Foto’s St. Jans dag nu in de fotogalerij

Maar liefst 155 foto’s van viering en feest zijn te bekijken in de fotogalerij.

Tineke Roosen is de fotografe.

Veel kijk plezier!

Uw Webmaster

De Vrolijke Noot ontvangt ‘De Gouden Duim’

DVN 2Vier koorleden van kinderkoor De Vrolijke Noot hebben na vier jaar zingen ieder ‘De Gouden Duim’ ontvangen uit handen van dirigente Agnes Bol. Met het deze week verlaten van de basisschool komt er ook een einde aan hun koorloopbaan bij dit fantastische kinderkoor van de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Aan het einde van de gezinsviering zondagochtend 5 juli ontvingen de vier koorkanjers, Vera, Django, Verona en Emilia naast het beeldje ook een staande ovatie van alle aanwezigen.

“De Gouden Duim heb ik ingevoerd om koorleden te stimuleren langer op het koor te blijven. Elk jaar stopt een aantal kinderen waar dan na de zomervakantie weer nieuwe en jonge aanwas komt met kinderen vanaf groep 4 en ook wel eens groep 3. Daarom is het goed om ook de oudere koorleden te kunnen binden en zo meer te kunnen doen met solo’s, tweede stem enz.”, aldus de trotse dirigente.

Koor waar je stil van wordt

Het kinderkoor heeft twee keer het Nationaal Kinderkorenfestival in Rijsbergen gewonnen, zingt geregeld op korenfestivals en . . . [Lees meer…]

Vrijwilligster van het jaar, Nel Kok

Nel Kok 1Aan het einde van de eucharistieviering, waar de patroonheilige Joannes de Doper centraal stond, werd door pastoraal werkster Truus Wüts ook nog iemand centraal gesteld. Als vrijwilligster van het jaar van de parochiekern H. Joannes de Doper werd de naam van Nel Kok door haar benoemd. Onder een klaterend applaus van alle aanwezigen kwam Nel van haar koorplek naar voren. Daar mocht ze na een korte toespraak de speciale oorkonde, de Joanneskaars en een prachtige veelkleurige ‘struik’ in ontvangst nemen.Nel Kok 2

“Hou maar op”, fluisterde Kok in al haar bescheidenheid bij . . . [Lees meer…]

Parochianen vieren wereldse Sint Jansdag

Sint Jan 1Kleurrijke spelletjes in vele afmetingen van diverse landen werden door parochianen van de kern H. Joannes de Doper, jong en oud(er), gespeeld. Deelnemen was belangrijker dan winnen. En na een echte wereldlunch werden alle kinderen en vier volwassenen verrast met prachtige prijsjes. De aanwezige ‘mystery guest’ had zijn werk goed gedaan want onder een klaterend applaus werden ze in ontvangst genomen. Sint Jan 2Zo kwam er zondag 21 juni om 15.00 uur een einde aan de viering van Sint Jansdag en kon vader thuis weer centraal werden gesteld. [Lees meer…]

Noteer Sint Jansdag 21 juni in de agenda!

SJD 3Zondag 21 juni, Sint Jansdag, moet u in de agenda aankruisen. In de feestelijke eucharistieviering van 9.30 uur zingen De Vrolijke Noot, Vocalis en Cantemus. De parochievlag wordt gehesen en na afloop gestreken, het Angelusklokje horen we weer luiden in de viering, er wordt een parochiefoto gemaakt en na afloop van de viering is er een berengezellige ‘koffie plus’ in ‘de kleine JOANNES’.

SJD 2

 

 

De evenementencommissie organiseert voor jong en oud(er) van 12.00 – 13.30 uur een waar spelencircuit en we sluiten het af met een nooit eerder vertoonde lunch tot 14.30 uur. Meer verklappen we niet, maar één ding kunnen we u wel toevertrouwen: “Dit mag u niet missen want iedereen kan meedoen.” In het juninummer van De Augustinus vindt u een inlegvel met verdere informatie, zo ook hoe u zich kunt aanmelden.Hopscotch Rocket

Namens de evenementencommissie,
Gerard Bol.

SJD 1

Drie evenementen voor jongeren

BisdomRotterdamHet jongerenpastoraat van het bisdom Rotterdam organiseert voor de komende periode drie evenementen.

  • Vuurdoop
  • Zomerkampen
  • Wereldjongerendagen
Vuurdoop:

De Vuurdoop is een dag vol spanning, spektakel en actie voor jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn. Een feestelijke dag: om elkaar te ontmoeten, om alle feestelijkheden rond het vormsel te besluiten en om samen met andere jongeren Kerk te zijn. De Vuurdoop vindt plaats in de Kathedraal in Rotterdam, op zaterdag 23 mei. Op www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop staan meer gegevens, waaronder het Vuurdooplied (muziek en mp3).

Zomerkampen:

Drie kampen, voor kinderen, tieners en jongeren. In de natuur, met leeftijdgenoten. Met sport, spel en verdieping. Dit jaar rond het thema ‘Abraham, Vriend van God.’. De deelnemers komen uit het hele bisdom. Wie mee gaat, leert nieuwe vrienden en vriendinnen kennen. De leiding is in handen van enthousiaste en vaardige mensen, onder wie jongeren, leraren en pastorale beroepskrachten. De Zomerkampen vinden in 2015 plaats van 19 t/m 25 juli.
Kijk op www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen voor alle informatie.

Wereldjongerendagen:

Het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden ontmoeten, afzien, eucharistie vieren, multiculti-socializen, ofwel: een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten! Krakau in Polen is de gastheer in juli 2016. Wil je mee? Laat het weten in je parochie. Zoek andere jongeren om samen te gaan en wie weet kun je alvast met sponsoracties beginnen. Op www.bisdomrotterdam.nl/wjd vind je actuele informatie over bijeenkomsten in het voortraject tot de zomer van 2016.

Laat de kinderen tot mij komen

GZV 1In een zeer goed bezet kerkgebouw zongen kinderkoor De Vrolijke Noot en Cantemus op eerste paasdag in de gezinsviering. Het met de op Goede Vrijdag meegebrachte bloemen versierde ruw houten kruis stond centraal in de kerk en symbool voor het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen die duidelijk verwijzen naar de bloembollencultuur in deze Duin- en Bollenstreek.

Ook hier werden na het woord van welkom door voorganger pastoor Michel Hagen de aanwezigen besprenkeld met het wijwater ter herinnering aan het doopsel. In de evangelielezing van Johannes 20, 1-9 werd het verhaal van het lege graf gelezen. Met het schitterend gezongen collectelied ‘De kracht van uw liefde’ door De Vrolijke Noot werd de kern van deze gezinsviering geraakt.
Op de oproep van de pastoor aan alle kinderen om bij het ‘Onze Vader’ naar voren te komen om hand in hand staande om het altaar deze oeroude woorden uit te spreken werd massaal gereageerd. Koorleden van De Vrolijke Noot, grote broers die kleinere zusjes en broertje aan de hand mee naar voren namen… een prachtig gezicht. Parochiekern H. Joannes de Doper, duidelijk een parochiekern met toekomst! Dat werd zeker muzikaal vorm gegeven door het koor . . .  [Lees meer…]

Het verhaal achter de paaswake

Paaswake Katwijk 1De vieringen in de Goede Week en met Pasen werden in onze parochiekern zeer goed bezocht. We kennen allen de verhalen bij elke viering. Maar hoe zit het nu met die paaswake die doorspekt is met rituelen en symboliek? Waarom luisteren we naar deze lezingen? Voor wie erbij was, of niet, en antwoord wil krijgen op bovenstaande vragen de tip om verder te lezen.

In de paaswake zaterdag 4 april werd herdacht wordt dat Jezus in deze nacht is opgestaan. Het is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus’ verrijzenis. De liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van het licht en zuiverheid, die gebruikt wordt voor alle feesten en gedachtenissen van Christus die niet in het teken van zijn lijden staan.
Aan het begin van de viering om 21.00 uur was er geen enkel licht in de kerkruimte aanwezig. Duisternis staat ook voor het ontbreken van ordening. Het vuur voor de paaskaars werd door voorganger pastoor Michel Hagen ontstoken aan het paasvuur dat achterin de kerk werd gemaakt. Zeker vóór de tijd van de lucifer en de aansteker was licht een duidelijk teken voor ‘iets nieuws beginnen’. Licht brengt immers ordening in de chaos. Het licht als symbool voor Christus, licht op de levensweg.
Symbool van de verrezen Heer is de paaskaars die van nu af haar licht zal doen schijnen. In deze kaars zijn vijf wierookkorrels in kruisvorm gestoken. Zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart.
Paaswake Katwijk 2Het licht werd middels de paaskaars door de voorganger feestelijk binnengedragen en bejubeld. Dit staat symbool voor de opstanding. De kerkgangers staken hun eigen kaars aan met het vuur van de paaskaars dat door misdienaars met aansteekkaarsen werd doorgegeven. Dit doorgeven staat symbool voor het geloof verspreiden. En zo werd ons kerkgebouw steeds sterker verlicht.
Het met de meegebrachte voorjaarsbloemen aangeklede ruw houten kruis stond . . .  [Lees meer…]

Beleef Palmpasen tot tweede paasdag mee

Palmpasen 3In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen van Palmpasen tot tweede paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen inhoud krijgt. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen vieren.

Palmpasen 2Zondag 29 maart bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder de muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot hun palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Maar niet nadat pastoor Michel Hagen de uitgedeelde palmtakjes (waar de buxus wel niet goed voor is) had gezegend. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. Deze palmpaasstokken werden na de gezinsviering naar . . . [Lees meer…]

Vieringen in de Stille Week voor Pasen en paaszondag bij Herv. Gemeente De Rank

De RankDe vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (aanvang om 19.30 uur) vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

Witte DonderdagOp Witte Donderdag staat de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen centraal. In de overweging zal de voetwassing het thema zijn. Wij vieren deze avond samen de maaltijd van brood en wijn. Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan ongedesemd brood dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht.

Op Goede Vrijdag gedenken wij . . . [Lees meer…]