Update 213: Livestream vanuit Oegstgeest op 30 juli

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de zeventiende zondag 30 juli komt om 11.00 uur uit de H. Willibrord in Oegstgeest. De voorganger is Mgr. van Luyn sdb. Na afloop is er koffiedrinken.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochielelivestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app.
Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een
speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt!
Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!