Doop

Door het DOOPSEL werden in onze parochiegemeenschap opgenomen:

Doopsel viering

De volgende doopsel viering is nog niet bekend..

Voordat een doopselviering plaatsvindt, is daaraan voorafgaand een doopselvoorbereidingsavond in de vergaderzaal van de pastorie (van 20.00-22.00 uur), Kerkstraat 70.
Wanneer u aan de voorbereidingsavond wilt deelnemen, moet u van tevoren contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 4029402