Kijk ook naar de zesde uitzending van ‘Kerk van alle Kanten’ over ‘De Kerk als Kerk’

Vanuit de kerkelijke partijen wordt er in essentie anders gekeken naar een kerkgebouw dan de ‘buitenwereld’. Voor kerkgemeenschappen en –eigenaren is het kerkgebouw de plek waar de eredienst wordt uitgeoefend, het geloof wordt beleden. Het is een gebouw waarin het religieuze gebruik kan plaatsvinden. Naar de toekomst toe is daarom ook voor kerkelijke partijen voortgezet religieus gebruik met eventueel een bredere inzet de insteek. Deze uitzending op woensdag 24 maart van 15.15 -17:00 uur maakt deel uit van een reeks live-uitzendingen vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed om alle kennis en ervaringen te delen en te verdiepen.

De insteek is niet direct het in standhouden van erfgoed. Dit betekent niet dat er bij de meeste kerkeigenaren geen besef is van de waarde van het gebouw, maar instandhouding is niet het primaire doel. Uiteraard zal dit in de praktijk genuanceerder liggen maar de bewustwording hiervan is wel essentieel om tot een goede dialoog te komen tussen de verschillende partijen (als de gemeente, burgers / omwonenden, kerkeigenaren enz.).

Mensen op de kerkvloer spreken…
Hoewel in de voorgaande uitzendingen aandacht is besteed aan voortgaand religieus gebruik, heeft in de uitwerking van de thema’s meer de nadruk gelegen op een bredere inzet van het kerkgebouw (en / of de herbestemming). De wens is daarom ontstaan om nog een zesde uitzending op te nemen met daarin meer expliciet het voortgaande religieuze gebruik en de opgave die dat met zich meebrengt: ‘De Kerk als Kerk’. Gerard Bol van de parochiekern de H. Joannes de Doper uit Katwijk is door het bisdom Rotterdam gevraagd om als tafelgast namens de Katholieke Kerk aan het gesprek deel te nemen.

Jorien Kranendijk
Deelprogrammaleider Toekomst Religieus Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
www.cultureelerfgoed.nl
www.toekomstreligieuserfgoed.nl