Denkend aan vroeger… ook in De Hoornes katholiek onderwijs!

Eind jaren vijftig was men in Katwijk drukdoende met de uitbreiding van het ‘oude dorp’. Er moest een hele nieuwe wijk komen aan de noordkant van de Oude Rijn. De nieuwe wijk werd genoemd naar de polder die daar tot voorkort was. De inwoners van Katwijk noemden deze wijk al gauw Het Over Jordaanse’. Maar de wijk groeide gestaag en er was ruimte voor hoogbouw, laagbouw, een winkelcentrum en natuurlijk ook scholen. Er kwamen protestantse-, openbare- en katholieke scholen. In 1973 was het dan zover. De bouw was gereed en er stonden twee katholieke scholen.

De r.-k kleuterschool ‘de Kindermolen’ en de r.-k lagere school de ‘Mgr.  Bekkersschool’, genoemd naar de toenmalige bisschop van Breda, werden geopend.  Alles in een nieuw en modern gebouw met speelplaats, een gymzaal en een kleine binnenplaats met zelfs een volière. Meester Joop van Kempen was een echte natuurliefhebber, vandaar. Kom er maar eens mee anno 2021 met alle allergietjes. Vanuit de kleuterschool kwam je via een deur zo in de lagere school, dus de doorstroming kon gelijk beginnen.

De Kindermolen, heerlijk om daar te mogen ‘kleuteren’

Op de rand van de kleuterschoolzandbak van ‘De Kindermolen’ vast en zeker voor de schoolfotograaf met een stralende juffen Mildred Schmitz en Lieke van der List. Zeer opvallend de aanwezigheid van de ‘Samsom’ van deze kleuterscholen met de mooie naam Rikkie. Maar bij wie hoorde deze hond?

Het was een leuke en gezellige kleuterschool onder de bezielende leiding van juffrouw Mildred Schmitz en natuurlijk juffrouw Lieke van der List. Er werden allerlei leuke dingen gedaan met de kleintjes en er werd natuurlijk ook wel het een en ander bijgebracht. Leuk waren zeker de feestjes zoals carnaval. In december keken alle kinderen natuurlijk uit naar de komst van Sint-Nicolaas. In de zaal werd alles in gereedheid gebracht en de kinderen zongen alvast liedjes totdat het zover was. Toen kwam de Sint met zijn Pieten binnen onder het bekende gezang van ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ en kon het feest beginnen.

Schreef Sinterklaas het script van ‘De luizenmoeder’?

Veel moeders, en soms ook vaders, bleven hangen op en om school om toch maar niets te missen van het kindergeluk. Met juffrouw Schmitz had de Sint namelijk een afspraak gemaakt. Nadat de Sint op zijn troon zat, zei hij tegen de kleuters: ‘Kinderen, zien jullie al die mensen op de gang? Ga maar zwaaien en roep dan ‘Dag mama en papa, tot vanmiddag!’ Toen dropen de meeste ouders wel af. Zou de scenarioschrijver van de fameuze televisieserie ‘De luizenmoeder’ hiervoor gesproken hebben met Sinterklaas zelf? Samen met Pieten en de juffrouwen werd er dan een leuk sinterklaasfeest van gemaakt, met lekkers en een klein cadeautje. De kinderen gingen natuurlijk thuis vertellen hoe ze het hadden beleefd. Al met al was het een hele leuke kleuterschool dankzij de inzet van juf Mildred en juf Lieke en zeker niet te vergeten de ouders van het oudercomité

Sint Nicolaas druk in gesprek met één van de kleuters van juffrouw Mildred van ‘De Kindermolen’. Wie zou dit jongetje toch zijn? Wat vertelde de goedheiligman hier? En waarom keek deze Zwarte Piet met een glimlach naar dit schouwspel van Sint en kind?

De Mgr. Bekkersschool, met ‘klein Avifauna’ een fantastische plek om te leren

Het is februari 1973 als de officiële opening van de beide scholen plaatsvindt in het bijzijn van burgemeester Vermeulen en pastoor Raadschelders. De burgemeester noemt nog even het moeilijke traject bij de realisering, maar is blij dat de katholieke scholen nu eindelijk kunnen beginnen. Net als de openbare school die meteen naast de Mgr. Bekkersschool was gebouwd, en gelijktijdig in gebruik genomen kon worden.

Het team van de Mgr. Bekkersschool en De Kindermolen in 1978 met v.l.n.r. op de bovenste rij: Annemarie Ravensbergen, Gerda Hilhoud, Barend Asper, mevr. Dubbeldam (onderwijsassistente), Hans Hellwig en Pleus de Bruin (remedial teacher). V.l.n.r. zitend: Joop van Kempen, Paul van Houwelingen, Kees Ouwehand (conciërge) en Marieke de Vogel (handwerken).

Dus nu kan meester Joop van Kempen met zijn team, met de meesters Paul van Houwelingen, Barend Asper, Hans Hellwig en de juffen Annemarie Ravensbergen, Gerda Hilhoud, mevr. Dubbeldam (onderwijsassistent), Marieke de Vogel (handwerken) en Pleus de Bruin (remedial; teacher) direct aan de slag. Er was ook een conciërge Kees Ouwehand.

Naast de school was een mooie speelplaats die ook door de kinderen uit de buurt, na schooltijd gebruikt kon worden. Het was fijn werken voor de onderwijzers in zo`n nieuw gebouw, met alle moderne leermiddelen. Er kwam later zelfs nog een echte kleurentelevisie zodat de kinderen de schooltelevisie konden volgen. Wat een techniek kwam zo de school in.

Een schoolkamp zonder ‘tante Coby’ was geen kamp

Er werden ook leuke dingen georganiseerd zoals het carnavalsgebeuren en de schoolreisjes. Vooral voor de leerlingen in de hoogste klas was er een werkelijk feest, vijf dagen op schoolkamp op de camping ‘Eldorado’ op de Veluwe tussen Ede en Nunspeet. Meester van Kempen had daar een caravan staan, samen met zijn vrouw, die na een dag al ‘tante Coby’ heette. Slapen in een tent en allerlei uitstapjes, van een bezoek aan een kaasboerderij (wie viel daar niet flauw?), het Ouwehands Dierenpark, tot het Openlucht Museum aan toe. En elke avond natuurlijk douchen. De laatste avond werden er zelfs broodjes gebakken op de barbecue voor de tent.

En dat alles ging zo in beide katholieke scholen in De Hoornes door tot aan 1993. Er kwam toen een fusie met de oudere St. Jozefschool in Katwijk aan den Rijn door een dalend kinderaantal. RKBS de Horizon werd zo geboren, met alle kinderen gehuisvest in de voormalige St. Jozefschool. Hierover meer over enige weken in de laatste aflevering over het katholiek onderwijs in Katwijk.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?

Op deze maandag 15 november verscheen hierboven deze vierde aflevering over het katholieke onderwijs in Katwijk en wel over de nieuwe scholen in wat toen de nieuwbouwwijk De Hoornes was. De foto’s hiervan komen uit het boekwerkje ‘Foto’s en feiten over 60 jaar katholiek onderwijs in Katwijk 1924 – 1984’ en het persoonlijk fotoarchief van (toen) ‘meester Paul van Houwelingen’. Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd na het nodige speurwerk. Komende vrijdag 19 november verschijnt deze aflevering natuurlijk ook in de digitale nieuwsbrief. 

Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’, en later ook nog zeker met zijn laatste  bijdragen van 2021, elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochie(kern) we altijd met elkaar zijn geweest en blijven in alle jaren.

Maandag 22 november plaatst Hulmer een nieuwe aflevering op deze website, waar hij ingaat op het huidige koor Cantemus en haar voorlopers. En niet zonder reden op deze maandag, want de dag ervoor hebben ze hun jaarlijkse feest van St. Caecilia gevierd en worden in die viering altijd de jubilarissen in het zonnetje gezet. Middels deze wekelijkse afleveringen beleven we zo het 175-jarig jubileum van onze parochie(kern). En we gaan zo  met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Ik kan u ook verklappen dat we met de evenementencommissie de mogelijkheden van een uit te geven boekje met de bundeling van de 52 wekelijkse afleveringen van deze serie. We houden u op de hoogte. Wat zou u ervan vinden als dat gaat lukken?

Namens de evenementencommissie, Gerard Bol.