Update 202: Livestream vanuit Oegstgeest op 14 en van uit Voorschoten op 18 mei.

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de zesde zondag van Pasen 14 mei komt om 11.00 uur uit de kern H. Willibrord in Oegstgeest. De voorganger is Mgr. van Luyn s.d.b. met diaken Winnubst, het gemengd koor verzorgt de muzikale medewerking en er is kinderwoorddienst.
De parochiële livestream van de eucharistieviering op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, komt uit de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten. De voorganger is Mgr. van Luyn s.d.b. met diaken Winnubst Deze livestreams zijn thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde vieringen is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
Zondag 14 mei zal er een deurcollecte (in onze parochiekern) zijn voor het koor Vocalis.
Alle koren mogen jaarlijks een deurcollecte inplannen waarmee u uw dankbaarheid in klinkende munt of ritselend papiergeld kunt tonen voor hun muzikale medewerking bij vele vieringen en op andere momenten. Hiermee stelt u de drie koren van onze parochiekern in staat om iets extra’s voor de koorleden te kunnen organiseren. Want zingen verbindt… en niet alleen de koorleden en dat kunt u in elke viering ook merken.
Meer dan van harte aanbevolen!

Vooraankondiging deurcollectes Week Nederlandse Missionaris

De pinksteractie is van zaterdag 20 mei t/m zondag 28 mei 2023. Het thema dit jaar is ‘Geloven in de ander. Samen één missie’.
Volgende week start dus de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Missionarissen en missionair werkers vragen weinig voor zichzelf, maar een steuntje in de rug kunnen zij goed gebruiken. Dat steuntje bieden wij tijdens de pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris. Tijdens deze week zetten we missionarissen en missionaire werkers in de schijnwerpers en vragen we aandacht voor het werk en welzijn van deze bezielde mannen en vrouwen. Het thema is “Geloven in de ander. Samen één missie”.
Zij geven de mensen hoop en moed om te werken aan een betere wereld. Dit jaar staan
missionaris Sander Kesseler en missionair werker Jacinta van Luijk centraal. Beiden strijden
tegen armoede, onrecht en uitsluiting; de eerste in Uganda, de tweede in Kenia. Zij zijn er
altijd voor de ander. Volgende week kunt u meer over ze lezen in de digitale nieuwsbrief en
op de website. Maar zie ook de posters en folders in de kerk.
Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen de actie van de
Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Met uw geldelijke steun kunnen wij de
missionarissen en missionair werkers een steuntje in de rug geven.
Daarom zijn er deurcollectes in deze WNM op zondag 21 mei, zaterdag 27 mei en op eerste
pinksterdag zondag 28 mei bestemd voor dit doel. Met deze vooraankondiging kunt u er
rekening mee houden voor als u altijd contant geld meeneemt voor de collectes in de kerk.
Mocht u rechtstreeks uw gift willen overmaken, dan kan dat ook op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM in Den Haag.
Bij voorbaat dank voor uw solidariteit op welke manier dan ook! Elke euro telt! Namens WNM, werkgroep M.OV. H. Augustinus.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes in alle vieringen via de Givtapp.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn.
Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collectes!