Staat de rozenkransmaand ook voor uw deur?

In de maand oktober wordt in de r.-k kerk van Katwijk, Kerkstraat 70, op alle  woensdagen om 19.00 uur met elkaar de rozenkrans gebeden. In deze viering van woord en gebed wordt er voorin de kerk met de voorganger, gebedsleider Anneke Noordermeer of pastoraal werker Truus Wüts, niet alleen gebeden maar ook samen gezongen. U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het rozenkransgebed kent een lange geschiedenis. Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde de paus officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke Kerk.

Wat is een rozenkrans?

[Lees meer…]

Knuffeldieren en kerk komen samen 4 oktober

G5Wat zal het een fantastisch gezicht zijn om alle kinderen hun liefste, leukste of meest favoriete knuffeldier de kerk te zien indragen. Hoe klein of groot ook, beide grote kerkdeuren worden speciaal door de koster opengezet om de pluchen olifant ook toe te kunnen laten, ze zijn allemaal meer dan van harte welkom want het is dierendag. In de gezinsviering van zondag 4 oktober om 9.30 uur in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn gaat dit allemaal gebeuren. En alles onder het motto: ‘Hopelijk meer dan bij Noach, toen was het van ieder dier maar twee’. U bent allen van harte welkom.

G4Met de viering van dierendag wordt in deze gezinsviering natuurlijk ook stilgestaan bij de persoon van Franciscus. Wie kent zijn verhaal niet? Maar toch nog altijd mooi om het zo te horen dat het alle aanwezigen, kinderen, hun vaders en moeders, grootouders en alle andere aanwezigen in de gezinsviering, raakt. De huidige paus heeft immers niet voor niets de naam Franciscus aangenomen. [Lees meer…]

Augustinus inspireert vele parochianen

Augustinus 3In de zes parochiekernen van de parochie van de H. Augustinus in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar werd op diverse manieren stil gestaan bij Augustinus van Hippo (354 – 430), de patroonheilige van deze jonge parochie. In de Augustinusweek werd in alle kernen een speciale Augustinusviering met elkaar beleefd, kon men een lezing bijwonen en werd het afgesloten met een ontmoeting met vele bestuurlijke vrijwilligers. Zij werden door Astrid van der Valk, vicevoorzitter van het parochiebestuur, in de geest van een ‘State of the Union’, uitgedaagd om na te denken over de toekomst van hun parochie.

Blij werd de geboorte van deze nieuwe parochie op 1 januari 2012 in het bisdom Rotterdam gevierd. De uitgegeven feestelijke gids bij de installatie van het pastorale team en het parochiebestuur in februari 2012 droeg niet voor niets de naam ‘Samen één’. Want dat stralen de betrokkenen met elkaar nog steeds uit. En daarbij is het credo, een passend woordje hier, om te denken in kansen en niet in onmogelijkheden. Daarom werd met de viering van een Augustinusweek stilgestaan bij de inspiratie die kerkvader, filosoof en theoloog Augustinus anno 2015 nog steeds aan velen geeft.
[Lees meer…]

Foto’s H. Augustinusfeest in de foto galerij

Maar liefst 32 foto’s van het Augustinusfeest van onze parochiekern van zondag 6 september 2015

Tineke Roosen is de fotografe.

Veel kijk plezier.

Uw webmaster

Foto’s St. Jans dag nu in de fotogalerij

Maar liefst 155 foto’s van viering en feest zijn te bekijken in de fotogalerij.

Tineke Roosen is de fotografe.

Veel kijk plezier!

Uw Webmaster

De Vrolijke Noot ontvangt ‘De Gouden Duim’

DVN 2Vier koorleden van kinderkoor De Vrolijke Noot hebben na vier jaar zingen ieder ‘De Gouden Duim’ ontvangen uit handen van dirigente Agnes Bol. Met het deze week verlaten van de basisschool komt er ook een einde aan hun koorloopbaan bij dit fantastische kinderkoor van de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Aan het einde van de gezinsviering zondagochtend 5 juli ontvingen de vier koorkanjers, Vera, Django, Verona en Emilia naast het beeldje ook een staande ovatie van alle aanwezigen.

“De Gouden Duim heb ik ingevoerd om koorleden te stimuleren langer op het koor te blijven. Elk jaar stopt een aantal kinderen waar dan na de zomervakantie weer nieuwe en jonge aanwas komt met kinderen vanaf groep 4 en ook wel eens groep 3. Daarom is het goed om ook de oudere koorleden te kunnen binden en zo meer te kunnen doen met solo’s, tweede stem enz.”, aldus de trotse dirigente.

Koor waar je stil van wordt

Het kinderkoor heeft twee keer het Nationaal Kinderkorenfestival in Rijsbergen gewonnen, zingt geregeld op korenfestivals en . . . [Lees meer…]

Vrijwilligster van het jaar, Nel Kok

Nel Kok 1Aan het einde van de eucharistieviering, waar de patroonheilige Joannes de Doper centraal stond, werd door pastoraal werkster Truus Wüts ook nog iemand centraal gesteld. Als vrijwilligster van het jaar van de parochiekern H. Joannes de Doper werd de naam van Nel Kok door haar benoemd. Onder een klaterend applaus van alle aanwezigen kwam Nel van haar koorplek naar voren. Daar mocht ze na een korte toespraak de speciale oorkonde, de Joanneskaars en een prachtige veelkleurige ‘struik’ in ontvangst nemen.Nel Kok 2

“Hou maar op”, fluisterde Kok in al haar bescheidenheid bij . . . [Lees meer…]

Parochianen vieren wereldse Sint Jansdag

Sint Jan 1Kleurrijke spelletjes in vele afmetingen van diverse landen werden door parochianen van de kern H. Joannes de Doper, jong en oud(er), gespeeld. Deelnemen was belangrijker dan winnen. En na een echte wereldlunch werden alle kinderen en vier volwassenen verrast met prachtige prijsjes. De aanwezige ‘mystery guest’ had zijn werk goed gedaan want onder een klaterend applaus werden ze in ontvangst genomen. Sint Jan 2Zo kwam er zondag 21 juni om 15.00 uur een einde aan de viering van Sint Jansdag en kon vader thuis weer centraal werden gesteld. [Lees meer…]

Noteer Sint Jansdag 21 juni in de agenda!

SJD 3Zondag 21 juni, Sint Jansdag, moet u in de agenda aankruisen. In de feestelijke eucharistieviering van 9.30 uur zingen De Vrolijke Noot, Vocalis en Cantemus. De parochievlag wordt gehesen en na afloop gestreken, het Angelusklokje horen we weer luiden in de viering, er wordt een parochiefoto gemaakt en na afloop van de viering is er een berengezellige ‘koffie plus’ in ‘de kleine JOANNES’.

SJD 2

 

 

De evenementencommissie organiseert voor jong en oud(er) van 12.00 – 13.30 uur een waar spelencircuit en we sluiten het af met een nooit eerder vertoonde lunch tot 14.30 uur. Meer verklappen we niet, maar één ding kunnen we u wel toevertrouwen: “Dit mag u niet missen want iedereen kan meedoen.” In het juninummer van De Augustinus vindt u een inlegvel met verdere informatie, zo ook hoe u zich kunt aanmelden.Hopscotch Rocket

Namens de evenementencommissie,
Gerard Bol.

SJD 1

Drie evenementen voor jongeren

BisdomRotterdamHet jongerenpastoraat van het bisdom Rotterdam organiseert voor de komende periode drie evenementen.

  • Vuurdoop
  • Zomerkampen
  • Wereldjongerendagen
Vuurdoop:

De Vuurdoop is een dag vol spanning, spektakel en actie voor jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn. Een feestelijke dag: om elkaar te ontmoeten, om alle feestelijkheden rond het vormsel te besluiten en om samen met andere jongeren Kerk te zijn. De Vuurdoop vindt plaats in de Kathedraal in Rotterdam, op zaterdag 23 mei. Op www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop staan meer gegevens, waaronder het Vuurdooplied (muziek en mp3).

Zomerkampen:

Drie kampen, voor kinderen, tieners en jongeren. In de natuur, met leeftijdgenoten. Met sport, spel en verdieping. Dit jaar rond het thema ‘Abraham, Vriend van God.’. De deelnemers komen uit het hele bisdom. Wie mee gaat, leert nieuwe vrienden en vriendinnen kennen. De leiding is in handen van enthousiaste en vaardige mensen, onder wie jongeren, leraren en pastorale beroepskrachten. De Zomerkampen vinden in 2015 plaats van 19 t/m 25 juli.
Kijk op www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen voor alle informatie.

Wereldjongerendagen:

Het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden ontmoeten, afzien, eucharistie vieren, multiculti-socializen, ofwel: een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten! Krakau in Polen is de gastheer in juli 2016. Wil je mee? Laat het weten in je parochie. Zoek andere jongeren om samen te gaan en wie weet kun je alvast met sponsoracties beginnen. Op www.bisdomrotterdam.nl/wjd vind je actuele informatie over bijeenkomsten in het voortraject tot de zomer van 2016.