Mededelingen

 

VOOR HET WEEKEND VAN 23 en 24 oktober

Oktobermaand, Mariamaand. A.s. woensdagavond om 19.00 uur is al weer de laatste rozenkransgebedsviering waarin we samen de rozenkrans bidden en Marialiederen zingen.

 

Achter in de kerk staan leden van de beheercie met enquêteformulieren die u in kunt vullen, als u dit nog niet gedaan heeft, over het gebruik van de kussens op de kerkbanken.

 

Maandag 25 oktober om 19.45 uur bent u van harte welkom in de kleine JOANNES voor de parochiële kaartavond