Denkend aan vroeger.. voetbal in het Heerenschoolbos!

Het was donderdag 18 mei 1933. Zo’n dertig jongemannen hadden zich verzameld in het parochiehuis, op verzoek van pastoor J.P. Buijs (1933-1936). Deze jongens waren allen lid van de Jozefgezellen, een sociëteit van de parochie. Zij speelden graag een partijtje voetbal onder de naam ‘Katwijk Maakt Doelpunten’. Het waren moeilijke tijden in het Rijndorp, net als in heel Nederland. Werkeloosheid en armoede staken de kop op, en de pastoor, als goede herder, hadt bedacht om daar wat aan te gaan doen, maar wat? Er was ontspanning nodig en dus kwam hij op het idee om een voetbalclub te starten.

‘Voetballers een kwartje’ werd een Katwijkse hit!

Daarom werden de jongemannen uitgenodigd om hieraan mee te werken. Die avond was er een oprichtingsbijeenkomst en tevens was het de eerste ledenvergadering. Pastoor Buijs sprak de vergadering toe, en vroeg de aanwezigen ‘een goed lid’ te zijn, of anders niet toe te treden. Wel 25 mannen wilden graag meedoen. Dus meteen maar de contributie vastgesteld op 25 cent. Toen verklaarde de pastoor de club voor opgericht, en er kon een  bestuur gekozen worden. De naam van de club werd RKVV KRV oftewel de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Katwijk Rijn Vogels.

Van wie was het gras op het voetbalveld?

Het eerste onderkomen van KRV anno 1933.

Na een stemming was de eerste voorzitter direct bekend, nl. ene Jan van de Berg. Er was nog geen geld in kas, dus moesten de leden alles zelf doen. Gevoetbald werd er op een terrein van het Heerenschool ook wel bekend als het ‘Patersbos’ aan de Sandtlaan. Het veld weer eerst gebruikt als weiland met koeien, maar het werd dus ook verhuurd aan KRV om er te voetballen. Maar die huurder was niet blij met de voetballers en toen hij hierover klaagde, werd het veld meteen gehuurd door dhr. Trousselot, die er een andere huurder opzette met schapen. Het stuk bos met de kadastrale nummer 1122 t/m 1126 bleef eigendom van de paters franciscanen.

De ‘hut’ was zeker geen kantine!

Er waren drie mannen die de jongens wel wilden helpen en begeleidden. Dat  dat waren Jan van den Berg, Leen Schrama en Leen van der Valk. Het waren alle drie goede voetballers en ook Jac. Remmerswaal hielp mee. Het veld werd zelf aangelegd, er werd een hut gebouwd en alles werd zelf onderhouden. Van overheidssteun was totaal geen sprake. Een kleedkamer, zo mocht je het niet eens noemen, was er nog niet. De opstal op het terrein werd aangeduid als ‘hut’. Het was er vaak vol en er was soms zelfs geen ruimte om je om te kleden. Want er werden vaak twee wedstrijden achter elkaar gespeeld. Een om 12.00 uur en een om 14.00 uur en dan was het hokje propvol. Maar ook scheidsrechters en bezoekende clubs moesten zich omkleden. Zo gebeurde het vaak dat de spelers zich thuis moesten omkleden, gewoon het jasje over het voetbalshirt, en tien minuten voor de wedstrijd naar het veld.

Je kon toen alleen katholiek scoren!

Outfit van de dertiger jaren en let eens op het lederen monster met veter.


In het parochieblaadje van 15 juli 1933 werd trots gemeld dat er al 38 senioren en 16 junioren speelden. Er werd gespeeld in strikt katholiek verband in de ‘Diocesane Haarlemse Voetbalbond’ (D.H.V.B.). De eerste officiële wedstrijd was op 10 september 1933 thuis tegen Foreholte 1 uit Voorhout. De aftrap geschiedde door pastoor Buys en kapelaan Bangert, de districtsadviseur van de Nederlandse Katholieke Sportbond.
Ook het toenmalige materiaal was van die tijd, en allemaal echt zwaar spul, schoenen met ijzeren neuzen van een model dat ook de enkels beschermde, grote scheenbeschermers en lange broeken. En dan de bal, dichtgeknoopt met veters, dus was het geen pretje als je moest koppen. Wilde KRV vooruitkomen in de voetbalwereld dan moest er ook getraind worden en dat gebeurde onder de leiding dan van de heren Van de Berg, Schrama en Van der Valk.

Tot zover de eerste dagen en beginjaren van het roemruchte KRV. In een volgende aflevering volgt de verdere geschiedenis. En heeft u zelf (jeugd)herinneringen aan uw voetbaltijd bij KRV, of weet u er ook meer leuke anekdotes over te vertellen…, u weet mij te vinden!

Richard Hulmer


Een juniorenelftal van KRV uit 1939 met twee wisselspelers. Op de achterste rij zien we van links naar rechts: Co Winters, Henk Vreeburg Jurzn., Jo Grimbergen HWzn., Jan Caspers, Cor Wijsman en Piet van den Akker. In het midden zien we Cor Fennes, Thijs Caspers en
Steef Winters. En het trio op de voorgrond bestaat uit Jan Remmerswaal, Dick Compeer en Cor Noordermeer.
Een leuke kanttekening volgens het leerlingenboek van de St. Jozefschool Cor Wijsman staat vermeld als
Cornelis Adrianus Paulus Hendrikus Wijsman, geboren 28 januari 1923 en op 1 mei 1929 werd hij toegelaten tot de lagere school.
Deze heeft hij verlaten op 30 april 1936. In dit juniorenelftal moet hij dan 16 jaar geweest zijn (?).

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?

Op deze maandag 9 augustus verscheen hierboven het verhaal van de oprichting en de beginjaren van de voetbalvereniging Katholieke Rijn Vogels. En daar komt binnenkort zeker een vervolg van op deze website en ook in de digitale nieuwsbrief. Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren.
Doordat de digitale nieuwsbrief door het zomerreces pas weer op vrijdag 3 september verschijnt, zijn de komende afleveringen alleen te lezen op de website. Ze worden geplaatst  op de maandagen 9, 16 en 23 augustus. De aflevering van maandag 30 augustus verschijnt dan ook weer in de digitale nieuwsbrief van vrijdag 3 september.
Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen. Dus u kan natuurlijk ook nog reageren hoor. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V. tot een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?
Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan dan ook op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.