‘Voedsel en meer-kastjes’ voor de veertigdagentijd… ook bij ons?

Op woensdag 5 april wordt vanaf 19.30 uur de Chrismamis gevierd in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. In de veertigdagentijd worden parochies in het bisdom uitgenodigd om bij hun kerkgebouwen een ‘voedsel en meer-kastje’ te plaatsen. In het verlengde daarvan is het diaconale initiatief tijdens de Chrismamis de inzameling van houdbare voedingswaren en producten voor persoonlijke verzorging. ,,Denk daarbij aan tandpasta, shampoo enzovoort. We verzamelen dit om zichtbaar te laten worden dat we geroepen zijn om als Kerk een netwerk van liefde te vormen, in het voetspoor van de Heer die gekomen is om te dienen en te verlichten”, aldus kanselier Frits Vermeulen. De ingezamelde producten zullen na de Chrismamis worden overgebracht naar een ‘voedsel en meer-kastje’ in de nabijheid van de kathedraal.

Oproep van Piet Timmermans van het bisdom Rotterdam

,,Op dit moment is er in de samenleving behoefte aan laagdrempelige hulp. Op allerlei plekken zijn buurtkastjes ontstaan. De kastjes met voedsel voorzien in een behoefte. Er is behoefte aan houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten. De kastjes zijn een uitkomst voor de mensen die er gebruik van maken. En ze zijn er in alle soorten en maten.” Piet Timmermans is als dienstverlener diaconie bij het bisdom Rotterdam er heel duidelijk over. Hij nodigt in zijn brief / e-mail van 19 januari jl. aan parochies en PCI’en hen uit voor ook deze diaconale actie in de veertigdagentijd.

Diaconale tips en uitwisseling voor parochies en PCI’en

Hij merkt dat voedselkastjes parochies bezighouden: ,,Ik weet dat er in parochies mensen bezig zijn met voedselkastjes, al of niet in combinatie met andere lokale initiatieven. En ik merk dat parochies op zoek zijn naar ervaringen ermee in andere parochies. Daar willen we met de ‘voedsel en meer-kastjes’ als initiatief voor de veertigdagentijd bij aansluiten.”
Het gaat dus om meer dan eten. Timmermans: ,,Kies in elk geval voor houdbare levensmiddelen. Maar een goed idee kan ook zijn om verzorgingsproducten toe te voegen. En ‘meer’ kan natuurlijk ook slaan op andere activiteiten van de parochie. Een kastje kan een stapeltje uitnodigingen bevatten voor een (gratis) ‘vastenmaaltijd’, bijzondere ontmoetingen in de parochie of de kerk en zelfs een klein boekje of misschien een bijbeltje.”
Pastorale beroepskrachten met de portefeuille diaconie ontvingen ook zijn e-mail met allerlei tips evenals alle PCI’en in ons bisdom. Timmermans: ,,Hou het laagdrempelig, betrek mensen, wijs ze op het kastje en maak ze ‘mee-verantwoordelijk’ voor het goede functioneren. Denk hierbij ook aan omwonenden, kinderen uit de omgeving, leerlingen van een school. Hoe meer mensen het gevoel hebben ‘dit is ons kastje’, des te groter de kans op succes.”

Drie scenario’s bij de voedsel en meer-kastjes!

Hij schetst drie scenario’s:

  1. Meer halers dan brengers!
    Dit is de ideale situatie. Het kastje staat kennelijk op de juiste plek en voorziet in een behoefte. De mensen weten het te vinden en worden geholpen. Dit kan brengers motiveren en ook is een rol voor de PCI weggelegd om het project actief te ondersteunen.
  2. Meer brengers dan halers!
    Het initiatief roept het beste in de mensen boven en men verzamelt volop de nodige producten. Maar misschien is het kastje nog niet goed bekend of ‘klopt’ de plek niet helemaal (het kastje is te ‘publiek’ of juist nauwelijks te vinden). Of er zijn gewoon veel gevers. Zorg dan voor een goede besteding van te veel geleverde producten en breng die bijvoorbeeld naar de Voedselbank.
  3. Er gebeuren onplezierige dingen rond het kastje!
    Het kan voorkomen dat er kinderen of anderen zijn die hebben ontdekt dat er een zak chips in het kastje ligt, of iets anders dat aanspreekt. Het kastje kan ook vervuild of beschadigd raken. Het zou mooi zijn als er dan snel (liefst binnen enkele uren) kan worden opgetreden en schoongemaakt of hersteld.

Parochies en PCI’en kunnen voor meer informatie contact opnemen met Piet Timmermans via: p.timmermans@bisdomrotterdam.nl.

(Bron: Bisdom Rotterdam, donderdag 19 januari 2023)