Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen verder inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open. (meer…)

Vieringen van de Hervormde Gemeente De Rank in de Stille Week voor Pasen

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

Het centrale thema van deze vieringen is ‘Een nieuw begin’. (meer…)

Palmpaasstokken vertellen hun verhaal

Trots zullen aan het begin van de gezinsviering de op 7 april zelf gemaakte en versierde palmpaasstokken in een processie door kinderen de kerk worden rondgedragen. Maar niet nadat deze zijn gezegend door de voorganger. Iedereen kan ze bewonderen, die stukjes huisvlijt, terwijl het kinderkoor De Vrolijke Noot ‘Een bos van zeven bomen’ zingt. En wat gebeurt er na afloop met deze schitterende palmpaasstokken? Kom op Palmpasen, zondag 14 april om 9.30 uur naar de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk en u kunt meegenieten, -zingen, -bidden en u komt ook het antwoord op deze laatste vraag te weten.   (meer…)

Mini-concertje op Reil-orgel en passiecantate voor… € 0,-

U had de uitvoering van de passiecantate ‘Who is this King?’ door het koor Vocalis van de parochiekern van de H. Joannes de Doper vrijdagavond 12 april om 20.00 uur al vast en zeker in uw (digitale) agenda genoteerd? De kerkdeuren gaan om 19.30 uur al voor u open waarna u zelf uw plekje kunt zoeken, want de toegang is gratis. Voor ditzelfde bedrag kunt u om 20.00 uur ook in deze r.-k kerk eerst zicht- en hoorbaar gaan genieten van een mini-concertje van Niek van der Meij op het zondag jl. ingewijde Reil-orgel. (meer…)

Passiecantate ‘Who is this King?’ in de Katwijkse r.-k kerk

‘Ik had dit voor geen goud willen missen’. ‘Niet te geloven dat in deze repetities dit ervaren middenkoor Vocalis deze passiecantate zo heeft kunnen instuderen’. ‘Zo’n inspirerend begin van de Goede Week kan ik me niet meer heugen’. ‘Die Niek van der Meij achter de piano is toch wel een virtuoos! Zomaar vier reacties van verschillende bezoekers aan de passiecantate ‘Who is this King?’ na afloop van de uitvoering vrijdag 12 april om 20.00 uur in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn.

(meer…)

Palmpaasstokken werden gemaakt

Tijdens de viering van zondag 7 april leek het in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ wel een uitzending van ‘Creatief met kurk’ van het vroegere televisieprogramma ‘Theo en Thea’. Onder leiding van de begeleidsters van de kinderwoorddienst en met medewerking van de hulpvaardige handen van wat ouders gingen 29 kinderen aan de slag om een palmpaasstok aan te kleden. In een eerdere uitgave van deze digitale nieuwsbrief heeft u alles kunnen lezen over de symbolische betekenis van de aankleding van de palmpaasstok.

De foto’s worden ook opgeslagen in de rubriek ‘Fotogalerij’ op onze site. (meer…)

Wie is wie bij dit misdienaarsuitje?

Wie helpt er mee om dit zoekplaatje compleet te voorzien van namen? Deze foto is ingestuurd door Til Boskamp en zij, zo ook de webredactie en vast en zeker vele oudere lezers met ons, wil weten wie dit zijn. (meer…)

Vrolijke orgelklanken en blije gezichten

Na de viering van zondag 7 april om 9.30 uur in de katholieke

kerk van Katwijk van de H. Joannes de Doper gingen ze er eens goed voor staan: Niek van der Meij, muzikaal begeleider in deze parochiekern van de koren Cantemus, Vocalis en De Vrolijke Noot, pastoor Michel Hagen van de parochie H. Augustinus, Richard Bot van het bisdom Rotterdam en bespeler van het Reil-orgel in de Moeder Godskerk van Voorschoten en dhr. Reil van orgelmakerij Reil. Aan het einde van deze feestelijke viering werd na de inwijding van het orgel door Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie in Katwijk, eenieder bedankt die deze plaatsing mogelijk had gemaakt. Op www.joannesdedoper.nl zijn binnenkort de foto’s te zien van dit proces in de rubriek ‘Fotogalerij’.    

 

 

 

Filmpje over de ziekenzalving

Het filmpje gaat in op de vraag wat iemand kan verwachten van de kerk bij ziekte: wat de ziekenzalving is en wanneer iemand het sacrament kan ontvangen. De video laat zien hoe de ziekenzalving één van de drie laatste sacramenten is. Ook staat pastoor van Klaveren in het filmpje stil bij hoe je naar iemand kijkt die ziek is en dat je daar als christen een verschil in kunt maken. Het gaat over de opdracht die Christus aan ons allen geeft: ‘Genees de zieken.’ Daarmee is de video niet alleen interessant voor mensen die direct met de ziekenzalving in aanraking komen, maar voor alle (ook jonge) katholieken.

(meer…)

Reil-orgel in r.-k kerk, gewijd en bespeeld

Het had ongeveer de draagtijd van een Afrikaanse olifant, maar dan heb je ook wat. Dat betrof het moment dat de parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk besloot het Reil-orgel uit de Moeder Godskerk uit Voorschoten over te nemen tot het moment dat dit pijporgel van orgelmakerij Reil gewijd en bespeeld gaat worden. Dat vindt namelijk plaats in de viering van zondag 7 april om 9.30 uur in de katholieke kerk aan de Kerkstraat 70. En natuurlijk is Niek van der Meij, de vaste muzikale begeleider van drie koren in deze parochiekern, de eerste die dit schitterende orgel na de wijding door pastoor Hagen mag en zal bespelen in deze viering. U bent dan ook allen van harte welkom om de eerste orgelklanken met uw eigen oorschelpen te kunnen ontvangen.

  (meer…)