Wat is de top vijftien aan opbrengsten bij de kerkenveiling?

Vrijdagavond 19 april is er om 20.00 uur in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ weer de traditionele kerkenveiling, de 118e alweer. Ooit is het begin twintigste eeuw gestart als bollenveiling. Het doel was om gelden te vergaren voor de bouw van ons huidige kerkgebouw. Dat werd uiteindelijk mei 1911 ingewijd door de bisschop van Haarlem. Op 14 april 2023 was de opbrengst € 19.425,- en deze werd door Ben Berk, de voorzitter van de kerkenveilingcommissie, bekendgemaakt na een berengezellige avond. Dat was de vijftiende opbrengst ooit. In de coronajaren 2020 en 2021 was er geen veiling zo ook niet in 2022 door het overlijden van de voorzitter Nico van Maren. De recordopbrengst dateert alweer van vijftien jaar geleden, uit 2009, met een topscore van € 26.828,-. Lees hier meer over de opbrengsten top vijftien en vele andere leuke ‘wist u datjes’ uit 117 veilingen.  

Dit is de top vijftien aan opbrengsten:

 1. € 26.828,-       (2009)
 2. € 25.000,-       (2018)
 3. € 22.608,-       (2008)
 4. € 22.375,-       (2017)
 5. € 21.773,-       (2015)
 6. € 21.510,-       (2011)
 7. € 21.272,-       (2019)
 8. € 21.210,-       (2003)
 9. € 21.123,-       (2016)
 10. € 20.779,-       (2012)
 11. € 20.379,-       (2010)
 12. € 20.189,-       (2006)
 13. € 19.614,-       (2005)
 14. € 19.500,-       (2004)
 15. € 19.425,-       (2023)

Waar werden de opbrengsten aan besteed… een bloemlezing!

Dat de opbrengsten elk jaar goed werden besteed blijkt uit deze gedeeltelijke bestemming van doelen van de kerkenveiling: aanschaf geluidsinstallatie en ringleiding (1989); dupliceerapparaat (1990); inrichting parochiesecretariaat (1991); groot onderhoud kerk en verlichting (1992); actie ‘Steunbeer’ (1994); nieuwe verwarmingsinstallatie (1995); vervangen geluidsinstallatie en een bijdrage aan de restauratie van de kruiswegstaties; realisering parochiebibliotheek (1997); organisatie parochiedag (1998); nieuwe dakleien (1999); restauratie glas-in-loodramen (2000); nieuwe zangbundels, altaarversiering, geluidsinstallatie (2002); inrichting ‘de kleine JOANNES’(2003); aanpassing kerkhof (2004); onderhoud pastorie (2005); onderhoud kerkhof en nieuwe geluidsinstallatie (2006); onderhoud kerktoren en vernieuwing liturgische kleding (2007); groot onderhoud (2008); aanschaf kastenorgel en onderhoud ‘de kleine JOANNES’ (2009); aanpassing pastoriezolder voor het jongerenwerk (2010); reservering groot onderhoud kerk en toren (2011); groot onderhoud kerktoren (2012) en nog meer. Voor 2024 zijn de doelen het realiseren van fietsnietjes voor bij de kerk en het parochiehuis en het verfraaien van het interieur van ‘de kleine JOANNES’.

Wist u dat…   

 • op 2 september 1902 pastoor Thomann in café Hein Fennes bloembollenkwekers en – handelaren uitnodigde om met de opgerichte vereniging ‘Katholiek Katwijk Vooruit’ door de verkoop van bloembollen geld te verzamelen voor de bouw van een nieuwe kerk?
 • de ‘droge veiling’ van augustus 1903 een bedrag van f 596,08 opleverde, die van 1904 f 530,00 en van 1905 het topbedrag van f 652,50?
 • in de vergadering van het kerkbestuur van 4 augustus 1940 o.l.v. pastoor Hesp besloten werd om de bezoekers aan de veiling een kop koffie aan te bieden en in plaats van een glas wijn een gratis consumptie te verstrekken?
 • een ‘groene veiling’ het veilen van de bollen  betreft die nog op het veld staan en dus goed beoordeeld kunnen worden?
 • de opbrengst in 1970 een f 10.000,- bedroeg?
 • de veiling geleid werd door de H.B.G. uit Lisse en later door de HoBaHo, ook uit Lisse?
 • afslagers en veilingmeesters waren in deze geschiedenis o.a. Frans Hoogewoning, Pim Hulsbergen, Piet van der Voort, Jan Kuipers en Piet van Dijk?
 • Verhees Notarissen al 85 jaar onze kerkenveiling ondersteunt?
 • het aantal te kopen bloembollen op de kerkenveiling steeds minder is geworden?
 • we spreken van een bollenveiling in onze parochie tot 1956?
 • Piet van der Valk in 1978 uit handen van pastoor Raadschelders de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia kreeg voor de veertig jaar dat hij voorzitter was van de kerkenveilingcommissie?
 • ‘Prins van Oostenrijk’, ‘Elionora Parade’ en ‘Queen of the night’ tulpennamen zijn?
 • de Pro Ecclesia er in 2006 ook was voor Louis de Haas vanwege zijn veertig jaar penningmeesterschap voor de kerkenveiling?
 • de bollenveiling van 1935 met de klink in het Rijndorp werd aangekondigd?
 • de laatste jaren het aantal kavels minder is geworden, met meer kwaliteit, waardoor er nu een 217 kavels op 19 oktober ruim voor 24.00 uur geveild zijn?
 • er vroeger een catalogus was met honderden kavels waardoor er op een doordeweekse dag pas dik na 24.00 uur de laatste kavel werd geveild, vaak in combinatie met andere nummers?  

Vragen aan u, aan jou, als lezers!

Gaan we dat record van € 26.828,- naar de parochiële geschiedenisboeken jagen? Dan bent u hard nodig vrijdagavond 19 april. Wat wordt er aan de bezoekers geboden: gratis koffie / thee en passerende hapjes; een schitterend spel van loven en bieden vol humor; leuke aankopen voor (klein)kinderen voor Sinterklaas en voor onder de kerstboom; twee consumptiebonnen; kavels vanaf € 5,- tot een rondrit met een oldtimer door het Groene Hart inclusief lunch; een gratis bos schitterende rozen bij elke € 1.000,-… kortom een kerkenveiling om nooit te vergeten.
Bent u verhinderd? Geen probleem, want in de veilingcatalogus (ligt achterin de kerk en is digitaal via de digitale nieuwsbrief en deze website beschikbaar) kunt u, kan jij, ook een koopopdracht geven. Dat kan ook telefonisch of per mail worden doorgegeven aan de leden van de kerkenveilingcommissie. Maar u kan ook een familielid of bekende die naar de veiling gaat vragen met een extra bordje, uw bordje en koopnummer, te bieden en te kopen voor het bedrag dat u aan hem / haar heeft toevertrouwd.
Tot vrijdag 19 april en ga bij binnenkomst zeker eerst bij de tafel met alle uitgestalde spullen kijken.