Mededelingen

Mededelingen 17 en 18 maart:

Achterin de kerk ligt het bisdom blad Tussenbeide voor u klaar.

 

Zondagavond 18 maart om 20.00 uur bent u van harte welkom bij @Joannes in de pastorie. Met elkaar in gesprek over geloof en kerk.

 

Maandag 19 maart, feestdag van de H. Jozef, zal om 9.00 uur het rozenkransgebed voor de vrede gebeden worden hier in de kerk. In heel Nederland zullen we met elkaar in gebed verbonden zijn voor de vrede op initiatief van de bisschoppen van Nederland.

 

Woensdag 21 maart zal er om 19.00 uur een viering van boete en verzoening zijn als een mogelijke voorbereiding op de Goede Week. Het hongerdoek zal hierbij gebruikt worden.

 

Na de viering is er een deurcollecte voor de Vastenactie.

 

(zondag)  Alle kinderen kunnen na de viering door hun ouders in de kleine JOANNES opgehaald worden.

 

Vanavond om 19.00 uur is in deze kerk gelegenheid voor het bidden van de rozenkrans en daarna is er aanbidding met mogelijkheid tot biecht tot 20.30 uur.

 

(zondag) Na de viering bent u van harte welkom in de kleine JOANNES voor een kopje koffie of thee.