Laat uw stem horen en vul deze vragenlijst van het bisdom Rotterdam in

Geachte parochianen,

Onze huidige situatie doet een appèl op ons om wat nu vanzelfsprekend is, zoals meer omzien naar elkaar, mee te nemen naar de toekomst toe en misschien ook bepaalde vanzelfsprekendheden achter ons te laten vanuit een vernieuwd besef van wat er werkelijk toe doet. Daardoor zullen we steeds bewuster nadenken over o.a. onze betrokkenheid bij de kerk, over onze inzet als vrijwilliger, maar ook onze financiële vertaling van deze betrokkenheid.

[Lees meer…]

Digitaal collecteren… dit artikel uit Tussenbeide moet u lezen!

Onderstaande link verwijst naar een artikel van het bisdom Rotterdam wat ook in het bisdomblad Tussenbeide is opgenomen. Het bevat interviews met Ad Sosef die ondersteunende werkzaamheden voor het bisdom verricht voor de Actie Kerkbalans zo ook de introductie van de Givt-app en Astrid van der Valk die als één van de twee ambassadeurs vanuit onze collectanten deze Givt-app in onze en andere parochiekernen van de H. Augustinus heeft geïntroduceerd:

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/digitaal-collecteren-juist-nu-liggen-er-kansen

[Lees meer…]

Wat geeft de thermometer eind april aan?

Bij de uitgave van de digitale nieuwsbrief kwam de lezer ook weer de thermometer van de jaarlijkse Actie Kerkbalans tegen. Maar wie zich nog niet heeft aangemeld voor deze wekelijkse uitgave van de digitale nieuwsbrief, hoe is het toch mogelijk, bij deze ook de thermometer van de Actie Kerkbalans die de tussenstand per eind april aangeeft.

[Lees meer…]

Bericht van bisschop Van den Hende voor de zorgverleners

Rotterdam, 6 mei 2020

Aan: de medewerkers in de verpleeghuizen, de ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg en aan mantelzorgers

[Lees meer…]

Update 17: Livestream viering zondag 10 mei 10.00 uur vanuit Wassenaar

De zondagse viering van 10.00 uur komt deze 10 mei weer vanuit de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar. De voorganger is pastoor Franken.

U kan deze viering volgen via deze link: https://youtu.be/GY0IgN0IcF8

De volgende twee zondagen en Hemelvaartsdag komen de vieringen weer vanuit Katwijk waar de werkgroep ‘beamers’ zich met Gijsbert Schrijvers zal inzetten voor de technische realisering.

Doet u ook (al) mee met het digitaal collecteren? Zeker bij deze vieringen mogen we blij zijn dat we zo ook samen kerk kunnen en mogen zijn. Gewoon doen, geef dus digitaal via de Givt-app!

Gerard Bol

 

Update 16: Livestream viering zondag 3 mei 10.00 uur vanuit Wassenaar

De zondagse viering van 10.00 uur komt deze 3 mei vanuit de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar. De voorgangers in deze viering zijn kapelaan Plavcic en diaken Brink.
Ook zondag 10 mei komt de viering vanuit Wassenaar.

U kan deze viering volgen via deze link: https://youtu.be/qJhcW9Mf-YA.

Doet u ook (al) mee met het digitaal collecteren? Zeker bij deze vieringen mogen we blij zijn dat we zo ook samen kerk kunnen en mogen zijn. Gewoon doen, geef dus digitaal via de Givt-app!

Gerard Bol

Ter bemoediging: preek pastoor Franken op 26 april. De derde zondag van Pasen.

Stel je voor: Je bent journalist. Je wordt uitgezonden naar Syrië. Je loopt met je cameraploeg door een platgebombardeerde wijk. Geen gebouw staat meer overeind. Je ziet alleen maar puin. De stof van het puin prikkelt je neus. “Mijn God”, denk je, “wat doen mensen elkaar aan.” Jouw cameraman stoot je aan. “Kijk daar.”

Je kijkt. “Nee, dat kan niet.” Onder een puinhoop klimt een man vandaan,. Hij sleept met houten planken. Hij begint een marktkraampje te bouwen.

Hij pakt een groot spandoek en schildert: “Vanaf morgen is onze winkel weer open.”

Je loopt naar hem toe en zegt: “Goede man, kijk om je heen. Aan wie wil je verkopen. Wat ga je verkopen?” Hij kijkt je aan met ogen vol verdriet, glimlacht en zegt: “Ik verkoop hoop. Ik verkoop hoop.”

Hoop. Een mens kan niet zonder. Hoop verloren alles verloren.

Twee leerlingen zijn op weg naar Emmaus. Hun droom is in duigen gevallen. Ze kunnen niet zonder hoop. Maar wij ook niet. Dit verhaal gaat over ons. Ook wij kunnen niet zonder hoop.

Je merkt het om je heen in aanloop naar de persconferentie van de regering afgelopen dinsdag. Iedereen verlangt naar positieve berichten, naar een stukje hoop.

Maar waar vind je hoop?
We kijken naar de wereld, naar onszelf.
Zou het kunnen zijn dat we de verkeerde kant uit kijken?
Voor echte hoop moeten we misschien een andere kant op kijken.
Naar iemand die oneindig groter is dan deze wereld, naar God .

De andere kant op kijken. Dat is wat Jezus die twee leerlingen laat doen.

“Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?” Dit gaat over het kruis. Jezus laat ze 180 graden de andere kant op te kijken. Waar ze nooit hoop zouden zoeken. Bij het kruis.

Wat gebeurt er aan het kruis. Wat geeft daar hoop? Heeft u afgelopen Witte Donderdag toevallig “the Passion” gezien? Het verhaal van Jezus kruisiging wordt nagespeeld met Nederlandse popliedjes. Het was een terugblik op de afgelopen tien jaar. Je zag ook de allereerste Passion waar degene die Jezus speelt, een nummer van André Hazes zingt. Dat liedje zegt precies wat Jezus op het kruis doet, wat Jezus tegen u zegt aan het kruis.

 “Geef mij nu je angst,
 ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je de morgen terug.”

Afgelopen Witte Donderdag kwamen er anderen in beeld die dat zongen. Verpleegkundigen op een IC. Ambulance broeders. Mensen van de supermarkt. Ze zongen allemaal.

“Geef mij nu je angst,
 ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je de morgen terug.”

Dat liedje zegt precies wat Jezus op het kruis doet. “Geef mij nu je angst. Geef mij nu de nacht”  Jezus draagt aan het kruis al mijn verdriet, mijn kwaad, mijn zonden.

“Ik geef je er hoop voor terug.” “Ik geef je de morgen terug.” Hij geeft mij in de plaats daarvan Zijn liefde en Zijn hoop, voor terug. Het is een ruil. Het kruis is een gigantische ruil.

Hij draagt mijn kwaad en geeft zijn liefde er voor terug. Deze ruil geeft hoop.

Pastoor, het kruis is toch tweeduizend jaar geleden gebeurd?
Voor ons gebeurt deze ruil het iedere keer als we de Communie ontvangen.
Die twee op weg naar Emmaus herkennen Hem bij het breken van het brood.

Dat gaat over de Communie.

Ik bid God elke dag dat deze crisis snel voorbij gaat en dat u allemaal weer gewoon
naar de kerk kunt komen en de Communie kunt ontvangen.
Zo meteen kunt u de geestelijke Communie ontvangen. De diaken zal daarvoor een gebed bidden.

Geestelijke Communie: de kerk leert dat het verlangen naar de Communie hetzelfde oplevert als de Communie daadwerkelijk ontvangen. Wanneer je fysiek niet in staat bent de Communie te ontvangen. Besef op dat moment dat God in de Communie iets speciaals zegt tegen u, jij, jullie zegt:

“Jouw verdriet is ook mijn verdriet
Jouw zorgen zijn mijn zorgen.
Jouw problemen zijn mijn problemen.
Jouw angst is mijn angst.”

Met de Communie voel je dat Iemand  in je komt
,groter dan al onze problemen, groter dan alles waar we onder lijden,
dan alles waar je bang voor bent. Em Hij draagt het allemaal met ons en voor ons.
En dat geeft hoop. Een mens kan niet zonder.

“Geef mij nu je angst,
 ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je de morgen terug.”

Update 15: Livestream viering zondag 26 april om 10.00 uur vanuit Voorschoten

De zondagse viering van 10.00 uur komt deze zondag 26 april vanuit de H. Laurentius en de Moeder Gods uit Voorschoten. De voorganger deze viering is pastoor Franken.
U kan deze viering volgen via deze link: https://youtu.be/w51epwwe_Ao.
De ondersteuning in deze viering van de lector, organist en de cantor komt ook vanuit Voorschoten.
Doet u ook (al) mee met het digitaal collecteren? Zeker bij deze vieringen mogen we blij zijn dat we zo ook samen kerk kunnen en mogen zijn. Gewoon doen, geef dus digitaal via de Givt-app!

Gerard Bol

‘Beelden van hoop’

‘Wij gaan op reis langs de weg van verlangen’ is een 

Gerard van Amstel

Gerard van Amstel

projectlied uit de veertigdagentijd in 2002. De titel luidt ‘Langs beelden van hoop’. De tekst is van Dick Pruiksma en de melodie van Gerard van Amstel, een componist die met de tekstschrijver Gerard van Midden o.a. liedjes en bijbelse musicals heeft geschreven zoals de musical ‘Mozes’ die in onze kerk door koorleden is opgevoerd en ook de ‘Matteus Passie’ op- en uitgevoerd door Vocalis enige jaren geleden. [Lees meer…]

‘Achter de schermen’ in deze barre Corona-tijden… ode aan de groene vingers!

Vele, vele jaren heeft Wil van Rijn al het grote ruwhouten kruis ‘aangekleed’ met de bloemen die bij de kinderkruisweg en de viering van Goede Vrijdag door de parochianen naar voren in de kerk werden gebracht. Zeker bij de viering van Goede Vrijdag, in de volledige stilte nadat het grote kruis onder omfloerst tromgeroffel naar voren was gedragen, was dat een kippenvel oproepend moment. [Lees meer…]