Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld in Zimbabwe

Woensdag 14 februari, Aswoensdag, is de bisschoppelijke Vastenactie van start gegaan. Dit jaar doen we als parochie H. Augustinus mee met de landelijke Vastenactiecampagne die in het teken staat van de gevolgen van klimaatverandering.
In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in het zuiden van Afrikaans Zimbabwe leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw met regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die de afgelopen jaren steeds ernstiger zijn geworden. Er zijn weinig goed functionerende waterpunten in het gebied. Velen, voornamelijk vrouwen, moeten ver lopen om water te halen. Het doel is om landelijk € 80.000,- voor dit kleinschalige project op te halen.  

Wist u dat Vastenactie al sinds 1961 campagne voert voor projecten in ontwikkelingslanden? De vastentijd is een periode van bezinning en solidariteit met anderen. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Vasten betekent ‘even minderen voor een ander’. Het idee is te geven wat je bespaart, of kunt missen, om het leven van anderen ver weg te verbeteren. Vastenactie werft fondsen om wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen. In het zuiden van Zimbabwe bedreigen lange droge periodes en overstromingen door hevige regens de voedselzekerheid. Omdat Vastenactie wil meewerken aan een wereld zonder honger, zetten wij ons tijdens deze vastenperiode 2024 in voor de kwetsbare boeren in dit Afrikaanse gebied.

Kwetsbare vrouwen in Zimbabwe

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten. We leggen daarom samen met lokale bevolking gemeenschappelijke moestuinen en waterpunten aan. Het Vastenactie campagneproject van 2024 richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Geld voor vier waterpunten?

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van vijfduizend liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen, met gemiddeld twintig gezinnen van vier personen, van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Gemeenschappelijke tuinen

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeen- schappelijke tuinen aangelegd van vijftig bij vijftig meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden twintig groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.Zo ook Thandekile die samen met haar kinderen symbool staat voor deze Vastenactie dit jaar. Over twee weken staat haar verhaal centraal op deze website bij een nieuwe aflevering over de bisschoppelijke Vastenactie.

Campagneproject in het kort, wat zijn de doelen?

 • vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks;
 • vier gemeenschappelijke tuinen;
 • trainingen in traditionele en agro-ecologische landbouwtechnieken;
 • trainingen in het onderhouden en repareren van de pompen;
 • boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen;
 • tweehonderd mensen hebben leren naaien en hebben materialen ontvangen om te starten;
 • vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten.

Hoe kunt u helpen, wat kost het u?

 • Landbouwtraining p.p.: € 15,-.
 • Naaiopleiding voor twee personen: € 35,-.
 • Startset om kleding te naaien: € 45,-.
 • Afrastering moestuinen: € 65,-
 • Waterleidingen en kranen: € 85,-

Hoe doen we mee in onze parochie H. Augustinus?

De komende vastentijd staan de olifanten weer in de kerken waarin u uw bijdrage aan dit project kunt deponeren. Maar u kunt t/m eerste paasdag ook uw gift doneren via de speciaal aangemaakte tweede Givt-app.  Er hangen posters van de Vastenactie in de kerken en er liggen folders met meer informatie. Ook kunt u op www.vastenactie.nl meer lezen over dit project. Er zullen in alle kerken deurcollectes worden gehouden op zondag 10 maart, na de Paaswake en met eerste paasdag.. U kunt uw gaven ook doneren op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of scan de QR-code op poster of folder. Bij voorbaat dank voor uw deelname namens de werkgroep M.O.V. H. Augustinus.