Mededelingen

Mededelingen van 16 en 17 november

 

Na de viering zal er een deurcollecte zijn voor het Nationale Katholieke Jongerenwerk.

 

De collecte van afgelopen zondag voor de oecumene heeft een bedrag van €145,20 opgebracht.

 

Tijdens de weken van advent zullen er weer kerstengelen actief aan het werk zijn in onze parochie. Deze kerstengelen brengen mensen die dat goed kunnen gebruiken een beetje extra licht en warmte. Kent u iemand naar wie een kerstengel kan omkijken of wilt u zelf solliciteren naar de functie van kerstengel, dan vindt u de uitlegbrief en aanmeldkaartjes achter in de kerk. Aanmelden kan tot 24 november!

 

Volgende week zondag is het Caeciliafeest, dit vieren Cantemus en hopelijk veel van ons met hen mee. Er zal koffie zijn en de jaarlijkse bloemen- en plantenveiling!

 

Dinsdag 19 november tussen 19.00 en 20.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in het Afscheidshuis, Kerkstraat 68b. En woensdag 20 november zal om 11.00 uur de uitvaart zijn voor mw. Noordermeer-Grimbergen. Waarna zij begraven wordt op ons kerkhof.