De Vrolijke Noot zong over geloof met kippenvelmomentjes

Bij de DrieKerkenBoodschap ‘Geloof, Hoop en Liefde’ zondagmiddag 21 augustus beet ons eigen kinderkoor De Vrolijke Noot kort na 15.00 uur de spits af. Zij vulden ‘Geloof’ muzikaal in met de liederen: ‘Dit is ons geloof’, ‘Geloof jij ook?’, ‘Voor wie gelooft’. ‘Mag ik dan bij jou?’, ‘Door de wind’ en ‘De kracht van Uw liefde’. Dit laatste lied werd door de vele aanwezigen in onze kerk uit volle borst meegezongen… kippenvel. Trots op deze 21 kinderen, ondanks de vakantieperiode, die dit hebben uitgevoerd. Foto’s van dit optreden vindt u in de rubriek ‘Fotogalerij’ op deze website. Hieronder leest u een beschouwing van Richard Hulmer van de organiserende werkgroep over dit eerste thema ‘Geloof’.      

Geloof, Hoop en Liefde, doch de grootste van deze drie is de Liefde.

Bij ons ouderlijk huis hing in de gang een tegel met daarop  een anker, een hart en een kruis. De drie misschien wel belangrijkste symbolen van ons  geloof. Op deze zondagmiddag 21 augustus gaan we in de drie kerken van Katwijk aan den Rijn nadenken hoe wij staan tegenover het anker, het kruis en het hart.
In onze H. Joannes de Doperkerk denken we na over het geloof. Want wat is geloof, en zijn wij er dagelijks mee bezig, of alleen maar zondags in de kerk?

Gelooft u alles?

Er zijn heel veel onderwerpen waar we het onderwerp geloof bij kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld het geloof in jezelf: overtuigd zijn van wat je doet en hoe je leeft of dat  goed is. Maar vooral blijven geloven dat als je een vergissing maakt, dat het weer goed kan komen. Ook door geloof in je medemens, ondanks alle teleurstellingen, die je meemaakt, blijven geloven in het goede in de mensen. Maar moeten we dan alles geloven wat priesters, dominees en bijbelgeleerden ons hebben voorgehouden? Bijvoorbeeld geloven in de opstanding van de doden, en een hemels leven in het hiernamaals?  Of wat te denken van de vergeving van onze zonden? Maar dan het gebed van de geloofsbelijdenis, dat elke zondag tijdens de viering in de liturgie is opgenomen: Elke keer opnieuw beloven we te geloven in God de Vader die in de Hemel zijt. Dat staat in de geloofsbelijdenis zoals die is opgesteld tijdens het concilie van Nicea, in de vierde eeuw.

Rake zinnen van bisschop Bekkers over geloof!

Jaren geleden heb ik een televisietoespraak van bisschop Bekkers van Breda gehoord. Hij is helaas veel te vroeg overleden. Naast zijn uitspraak dat je je eigen geweten moest volgen, was er nog een uitspraak die mij verraste. Hij zei letterlijk: ,,Geloven is ook twijfelen!” Daarom, ook de  leerlingen van Jezus twijfelden, denk maar aan Thomas en het bekende gezegde ‘eerst zien en dan geloven’. Het is dus niet vreemd dat er ook onder christenen mensen zijn die wel twijfelen. Zeker nu er steeds meer wetenschappelijke verhandelingen gepubliceerd zijn en nog worden over o.a. het ontstaan van het zonnestelstel en in het bijzonder de oerknal, het zou het beginzijn van ons aardse leven.

Als je zo`n uitspraak hoort, moet je daar toch wel even over nadenken. Twijfelen mag volgens  bisschop Bekkers best wel. Maar, het moet in je gedachten niet omslaan naar dingen waarin je helemaal niet meer in gelooft. Want waar geloof is, ondanks die twijfel, is ook hoop op al die voorspellingen die we terugvinden in de geschriften in het oude en het nieuwe testament. Uiteindelijk is het Jezus, die ons dit allemaal heeft voorgehouden, heeft voorgeleefd en door zijn dood en verrijzenis en Zijn ten Hemelopneming ons is voorgegaan. We mogen misschien wel een beetje twijfels hebben, maar Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat geloven blijft en zal blijven als één van de belangrijkste fenomenen van ons christen zijn.

Geloof, samen met Hoop en Liefde…de ankerpunten in ons leven!

Richard Hulmer.

p.s.

Alle foto’s van de DrieKerkenBoodschap zondagmiddag 21 augustus van de fotograaf Mark Ruis vindt u op de Facebookpagina van de OV Katwijk aan den Rijn (en natuurlijk is het maar een selectie uit alles wat hij die middag heeft geschoten).