Update 87: Nieuwe verruiming per zaterdag 5 juni… 60 kerkgangers!

De bisschoppen verruimen de richtlijnen voor kerkgebouwen die meer dan driehonderd reguliere zitplaatsen hebben. In deze kerken mag met ingang van zaterdag 5 juni maximaal vijftien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met minder dan driehonderd zitplaatsen wordt het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn nu vijftig. Voor ons kerkgebouw betekent het vanaf zaterdag 5 juni het maximaal zestig kerkgangers. Alle regels over reserveringen en coronamaatregelen blijven verder gehandhaafd.

Dit betekent dat m.i.v. zaterdag 5 juni de volgende aantallen kerkgangers volgens de bisschoppen zijn toegestaan, uitgaande van 15 % van het aantal zitplaatsen uitgaande van een kerkgebouw met meer dan driehonderd reguliere zitplaatsen:

  • H. Joannes de Doper, Katwijk          : 60
  • H. Willibrord, Oegstgeest                : 87
  • H. Laurentius, Voorschoten             : 50
  • De Goede Herder, Wassenaar         : 82
  • St. Jozef, Wassenaar                        : 73
  • St. Willibrordus, Wassenaar             : 90

Coronamaatregelen blijven gelden voor de hele parochie H. Augustinus

Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, het communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes tijdens de gehele viering blijven voor alle kerkgebouwen in de parochie van de H. Augustinus onverkort gelden.

Volwassen koren mogen nog niet, wel ruimte voor de kinderkoren 

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen vanaf zaterdag 5 juni a.s. nog niet, met uitzondering van het zingen door kinderen tot en met twaalf jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren met leden ouder dan twaalf jaar pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan twaalfhonderd nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau.

Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat in alle vieringen één cantor of maximaal vier zangers vanaf dertien jaar en ouder kunnen zingen. Voor kinderen t/m twaalf jaar kan een uitzondering gemaakt worden.

Blijf de bisschoppen volgen

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens alle vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen. Zie hier de brief van de Nederlandse bisschoppen m.b.t. deze aangekondigde versoepelingen vanaf zaterdag 5 juni a.s.

De webredactie (met dank aan de inhoudelijke input van het pastorale team)