Huwelijk

  • animaatjes-huwelijk-23389Op donderdag hebben
    Sandra Klaperski en Marcel van de Wal
    elkaar het JA-woord gegeven en zaterdag
    26 augustus 2017 heeft de kerkelijke inzegening plaats gevonden in onze parochiekern kerk.