Het is toch niet waar, is dat echt toegezegd voor de Actie Kerkbalans 2020?

Wat ook gewoon doorgaat in onze parochiekern is de Actie Kerkbalans 2020, ik verklap nog niks over de toegezegde gelden, en nadat de vele lopers hun enveloppen hebben bezorgd en ook weer opgehaald (misschien heeft u deze ook wel zelf heel attent afgegeven bij het parochiekernsecretariaat) zijn de leden van de werkgroep Actie Kerkbalans hard aan de slag gegaan om alle gegevens te verwerken. En dat is veel meer dan enveloppen openmaken en louter toegezegde bedragen optellen.

Anneke van der Valk, coördinator Actie Kerkbalans: ,,Er komen elk jaar ook de nodige vragen mee van parochianen waar we op korte termijn op moeten reageren, we moeten de bedragen invoeren in onze digitale bestanden, maar ook goed bewaken wie verder nog moet reageren voor als we een reminder op enig moment gaan versturen. En dan zijn er nog best wat kleinere zaken om op te noemen waar we elk jaar mee te maken hebben en die altijd meer tijd kosten dan we denken. Want ook dit werk doen we met elkaar als vrijwilligers.”

Wat is nu toegezegd dan?

In 2019 werd er uiteindelijk zelfs enige duizenden euro’s meer ontvangen dan eerder was toegezegd met een totaal bedrag van € 82.200,-. Zou dat voor 2020 weer kunnen gaan gebeuren? Het zou wel heel mooi zijn en er is voor dit jaar door de beheercommissie een bedrag aan inkomsten van € 79.000,- begroot. Dat lijkt redelijk behoudend, rekening houdend met de uitschieter van vorig jaar, maar waar er vorig jaar nog 650 enveloppen werden verstuurd waren dat er nu zeshonderd en… dat zijn er toch vijftig minder! Maar het goede nieuws is dat er nu al iets meer dan 550 retourformulieren zijn binnengekomen en al zijn verwerkt voor 1 maart jl. Van der Valk: ,,Een teken dat deze jaarlijkse actie,  waar we elk jaar ook meer en meer maatwerk willen leveren wat zeker in de brieven tot uiting komt, ook onze mede-parochianen raakt. Mensen geven om hun kerk.”

Nieuwsgierig geworden? Kijk zelf maar op de bijgevoegde sheet met de tussenstand op 29 februari 2020 die ook voor de viering van 8 maart werd gepresenteerd zo ook met de digitale nieuwsbrief van vrijdag 6 maart werd meegestuurd.

Wat vindt u van deze tussenstand van wat er al aan gelden binnen is gekomen en het totaal van de toegezegde bedragen? ,,We zullen u geregeld op de hoogte houden middels deze sheet door die voorafgaand bij een zondagse viering te presenteren en hier ook te publiceren”, aldus de trotse coördinator Actie Kerkbalans. Wordt op zeker vervolgd!

Gerard Bol