Haal de bisschoppelijke adventsactie van ver weg naar u thuis

Vanaf afgelopen weekend wordt de olifant weer achter in onze kerk gezet voor de jaarlijkse bisschoppelijke adventsactie. Het doel waar wij, in de gehele parochie van de H. Augustinus, voor gaan werken is ‘Voldoende en gezond voedsel voor kinderen in Nicaragua’.

Wat is er daar aan de hand?  

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is zeventig procent van de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kindsterfte tot de hoogste van Midden – Amerika. Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is één van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim een kwart van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en akkers worden verkleind. Zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar kunnen houden. Op die manier willen we  de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken.

De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met ondersteuning van onze bisschoppelijke adventsactie. Het project komt ten goede aan een kleine zevenhonderd mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed, je kan het je hier vanuit uw Katwijkse woning toch echt niet voorstellen. De organisatie Octupan wil bereiken dat de ouders weer beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen gaan zorgen.

Hoe doen we dat vanuit onze Katwijkse parochiekern?

De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen. Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen. Ieder gezin ontvangt ook een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter, pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortelen om zo hun eigen groenten te kunnen kweken. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

Doet u, financieel, mee?

Uw giften kunnen tot Kerstmis worden gedeponeerd in de olifant, met de kerstvieringen zijn er natuurlijk geen kerkgangers in onze kerken aanwezig, of tot 2021 worden overgemaakt op rekeningnummer: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. adventsactie, Den Haag, met vermelding ‘Nicaragua’.

De webredactie