Beamers in de kerk in gebruik genomen

B01Door de druk op de rode knop van de afstandsbediening door burgemeester Jos Wienen  en pastoor Michel Hagen van de parochie H. Augustinus rolden vrijdagavond 27 november de twee projectieschermen uit en werd het eerste filmpje vertoond onder een klaterend applaus van alle aanwezigen in de parochiekernkerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk. B02Hiermee werd het beamerproject na ongeveer drie jaar succesvol afgesloten. Wat is er dan leuker dan op zo’n avond ook direct de vele mogelijkheden van projecties vooral te laten zien, maar ook te laten horen. Dit alles werd feestelijk afgesloten met het ‘nat maken van de beamers’ door het heffen van het glas.

B08Aan de wieg van het beamerproject stond kinderkoor De Vrolijke Noot. Zij wonnen januari 2012 een Meerburgprijs. Dirigente Agnes Bol: “Met de prijs van € 750,- was er de eerste aanzet voor de realisering van dit project. Samen met parochianen Peter Mens en Astrid van der Valk hebben we ons bij diverse kerken met al bestaande beamers laten informeren, wetende dat elk kerkgebouw weer anders is. Je komt dan als beamercommissie te staan voor zaken als fondsenwerving, de inpasbaarheid in ons neogotische kerkgebouw en natuurlijk… [Lees meer…]

X-mas with friends [Kerstkorenfestival]

Op zaterdag 19 december a.s. vindt er een kerstkorenfestival (Pop4Shore!) plaats in de Vredeskerk Katwijk aan Zee.
Vocalis én De Vrolijke Noot nemen daar ook aan deel!
Iedereen kan zó binnen lopen en luisteren. Van harte aanbevolen.
Wij stellen de aanwezigheid van onze fans natuurlijk zéér op prijs! Hieronder kunt u het ochtendprogramma lezen:

  • 10:30 Opening
  • 10:45 Middenkoor Vocalis, Katwijk
  • 11:20 Popkoor Singing Beat, Spijkenisse
  • 11:55 Kinderkoor De Vrolijke Noot, Katwijk
  • 12:30 Pauze

De deelnemende koren treden 30 minuten op, de enige voorwaarde is dat het repertoire bestaat uit kerstsongs of nummers die in de kerstsfeer passen.

De verwachte eindtijd is rond 17.30 uur.

@Joannes zoekt jou!

@joannesBen je tussen de 25 en 45 jaar en lijkt het je leuk om op een losse manier over het geloof te praten tijdens een  gezellige avond, dan is @joannes wellicht iets voor jou.
Wij bestaan op dit moment uit een groep vrouwen (maar mannen zijn ook welkom!) met jonge gezinnen en ambitieuze drukke levens. We voelen ons onderdeel van parochiekern Joannes de Doper en zijn op onze eigen manier betrokken bij de parochie. De invulling van ons geloof is een fijn onderwerp om te bespreken tijdens de @joannes-avonden. Iedereen heeft zijn eigen . . . [Lees meer…]

Messiah van Händel in De Goede Herder kerk, Wassenaar

messiah emailFLYER

Met het hele gezin de adventsperiode in

GZV4Met de donkere weken voor Kerstmis gaan we ook de adventsperiode in, een tijd vol verwachting. Natuurlijk is voor menig kinderhart de komst van de goedheilig man deze dagen met de prachtige pakjesavond van veel groter belang. Maar ook zijn komst heeft voor die kinderen en sinterklasaanhangers met de kreet ‘vol verwachting’ te maken. Zondag 29 november om 9.30 uur wordt in de gezinsviering van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk de eerste zondag van de advent gevierd. U bent van harte welkom in de kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn en de kerkdeuren gaan om 9.00 uur wijd voor u open.
GZV3
“Ik kijk er nu al naar uit”, sprak een oudere parochiaan vanmorgen, “het is zo gaaf om dan te luisteren en te kijken naar dat schitterende kinderkoor De Vrolijke Noot. Zij zingen bij die gezinsviering en het is weer een heel apart moment om dan de eerste kaars van de grote adventskrans in de kerk te zien branden.” Het eerste lied van De Vrolijke Noot is dan ook niet voor niets in die gezinsviering het mooie ‘Kijken naar wat komt’. Pastoor Michel Hagen is de voorganger in deze viering met het thema ‘Tijd om te verwachten’. U komt toch ook?

Geschiedenis van advent

De naam advent komt van . . . [Lees meer…]

M25 Westland wint Religieuzenprijs

BisdomRotterdamZaterdag 13 november is M25 Westland als winnaar van de Religieuzenprijs uit de bus gekomen. 3302 - foto zr Monica RaassenBroeder Cees van Dam, voorzitter van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR), reikte de prijs voor een bijzonder initiatief op het terrein van de zorg uit. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro en een bronzen beeldje, vervaardigd door Math van Kampen ofm conv.

M25 Westland daagt jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit om zich in te zetten voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Dat gebeurt met verschillende activiteiten, bijvoorbeeld levensmiddelen inzamelen bij een supermarkt voor de Voedselbank Westland, de groente en fruit van Oogstdankdag naar ouderen brengen, Sinterklaas helpen om in arme gezinnen tóch zijn verjaardag te kunnen vieren en deelname aan de Kerstreis in Westerhonk voor mensen met een verstandelijke beperking. . .
[Lees meer…]

Diaconieprijs voor Haagse bezoekgroep Sint Jacobsstaf

BisdomRotterdamZaterdag 14 november heeft vicaris-generaal H. Verbakel de diocesane Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uitgereikt aan drie diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam. Ruim negentig vrijwilligers en pastorale beroepskrachten waren daarvan getuige op een bijeenkomst in de Caeciliakerk in Rotterdam. De meesten van hen waren zelf betroBrood en Rozen - alle prijswinnaarskken bij een van de 22 projecten, die parochies en kerkelijke instellingen dit voorjaar hadden aangemeld. De brochure met de 22 portretten wordt binnenkort aan alle parochies en caritasinstellingen verstuurd, ter inspiratie en navolging.

De eerste prijs in de categorie ‘eenzaamheidsbestrijding’ met de daaraan verbonden wisseltrofee ging naar de Bezoekgroep Sint Jacobsstaf van de parochiekern St Jacobus de Meerdere in Den Haag. In twintig jaar tijd . . . [Lees meer…]

Diakenwijding Boris Plavčić: ‘Je hart geven aan de Heer’

D5

(v.l.n.r. Connie Schutten Faes, parochiebestuur; diaken George Brink; diaken Boris Plavcic; pastoor Michel Hagen en Astrid van der Valk, vicevoorzitter parochiebestuur)

Op zondag 8 november 2015 wijdde Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Boris Plavÿiÿ tot diaken. De wijding vond plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.
Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Concelebrant waren vicaris-generaal Verbakel, de regiovicarissen Egging en Van der Helm, rector Broeders van Vronesteyn en rector Bruggink van de Tiltenberg. Onder de concelebranten was ook pater J. Tokaliÿ, pastoor van de Kroatische parochie. Daarnaast waren onder meer concelebrant plebaan Bergs van de kathedrale parochie, oud-rector van Vronesteyn Bakker, en andere priesters uit het bisdom en van daarbuiten.

Van harte welkom in meerdere opzichten

Vicaris-generaal Verbakel heette de aanwezigen welkom, waaronder familie en vrienden, gelovigen van de Kroatische parochie en donateurs van Vronesteyn. “We bidden vandaag samen. Opdat onze Kerk in het bisdom Rotterdam mag groeien.”
Na de lezingen . . . [Lees meer…]

Quiltverkoop levert € 1150,- op

Q3Vele bezoekers, kijkers en kopers, kwamen zaterdag 7 november naar de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ waar de leden van de quiltgroep ‘de Bonnette’ de verkoop hadden van vele soorten quiltwerk en kerstdecoraties. Om 14.00 uur kon, na een voortdurende gezellige inloop, een schitterende opbrengst van € 1150,- worden genoteerd. Maar naast deze opbrengst was het mooie dat veel aanwezigen meer gehoord hebben over hoe zo’n quilt nu wordt samengesteld. En wie vindt het nu niet leuk om het mooie van haar hobby te delen met belangstellenden?

Q4De zeventien leden van quiltgroep ‘de Bonnette’ komen iedere woensdag van 9.00 – 10.30 uur samen om aan de verschillende quilten te gaan werken. Dat is in de pastorie aan de Kerkstraat 70. Het mooie van deze quiltverkoop is dat er met deze opbrengst weer veel gedaan kan worden voor het weeshuis ‘Jacaranda Children’s Home’ in Malawi. En men zorgt door de nauwe contacten met de mensen daar ‘in het Afrikaanse veld’ dat elke euro goed wordt besteed.

Waar kwamen ze voor?

Bij de verkoop waren vooral . . . [Lees meer…]

Uitnodiging ingebruikname beamers vrijdagavond 27 november

Mogelijk is het u toch ontgaan, daarom deze reminder op de website. Het betreft de al eerder (en op  diverse plekken) aangekondigde avond dat we met elkaar de beamers officieel in gebruik willen nemen, vrijdag 27 november. We laten dan ook zien wat er zoal aan mogelijkheden is met deze beamerprojectie.
Wat zou het leuk zijn als er veel parochianen dit moment willen delen met de andere genodigden en met elkaar. Best iets om trots op te mogen zijn.
De evenementencommissie is ingeschakeld, u kent ze nog van de jaarlijkse Sint Jansdag, om er een mooi, memorabel en waardige moment van te maken. En de officiële opening wordt verricht door… Gewoon komen en u kunt het zelf zien en beleven. U hoeft zich niet aan te melden.

Namens de evenementencommissie,
Gerard Bol.Uitnodiging