Katwijk een maaltijd en bed willen aanbieden.

Kunt u iets voor ons betekenen, laat het mij maar weten. Bij voorbaat dank en hartelijke pelgrimsgroet!

 

Ger van Vilsteren,

vanvilsteren@ziggo.nl

Tel. 079 – 3613333

Hermionegang 13,

2719 AR Zoetermeer.

Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

In onze r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open. 

Palmpasen, gelukkig hebben we de foto’s nog…

Zondag 9 april bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder de muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot hun palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De palmpaasstokken werden na de gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug konden gebruiken. Deze foto’s kunt u binnenkort bekijken op www.joannesdedoper.nl onder het kopje ‘Fotogalerij’.

Om mee te vieren in de Goede Week…

Woensdag 5 april was er, ter voorbereiding op de Goede Week, een boeteviering waar het koor Cantemus haar medewerking aan verleende. Dat doen ze ook bij de viering van Witte Donderdag op 13 april om 19.00 uur waar wordt stilgestaan bij het laatste avondmaal. Kapelaan Plavcic gaat dan voor.

Op Goede Vrijdag 14 april wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal van Jezus verteld bij het langs gaan van de kruiswegstaties in de kerk. Deze zijn geschilderd door pastoor Hendriks (1908 – 1921) die ook zichzelf en enige parochianen heeft ingeschilderd. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt hier passende liederen bij. Leuk voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. U kunt hier ook bloemen meenemen waarmee later het kruis zal worden ‘aangebloemd’. Kapelaan Plavcic is hier de voorganger.

Om 19.00 uur wordt in de viering het ruwhouten kruis binnengedragen. Het koor Vocalis verleent haar muzikale medewerking en zal zeker enige liederen van de passiecantate ‘Who is this King?’ zingen. Ook bij deze viering van Goede Vrijdag kunt u een bloemetje meenemen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden ‘aangebloemd’. Pater Magnin en gebedsleider Noordermeer zijn de voorgangers in deze viering.

Paasvieringen

In de paaswake van Stille Zaterdag 15 april om 21.00 uur zal het kruis met alle bloemenpracht in het licht centraal staan. Ook zal de nieuwe paaskaars worden ontstoken. Het koor Vocalis zal dan ook zingen en kapelaan Plavcic is de voorganger.

Op paaszondag 16 april, eerste paasdag, is de gezinsviering om 9.30 uur waar de koren De Vrolijke Noot en Cantemus zullen zingen en pater Magnin en gebedsleider Noordermeer zullen voorgaan.

Op tweede paasdag, maandag 17 april, is er geen viering in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk.

Gerard Bol

Vieringen in de Stille Week voor Pasen en paaszondag bij Hervormde Gemeente De Rank

 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, allen met aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

Op Witte Donderdag zal het thema van de overweging zijn: ‘Als Gij ons thuisbrengt’. Wij vieren deze avond samen de maaltijd van brood en wijn. Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan het ongedesemde brood dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht.

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Wij waken om bij de Heer te zijn in zijn lijden. De dienst heeft vooral een meditatief karakter: lezingen, gedichten, gebeden en zang. Centraal staan we stil bij de kruisweg om de weg van Christus te volgen. In deze viering maken we gebruik van ‘De Kruisweg’ van René Rosmolen met beelden in krijt: de veertien staties met de teksten stellen ons in staat ons te verbinden met het lijden in de wereld.  De lijdende Christus verwijst naar het mysterie van Gods kracht gevende aanwezigheid in het lijden. De dienst begint in stilte. We verlaten de zaal op deze avond in de verwachting van het komende licht.

[Lees meer…]

PRACHTIGE UITVOERING PASSIECANTATE “WHO IS THIS KING”

door projectkoor Vocalis.     

Op 8 april presenteerde het projectkoor Vocalis de passiecantate “Who is this King?”. De verwachtingen van de vele bezoekers werden ruimschoots overtroffen. “Prachtig, ontroerend, kippenvel” en meer was er te horen na een staande ovatie.

Na een kort voorprogramma met enkele liederen uit The Jerusalem Passion door een kleinkoor van 11 personen startte het complete koor met de passiecantate “Who is this King?” De zang, de gesproken teksten die de liederen verbonden én de mooie bijpassende beelden via de beamers vormden een prachtig geheel waarin de toeschouwers het hele passieverhaal op een bijzondere manier beleefden. Een beter begin van de Goede Week kon men zich niet wensen!

Palmpasen

Palmpaasstokken vertellen hun verhaal .

Trots zullen aan het begin van de gezinsviering de zelf gemaakte
en versierde palmpaasstokken in een processie door kinderen
de kerk worden rondgedragen. Maar niet nadat deze zijn gezegend door de voorganger. Iedereen kan ze bewonderen, die stukjes huisvlijt, terwijl het kinderkoor De Vrolijke Noot o.a. ‘Hosanna’ zingt. En wat gebeurt er na afloop met deze schitterende palmpaasstokken? Kom op Palmpasen, zondag 9 april om 9.30 uur naar onze kerk en u kunt meegenieten, -zingen, -bidden en u komt ook het antwoord op deze laatste vraag te weten.

Gezinsviering

Aan het begin van de Goede Week zal kapelaan Boris Plavcic in deze gezinsviering voorgaan. En natuurlijk zijn in deze gezinsviering, waar ook de werkgroep kinderwoorddienst en de werkgroep eerste communie hun medewerking aan hebben verleend, de heldere en muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot te beluisteren. Winnaar in 2012 en 2013 van het Nationale Kinderkorenfestival in Rijsbergen is het puur genieten om hen diverse liederen te horen vertolken. Zo zingen deze kinderen ‘Voor wie gelooft’ en als slotlied voor wat komen gaat ‘Wat is er goed aan de Goede Week?’.
[Lees meer…]

De Vrolijke Noot op stap!

Zaterdag 25 maart waren alle kinderen en ouders van De Vrolijke Noot al vroeg uit de veren want om 8.15 uur vertrok de bus naar Hilversum. Eerst werd er een bezoek gebracht aan het ‘Museum voor Beeld en Geluid’. De kinderen konden zich daar heerlijk uitleven en ook de ouders waren druk bezig. Alle activiteiten waren interactief. De kinderen kregen een ring waarbij ze bij alle activiteiten in konden loggen. Bij thuiskomst zouden ze al hun activiteiten kunnen terugkijken. Optreden in een Top Pop- decor was voor velen favoriet!
Vanwege het mooie weer konden we heerlijk buiten lunchen en wandelden we naar de kerk waar een Kinderkorenfestival werd georganiseerd. Er waren negen koren en De Vrolijke Noot was geplaatst op de finaleplaats als allerlaatste. Het werd door iedereen zeer gewaardeerd. We zongen drie liederen: ‘Ave Maria’, ‘Morgen zal het vrede zijn’ en het ‘Onze Vader’. In het later toegestuurde juryrapport was zelfs een eervolle vermelding voor ons opgenomen als het gaat om de hoogste tonen die [Lees meer…]

Als iedere seconde telt…

Zoals velen al weten, beschikt onze kerk sinds kort overeen z.g. A.E.D.- apparaat.
A.E.D. staat voor ‘Automatische Externe Defibrilator’. Het is een levensreddend apparaat dat wanneer iemand is getroffen door een hartinfarct of een acute hartstilstand het hart weer opgang kan brengen.
Om dit goed te kunnen doen hebben twaalf medeparochianen op 15 maart een cursus gevolgd. In deze cursus werd duidelijk gemaakt, wanneer dit apparaat te gebruiken en ook hoe de werking hiervan is. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden wanneer de A.E.D. gebruikt word, wie er 112 gaat bellen  de eventuele ruimte die men nodig heeft, en wie b.v. de ambulance gaat opvangen.
Het is maar te hopen dat we het apparaat niet nodig zullen hebben, maar als er iets aan de hand is, moeten we er op een goede manier gebruik van kunnen maken.
Het apparaat is  opgehangen in de gang tussen de pastorie en de kerk. Deze plek is gekozen door een aantal cursisten en ook met advies van de cursusleider. Het is een witte kast met stickers duidelijk zichtbaar.
Nogmaals, we hopen dat het niet nodig zal zijn, maar in geval van… als iedere seconde telt.

 

Richard Hulmer

As-woensdag

Goedemorgen parochianen,

Een extra berichtje in verband met de Aswoensdagviering morgenavond om 19.00 uur.
Afgelopen weekend is er niet meegedeeld dat u uw oude  palmtakje mee kan brengen naar de viering.
Ze zullen verzameld worden en op een later tijdstip verbrand worden.
Morgenochtend is er geen eucharistieviering in de sacristie.

Met vriendelijke groet,
Mw. A. Noordermeer – Karremans