Mededelingen

VOOR  ZONDAG 28 MEI

Mei maand, Maria maand. Komende woensdagavond 31 mei, zal er om 19.00 uur een meditatieve Mariaviering zijn.

Achter in de kerk staat een doos voor uw bijdrage aan het cadeau voor de pastoor Franken dat we aanbieden als hij 4 juni zijn 30-jarig priester jubileum viert.

Na de viering is er een deurcollecte voor de Pinksteractie: de Nederlandse Missionarissen.

Volgende week zondag zal er in onze kerk geen viering zijn, daar we met elkaar het parochiefeest vieren in de Willibrordkerk in Oegstgeest om 11.00 uur. En dan zal er ook gelegenheid zijn om pastoor Franken te feliciteren met zijn 30-jarig priesterjubileum.

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdag “8 juli vanuit alle parochiekernen een bus naar Brielle waar wij deelnemen aan de Nationale Bedevaart ter ere van de Martelaren van Gorcum.

Voor meer informatie zie de informatiefolder en inschrijflijst achterin de kerk. U kunt zich ook via internet aanmelden. Ook op de Augustinus site onder de kop “Nieuws vindt u informatie.

Woensdagochtend 7 juni om 9.00 uur is er een verliesviering voor iedereen die rouwt om het verlies van een dierbare, een baan, een vriendschap of door ziekte. Samen bidden we om kracht en troost deze ochtend.