Mededelingen

MEDEDELINGEN van 24 september

Achter in de kerk ligt de aanmeldingsbrief voor de ziekenzalvingsviering op zondagmiddag 5 november.

Daar ligt ook een aanmeldingsstrookje voor de Maria-avonden in oktober/november. Welke u kunt inleveren op het secretariaat.

Volgende week zondagavond om 19.30 uur is de eerste Maria-avond. Met gebedsleider Noordermeer kijken we samen naar een film en praten na aan de hand van enkele vragen. Mannen en vrouwen zijn van harte welkom. De avond duurt tot 21.00 uur en is in de pastorie.

Volgende week staan de voedselmanden klaar.

De Laatste Vrijdag van de maand – dat is vrijdag 29 september – is er een avond van eucharistische aanbidding, rust en stilte. Iedereen is van harte WELKOM in de Willibrordkerk in Wassenaar. Aanvang 19.00 uur.

Wilt u de nieuwe digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via de website. Daar is de nieuwsbrief in een nieuw jasje ook te vinden als eerste bericht. Wekelijks alle actualiteiten in woord en beeld. Was u al eerder aangemeld, toch moet u het opnieuw doen om deze weer in de mailbox te kunnen ontvangen. Gewoon doen!