Help RKBS de Horizon aan een ANWB Verkeersplein en stem op ze!

De fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen neemt af. Dit maakt hen extra kwetsbaar in het steeds drukker wordende verkeer. Daarom houdt de ANWB dit jaar opnieuw de verkiezing ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’. Op een verkeersplein kunnen kinderen veilig oefenen en praktijkervaring opdoen. In Zuid-Holland doen veertig basisscholen mee, landelijk zijn het er driehonderd. Per provincie is er één winnaar van zo’n ANWB Verkeersplein met lespakket. De nummer twee wint een uitgebreid fietsparcourspakket. Dus help onze buren en stem op ze via anwb.nl/verkeerspleinen. Uw / jouw stem kan je uitbrengen tot woensdag 25 mei. Gewoon doen!

Ongeveer de helft van de basisschoolleerkrachten vindt dat de fietsveiligheid van schoolkinderen is afgenomen. Dit heeft volgens hen vooral te maken met afgenomen fietsvaardigheden. Dat blijkt uit een ANWB-onderzoek. Kinderen doen steeds minder ervaring op in het verkeer doordat ze bijvoorbeeld met de auto of de bakfiets gebracht worden. Ook bevinden buitenschoolse activiteiten zich vaak op loopafstand en hebben sommige kinderen ook nog geen eigen fiets.

Veilig oefenen op het eigen schoolplein?

Juist omdat jonge kinderen nog volop in ontwikkeling zijn, kunnen zij verkeerssituaties vaak nog niet goed inschatten. Het voornaamste doel van zo’n verkeersplein is dat zij rustig en veilig kunnen oefenen met verschillende verkeerssituaties zoals oversteken, scherpe bochten nemen met de fiets, inhalen van andere verkeersdeelnemers, het veilig oprijden van een rotonde, afstappen van de fiets bij aankomst enz.

Daarnaast wil de ANWB met deze verkeerspleinen de kennis over de verkeersregels en het verkeersinzicht van kinderen vergroten. Als kinderen praktijkervaring opdoen worden zij zich bewust van de dreigende gevaren van het verkeer en kunnen zij sneller zelfstandig naar school fietsen. Het initiatief van de ANWB biedt de leerkrachten ook de mogelijkheid om samen met de kinderen op een veilige manier in de praktijk aan de slag te gaan. Deze verkeerspleinen worden door het ANWB Fonds bekostigd.

Dus kijk snel op anwb.nl/verkeerspleinen of klik deze link aan en breng tot woensdag 25 mei uw / jouw stem uit op RKBS de Horizon. Breng dit bericht bij anderen (grootouders en buren?) ook onder de aandacht. Meer dan van harte aanbevolen!

Verkeersveilige schoolomgeving… ook voor de Horizon!

De landelijke VVN ondersteunt dit verkeerspleinplan op het schoolplein van de ANWB van harte, zo ook de lokale afdeling van de VVN in Katwijk. Deze is ook al vanaf februari 2018 actief betrokken samen met de directie van de school, de gemeente Katwijk en de omwonenden om de schoolomgeving verkeersveiliger in te gaan richten. In het derde kwartaal van 2022 zal dan eindelijk ‘de eerste spade de grond ingaan’. Wat zou het mooi zijn dat kinderen dan nog veiliger naar de Horizon kunnen lopen en fietsen nadat ze met de start van het komende schooljaar op hun eigen verkeersplein veilig hebben kunnen oefenen.