Mededelingen

Mededelingen van 28 en 29 maart

 

Er zijn geen eucharistie vieringen t/m 31 mei op zaterdag en zondag. Ook niet meer op woensdagochtend.

 

De kerk zal opengesteld worden voor gebed iedere dag van 11.00 tot 12.00 uur De voedselmanden staan dan klaar om gevuld te worden voor de cliënten van de Voedselbank, die in deze tijd onze hulp goed kunnen gebruiken.

 

De Goede Week komt dichterbij en om ons voor te bereiden op Pasen zal er woensdag 1 april om 19.00 een viering zijn van nadenken, gewetensonderzoek, die via de website te volgen is.

 

Donderdag 2 april zal om 9.00 uur de verliesviering via de website te horen zijn

 

Volgende week zondag zullen de palmtakjes gezegend worden in de viering in de H. Willibrord in Oegstgeest. In de week daarna kunt u een takje ophalen bij het secretariaat.

 

Mocht het digitaal geven met de Givt- app tijdens de collecte nog niet gelukt zijn, dan kunt u dit ook op uw gemak na de viering nog voltooien.

Indien nodig kan u op de website www.joannesdedoper.nl verdere toelichting en uitleg vinden.

Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven.