Update 108: Diocesane Instelling Sint-Gregorius met prima koornieuws

In de eerdere DISG nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam, nr. 3 van 30 september 2021, staat het artikel ‘Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie’. Dit artikel was overgenomen van de brief die de Nederlandse bisschoppen hadden verzonden. Echter na de verzending van de bisschoppenbrief zijn door het RIVM de maatregelen waarnaar de bisschoppen verwijzen nog aangepast. Daarom deze aanvullende rectificatie. De link van RIVM geeft nu geen eisen meer ten aanzien van volwassenkoren. Daardoor zijn de anderhalve meter afstand, de zigzagformatie bij repetities en vieringen verzorgd door deze koren niet meer van toepassing. Maatregelen ten aanzien van ventilatie blijven echter wel van kracht.