Zeven rode pinksterkaarsen aangestoken en twee witte…

Deze pinksterkaarsen werden ontstoken bij het begin van de viering op eerste pinksterdag zondag 4 juni en bij elke kaars werd een toelichting gegeven over de vruchten van de Heilige Geest. Dat zijn de vruchten die ons veranderen mogen om een beter mens te worden. De negen vruchten van de Geest zijn:

·         De vrucht van de liefde
·         De vrucht van de vreugde
·         De vrucht van de vrede
·         De vrucht van het geduld
·         De vrucht van de vriendelijkheid
·         De vrucht van de goedheid
·         De vrucht van de trouw
·         De vrucht van de zachtmoedigheid
·         De vrucht van de zelfbeheersing

 

Dit gebed werd aan het einde van deze pinksterviering met elkaar gebeden:
  [Lees meer…]

Speciale viering bij de Hervormde gemeente De Rank op 25 mei

Hemelvaartsdag, dat betekent voor de leden van De Rank en alle andere belangstellenden natuurlijk de dag starten met een duinwandeling en aansluitend een inspirerende meditatieve dienst.

Zoals gebruikelijk willen we ook dit jaar weer gaan wandelen in de duinen. De start zal zijn om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van Overduin aan de Nachtegaallaan in Katwijk aan Zee.

Aansluitend komen we om 10.00 uur bijeen in de kapel van Overduin voor een meditatieve dienst. Ook wanneer u niet meewandelt, bent u van harte welkom in de dienst.

Daarna is er gelegenheid om koffie te drinken in de Sjanshoek. We hopen velen van u te ontmoeten tijdens de wandeling en/of in de dienst. Opgave vooraf is niet nodig.

 

Thea Sterk

Die man ken ik toch ook? Dat klopt want het is…

Door Marten van der Meer werden we attent gemaakt op dit artikel in De Katwijksche Post waar in het kader van ‘De verandering’ door een redacteur werd gesproken met Javed Masih.

We kennen hem vast en zeker nog van zijn aanwezigheid in onze parochiekern in en na de vieringen.

Goed om te lezen en grote waardering voor wat hij zo allemaal doet om zijn medemens te helpen en met raad en daad bij te staan.

Waarom plaatsen we dit? Omdat niet iedereen de uitgave van De Katwijksche Post heeft of leest en vooral omdat we trots mogen zijn op wat hij realiseert en waar hij zich voor inzet. Veel leesplezier en meer dan van harte aanbevolen!

Klik hier voor het artikel……

Gerard Bol.

Heel Joannes hobbyt

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, de viering van de Sint Jansdag juni 2016 onder de noemer ‘Heel Joannes bakt’. Schitterende en heerlijke baksels werden toen aangeleverd, gejureerd en tot de laatste kruimel geproefd. Na de verschillende workshops konden we met ruim honderd parochianen genieten van een afsluitende lunch. Gelukkig hebben we de foto’s nog van deze prachtige dag van elkaar ontmoeten, kijkt u maar op de website www.joannesdedoper.nl onder het kopje ‘Fotogalerij’.

Wat is uw / jouw hobby?

Maar de leden van de evenementencommissie zijn, wat deze bezigheid betreft ook weer uit hun winterslaap gekomen en hebben woensdag 5 april hun eerste creatieve bijeenkomst gehad om plannen te bedenken voor de Sint Jansdag van zondag 25 juni. Gaan zij voor in de eucharistieviering of vervangen ze in unieke close harmony-zang de drie parochiële koren? Niets van dit alles, daar zijn specialisten voor aanwezig in onze bruisende parochiekern. De evenementencommissie is gaan broeden op de meest ludieke ideeën voor de invulling van  zondag 25 juni van 12.00 – 15.00 uur met deze criteria in het achterhoofd:
[Lees meer…]

De hartelijke avond komt er weer aan

en is het tijd voor onze jaarlijkse hartelijke avond.

Petra Barnhoorn van Hippe Stippe zorgt net als de afgelopen 2 jaar weer voor de creatieve invulling van de avond en wij zorgen voor de koffie, thee, taart en borrel. Als jij nou een brokje gezelligheid komt brengen  weten wij zeker dat ook deze avond een groot succes wordt.

Je kunt  je opgeven  door een mail te sturen naar marloes.jongeneel@xs4all.nl of een berichtje te sturen naar 06-43725599.

Aanvang van de avond: 20.00 uur

Kosten:  € 10,- (te voldoen op de avond zelf)

We hopen op je komst!

TED Talk van paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vanuit Vaticaanstad een TED Talk opgenomen. De boodschap van de kerkleider gaat uit naar alle mensen, ongeacht hun geloof of positie in de samenleving. Hij roept op tot gelijkheid, solidariteit en pleit voor meer tederheid en compassie in de samenleving.

Wilt u deze zien en vooral ook horen, klik dan op deze link……:

Meer dan van harte aanbevolen, neem er maar even de tijd voor. Zeker op deze Bevrijdingsdag een goed moment om er tijd voor uit te trekken. Want hier hebben onze bevrijders in de tweede wereldoorlog toch ook voor gevochten? 

De webredactie van de digitale nieuwsbrief.

 

Staat de rozenkransmaand ook voor uw deur?

In de meimaand wordt in de r.-k kerk van Katwijk, Kerkstraat 70, op alle woensdagen vanaf 3 mei om 19.00 uur met elkaar de rozenkrans gebeden. In deze bijeenkomst van woord en gebed wordt er voorin de kerk met de voorganger, gebedsleider Anneke Noordermeer, niet alleen gebeden maar ook samen gezongen. U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op woensdag 31 mei is er een meditatieve Maria-viering als afsluiting van deze Mariamaand.

Het rozenkransgebed kent een lange geschiedenis. Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde de paus officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke Kerk waar in de maand mei, Mariamaand, ook de rozenkrans wordt gebeden.

Wat is een rozenkrans?
De rozenkrans, ook wel paternoster genoemd, is een gebedssnoer. Gewoonlijk wordt de rozenkrans maar één keer gebeden, dat noemt men een rozenhoedje. Aan het einde van de rozenkrans wordt een vast gebed gebeden.
De rozenkrans is een hulpmiddel bij het uitvoeren van het rozenkransgebed. Hij bestaat uit vijf grote en vijftig kleine kralen. Het gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (vijftienmaal) en het Weesgegroet (honderdvijftigmaal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Vaak doorloopt men de rozenkrans slechts eenmaal, het rozenhoedje. Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen. Het bidden van de rozenkrans maakt die persoon zo duidelijker bewust van de bijbelboodschap. In 2002 werd zelfs het jaar van de rozenkrans met elkaar beleefd.
Wilt u deelnemen, of luisteren, u allen bent van harte welkom op genoemde momenten in de parochiekernkerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk.

Medewerking COV Excelsior bij dodenherdenking Dorpskerk en concert.

Op donderdag 4 mei a.s. herdenken we de slachtoffers van oorlogen en geweld met een dienst in de Dorpskerk te Katwijk aan den Rijn. COV Excelsior is gevraagd hieraan medewerking te verlenen. Gekozen is voor twee liederen van Arvo Pärt: ‘Da Pacem Domine’ en het mooie ‘De Profundis’. De dienst begint om 18.30 uur. Na afloop van de dienst volgt de stille tocht en de kranslegging.
 

COV Excelsior geeft om 21.00 uur die avond nog een concert in de Dorpskerk (zie ook de bijgevoegde flyer), met een Mis van Joseph Haydn, Missa Brevis St. Joannis de Deo. Ook werk van Henry Purcell is er te beluisteren: ‘Remember not Lord our offencis’ en ‘Lord, how long wilt Thou be angry?’ Verder zingen we de twee werken van Arvo Pärt nog een keer. Dit is een gratis concert, echter een vrijwillige bijdrage
bij het verlaten van de kerk wordt zeer op prijs gesteld. [Lees meer…]

Blije gezichten door uitgedeelde Palmpaasstokken

Na de gezinsviering van Palmpasen, zondag 9 april jl., werden de door de kinderen gemaakte palmpaasstokken en trots in de kerk rondgedragen voor de bewonderende blikken van een ongeveer zeshonderd ogen gebracht naar die parochianen die een steuntje in de rug konden gebruiken. Daarbij kan je denken aan het feit dat ze een verlies hebben geleden in het afgelopen jaar, te kampen hebben gehad met ziekte of lichamelijke ongemakken of gewoon omdat we op die dag extra aan deze mede-parochianen dachten.

De begeleidsters van de werkgroep Kinder Woord Dienst hebben alles op de foto vastgelegd. En… gelukkig hebben we de foto’s nog. Het heeft even geduurd, maar hier is het fotoverslag met korte begeleidende teksten.


De eerste foto: Hector en Laurens van Beele met mevr. van Breughel met de palmpaasstok van Laurens. Tweede foto: Hector met mevr. van der Plas-Botermans met de stok van Daphne. Zij was op kamp met de scouting. Derde foto: Hector met mevr. Le Feber. Al deze drie parochianen wonen in Huize Salem.

[Lees meer…]

Pasen bloemrijk zichtbaar gemaakt op het kruis.

Het is in onze parochiekern al sinds vele jaren een rijke en mooie traditie dat bezoekers aan de twee vieringen van Goede Vrijdag bij de kruishulde een bloemetje kunnen neerleggen. Waar bij de Kinderkruisweg ’s middags om 15.00 uur het ruwhouten kruis al centraal stond op het priesterkoor werd het in de viering ’s avonds op enig moment naar voren gedragen om daar in het licht te worden gezet. Voor jong, zeker bij de kinderkruisweg waren dat vele kinderen met hun ouders of grotouders, en oud(er) hét moment om de bloemen in vele afmetingen en kleuren uit eerbied bij het meer dan manshoge kruis uit eerbied neer te leggen.

 

 

Wil van Rijn… bloemkunstenaar

Al gedurende vele jaren heeft parochiaan Wil van Rijn de taak op zich genomen om met de meegebrachte bloemen vanaf zaterdagochtend vroeg het ruwhouten kruis aan te kleden. En dat is elk jaar, ook voor deze ervaren vrijwilliger, best een spannende aangelegenheid. Van Rijn: ,,Je weet immers nooit welke bloemen er worden meegenomen en zo ook welke kleurstellingen beschikbaar zijn. Het is dus zeker altijd even puzzelen hoe je de kleuren over het grote kruis gaat verdelen. En ook de tijd van het jaar kan bepalend zijn of bepaalde voorjaarsbloemen al dan niet in voldoende mate aanwezig zijn. Want het is altijd mooi om het nieuwe leven te tonen met die o zo kleurrijke gele narcissen. En die binden ook makkelijk.”

Het ‘aangebloemde’ kruis voor Pasen 2017

Ook dit jaar is Van Rijn weer vroeg met zijn mooie klus begonnen zodat op paaszaterdag het ‘aangebloemde’ kruis mooi in het licht een centrale plek heeft in de paaswake ’s avonds. En ook bij de gezinsviering eerste paasdag kunnen alle bezoekers van deze viering genieten van het werk van Van Rijn.

Op deze twee foto’s is het schitterende eindresultaat van zijn creatieve uurtjes deze zaterdag zichtbaar en tevens vastgelegd voor het nageslacht. Dat Van Rijn trots in de kerkbank zal zitten bij de paasviering, dat spreekt voor zich. Maar het typeert hem het beste dat hij er stil enorm van kan genieten als er bewonderend over het bloemrijke kruis wordt gesproken. ,,Het is immers een schitterende traditie die het nieuwe leven van Pasen en deze regio van de Duin- en Bollenstreek met elkaar verbindt”, aldus de bevlogen bloemkunstenaar.

Als parochiekern mogen we trots zijn op deze bloemrijke traditie, maar ook dat we over vrijwilligers beschikken die dit elk jaar voor Pasen met zoveel enthousiasme vormgeven.

Gerard Bol.