Mededelingen

Mededelingen van 24 en 25 oktober

Oktobermaand, Mariamaand. Iedere woensdagvond om 19.00 uur zal er in de kerk een rozenkransgebedsviering zijn. Waarbij we de rozenkrans bidden en een cantor zal zingen.

Vanmiddag om 13.00 uur zal Djayden van den Berg gedoopt worden hier in onze kerk.

 

De collecte voor de Missie vorig weekend heeft € 145,30 opgebracht.

 

Reserveren voor de Mis op zaterdagavond of zondagmorgen: Het is eenvoudig: u belt gewoon naar het secretariaat van uw parochiekern. U kunt ook een email sturen of via het formulier op de website.

Uw reservering moet uiterlijk donderdagochtend voorafgaand aan de betreffende zaterdag of zondag binnen zijn. U krijgt dan bericht of u wel/niet de Mis kunt bijwonen.

Als u niet bij de eerste dertig hoort kunt u, indien u dat wilt, een plek krijgen voor het volgend weekeind.

Voor de doordeweekse vieringen is reserveren niet nodig.

Los hiervan kan in de parochie H. Augustinus iedere zondag een viering via de live – stream gevolgd worden. Kijk hiervoor op de website.

De bisschoppen vragen ons ook om een mondkapje te dragen in de Mis en dit alleen bij het ter communie gaan af te doen.

Mededeling vanuit het pastoraal team:

Allerzielen

De Allerzielen vieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve van alle parochianen. Er zullen geen parochianen aanwezig zijn. Gekozen is voor Katwijk gegeven de ervaring met het streamen .

De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de betreffende locatie referenten.

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Wilt u bij het verlaten van de kerk de aanwijzingen volgen van de garde.