Update 211: Livestream vanuit Voorschoten op 16 juli

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de vijftiende zondag 16 juli komt om 11.00 uur uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. De voorganger is pastoor Franken.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givtapp kan u dus met een gerust hart, ook op
afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!