Mededelingen

VOOR  ZONDAG 5 februari

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 18 maart vanuit alle parochiekernen een bus, vorige jaar 48 deelnemers, naar Amsterdam waar wij deelnemen aan de Stille Omgang, de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat geschiede: het Mirakel van Amsterdam. De informatiefolder en de inschrijflijst liggen achterin de kerk. U kunt zich ook via internet aanmelden.

Na de viering is er mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

 

Vandaag, zondag 5 februari, zal er een deurcollecte zijn voor de Stichting Leergeld. Zie ook het artikel in het februarinummer van De Augustinus op blz. 9.

Zoals u mogelijk nog weet, zet de Stichting Leergeld zich in om alle kinderen mee te laten doen met leeftijdsgenoten. Ouders die het financieel (tijdelijk) even lastig hebben, kunnen een aanvraag doen bij de Stichting Leergeld voor hun kinderen. In de praktijk komt het er op neer dat de Stichting Leergeld diverse verstrekkingen doet voor school, zoals studiebenodigdheden maar ook voor een schoolreis of een schoolkamp. Dat er gezorgd kan worden voor een fiets of een computer. Dat kinderen kunnen sporten, dus de betaling van contributie en sportkleding/schoeisel. Dat kinderen kunnen leren zwemmen. Maar ook voor culturele zaken zoals muzieklessen, het bespelen van een instrument of het volgen van tekenlessen. Kortom een erg goede bestemming; dit keer dicht in de buurt. Deze deurcollecte wordt van harte aanbevolen door de werkgroep MOV H. Augustinus.

 

Na de viering is er koffiedrinken en gezinscatechese voor de gezinnen die zich aangemeld hebben in de kleine JOANNES. En voor de overige parochianen is er koffiedrinken achter in de kerk.