Mededelingen

Mededelingen van 23 en 24 maart

Vanavond om 19.00 uur is in de Joannes de Doper kerk gelegenheid voor het bidden van de rozenkrans en daarna is er aanbidding met mogelijkheid voor het Sacrament Boete en Verzoening tot 20.30 uur.

 

Straks om 11.30 uur wordt Mick Spruncken gedoopt in deze kerk.

 

U kunt uw gaven in de olifant doen voor het project Lumen Valley.

 

De deurcollecte voor het vastenproject Lumen Valley vorige week zondag heeft

€ 239,10 opgebracht

 

a.s. dinsdag 26 maart bent u van harte welkom voor de vastenlunch in de pastorie om 12.15 uur.

 

In verband met het plaatsten van het orgel zal de eucharistieviering op woensdagochtend in de vergaderzaal in de pastorie zijn de komende weken.

 

De sobere maaltijd heeft vorige week zaterdag € 135,25 opgebracht.

 

Achterin de kerk liggen inteken lijsten voor de hightea van 31 maart

 

Maandag 25 maart om 19.45 uur bent u van harte welkom in de kleine JOANNES voor de parochiële kaartavond.

 

Morgen, maandag 25 maart, viert de Kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, ook bekend als Maria Boodschap.
In verband hiermee zal er voor onze parochie een extra Eucharistieviering zijn ‘s avonds om 19.00 uur in de Sint Jozefkerk (in Wassenaar).
Deze viering staat niet vermeld in het parochieblad. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen!

 

Op vrijdag 29 om 9.00 uur tot zaterdag 30 maart om 9.00 uur is in onze parochie 24 uur non stop Aanbidding van het Allerheiligste.

Jezus vraagt zijn leerlingen om trouw te blijven aan het gebed. Sinds 2015 is het initiatief “24 uur voor de Heer” op verzoek van Paus Franciscus elk jaar onderdeel van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. De “24 uur voor de Heer” nodigt ertoe uit het sacrament van Boete en Verzoening te vieren in een context van Eucharistische aanbidding. Dit jaar vindt het plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart. Parochie H. Augustinus sluit zich aan en geeft daarmee gehoor aan de oproep van de paus.

 

Na de viering bent u van harte welkom in de kleine JOANNES voor een kopje koffie of thee.