Het verhaal achter de paaswake

Paaswake Katwijk 1De vieringen in de Goede Week en met Pasen werden in onze parochiekern zeer goed bezocht. We kennen allen de verhalen bij elke viering. Maar hoe zit het nu met die paaswake die doorspekt is met rituelen en symboliek? Waarom luisteren we naar deze lezingen? Voor wie erbij was, of niet, en antwoord wil krijgen op bovenstaande vragen de tip om verder te lezen.

In de paaswake zaterdag 4 april werd herdacht wordt dat Jezus in deze nacht is opgestaan. Het is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus’ verrijzenis. De liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van het licht en zuiverheid, die gebruikt wordt voor alle feesten en gedachtenissen van Christus die niet in het teken van zijn lijden staan.
Aan het begin van de viering om 21.00 uur was er geen enkel licht in de kerkruimte aanwezig. Duisternis staat ook voor het ontbreken van ordening. Het vuur voor de paaskaars werd door voorganger pastoor Michel Hagen ontstoken aan het paasvuur dat achterin de kerk werd gemaakt. Zeker vóór de tijd van de lucifer en de aansteker was licht een duidelijk teken voor ‘iets nieuws beginnen’. Licht brengt immers ordening in de chaos. Het licht als symbool voor Christus, licht op de levensweg.
Symbool van de verrezen Heer is de paaskaars die van nu af haar licht zal doen schijnen. In deze kaars zijn vijf wierookkorrels in kruisvorm gestoken. Zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart.
Paaswake Katwijk 2Het licht werd middels de paaskaars door de voorganger feestelijk binnengedragen en bejubeld. Dit staat symbool voor de opstanding. De kerkgangers staken hun eigen kaars aan met het vuur van de paaskaars dat door misdienaars met aansteekkaarsen werd doorgegeven. Dit doorgeven staat symbool voor het geloof verspreiden. En zo werd ons kerkgebouw steeds sterker verlicht.
Het met de meegebrachte voorjaarsbloemen aangeklede ruw houten kruis stond . . .  [Lees meer…]

Beleef Palmpasen tot tweede paasdag mee

Palmpasen 3In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen van Palmpasen tot tweede paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen inhoud krijgt. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen vieren.

Palmpasen 2Zondag 29 maart bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder de muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot hun palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Maar niet nadat pastoor Michel Hagen de uitgedeelde palmtakjes (waar de buxus wel niet goed voor is) had gezegend. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. Deze palmpaasstokken werden na de gezinsviering naar . . . [Lees meer…]

Vieringen in de Stille Week voor Pasen en paaszondag bij Herv. Gemeente De Rank

De RankDe vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (aanvang om 19.30 uur) vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

Witte DonderdagOp Witte Donderdag staat de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen centraal. In de overweging zal de voetwassing het thema zijn. Wij vieren deze avond samen de maaltijd van brood en wijn. Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan ongedesemd brood dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht.

Op Goede Vrijdag gedenken wij . . . [Lees meer…]

Palmpasenstokken vertellen hun verhaal

Palmpasen3Trots zullen aan het begin van de eucharistieviering de zelf gemaakte en versierde palmpaasstokken in een processie door kinderen de kerk worden rondgedragen. Maar niet nadat deze zijn gezegend door de voorganger. Iedereen kan ze bewonderen die stukjes huisvlijt terwijl het kinderkoor o.a. ‘En toch is hij koning’ zingt. palmpasenstokEn wat gebeurt er na afloop met deze schitterende palmpaasstokken? Kom op Palmpasen, zondag 29 maart om 9.30 uur naar de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk en u kunt meegenieten, -zingen, -bidden en komt het antwoord op deze laatste vraag ook te weten.

Aan het begin van de goede week zal pastoor Michel Hagen in deze gezinsviering voorgaan. En natuurlijk zijn in deze gezinsviering, waar ook de werkgroep kinderwoorddienst en de werkgroep eerste communie haar medewerking aan hebben verleend, de heldere en muzikale klanken van . . .  [Lees meer…]

Parochianen begroeten kamerkoor Cantilene

foto8grootWaar de zaterdagviering in parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk normaliter met een cantor zorgt dat de weinige kerkgangers de zangklanken zo goed mogelijk ondersteund kunnen verzorgen, is het zaterdag 7 februari ‘different cook’ zoals voetbaltrainer Louis van Gaal zou zeggen. Het gerenommeerde Kamerkoor Cantilene is dan in de viering van 19.00 uur te gast in de kerk aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn.

Natuurlijk gaan de kerkdeuren om 18.30 uur al open om alle belangstellenden uit te nodigen om door te lopen. En daar hoef je zeker niet alleen een parochiaan voor te zijn. Eenieder is van harte welkom en in dit uur van samenzijn wordt er natuurlijk geluisterd naar Cantilene. Onder leiding van dirigent Lorenzo Papolo, sinds . . .  [Lees meer…]

De blasiuszegen kunt u nog ontvangen

B 3In de parochiekern van de H. Joannes de Doper te Katwijk, deel uitmakend van het grotere verband van de jonge parochie van de H. Augustinus met kernen verspreid over Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar, is er zondagochtend 1 februari voor de eucharistieviering van 9.30 uur de gelegenheid om van pastoor Michel Hagen de Blasiuszegen te kunnen ontvangen. Vanaf 9.15 uur is dat mogelijk in het kerkgebouw aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn.

B 4De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder jaar gegeven op 3 februari, de liturgische feestdag van Sint Blasius. Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen. Deze zegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dan dat hij in de vierde eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was . . .  [Lees meer…]

Parochieblad warm ontvangen door burgervader

DA 2De parochie van de H. Augustinus, met drie jaarringen, verspreid over Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar met zes kernen en zeven kerken heeft een nieuw gezamenlijk parochieblad, genaamd ‘De Augustinus’. Waar je trots op bent, wil je laten zien. Het eerste nummer werd dinsdag 13 januari daarom aangeboden aan burgemeester Wienen.

Pastoor Michel Hagen en vicevoorzitter Astrid van der Valk van het parochiebestuur van de H. Augustinus waren bij de eerste burgemeester van de vier plaatsen aan het juiste adres. Jos Wienen van de gemeente Katwijk stond gastvrij zijn gasten te woord. Hij liet weten met de nieuwe parochienaam en naam voor het parochieblad blij verrast te zijn. Augustinus preken waren hem zeker niet onbekend. Want wie kent niet het aan Augustinus toegeschreven citaat: ‘Goed zingen is dubbel bidden’?
In het geanimeerde gesprek bleek dat de burgervader . . .  [Lees meer…]