Update 247: Livestream vanuit Katwijk

De parochiële livestream van de eucharistieviering op zondag 14 april, de derde zondag van Pasen, komt om 9.30 uur uit onze eigen Katwijkse parochiekern. De leden van de werkgroep ‘Beamervieringen’ zullen deze uitzending verzorgen. De voorganger is pastoor Franken en de muzikale medewerking komt van Vocalis o.l.v. Niek van der Meij.
Deze viering  is thuis te volgen via deze link.

Het verhaal achter het aangebloemde kruis met Pasen

Na de viering van Paaswake, zaterdagavond 30 maart, sprak ik Helma Boskamp om haar o.a. te complimenteren met het aanbloemen van het grote ruwhouten kruis voorin de kerk. Dat had ze samen gedaan met dochter Lisanne en Nel Hesselberth. In dat gesprek kwam ook de vraag naar voren hoelang deze traditie eigenlijk al in onze parochie(kern) bestond. Zij hadden dit kleurrijke werk enige jaren geleden namelijk overgenomen van Wil van Rijn. Maar werd er al aangebloemd voor zijn jarenlange tijdperk? We constateerden ook beiden dat, ondanks de rijke bloembollencultuur in de Duin- en Bollenstreek, deze traditie niet aanwezig was in de verschillende andere katholieke kerken in de regio. Daarom een extra reden om op zoek te gaan naar het begin van deze bloem- en kleurrijke traditie in onze kerk. Die vraag stelde ik daarom in de digitale nieuwsbrief van vrijdag 5 april. Dezelfde dag kwam er al een prachtige reactie van Nico en Myriam van der Valk vanaf hun Portugese vakantieadres. Benieuwd geworden? Lees dan verder!  

[Lees meer…]

De plek van onze H. Joannes de Doperkerk in de Kerkenvisie (deel 7)

De gemeente Katwijk heeft in 2023 de Kerkenvisie van Katwijk laten opstellen. In 2018 startte de landelijke overheid met een programma om intensiever na te denken over de toekomst van kerkgebouwen (hieronder verstaan we in deze rapportage gebedshuizen in brede zin). De opdracht voor deze Kerkenvisie kwam voort uit een raadsmotie van 2019 die opriep om naar de toekomst van de kerkgebouwen, het religieus erfgoed in onze gemeente te kijken. Daarmee is het College van B&W aan de slag gegaan. Samen met de kerken is uitgebreid gesproken en nagedacht hoe er in gezamenlijkheid naar de toekomst wordt gekeken. In de  Kerkenvisie staan er conclusies en aanbevelingen voor die toekomst. U bent vast benieuwd naar wat er over ons kerkgebouw wordt geschreven? We nemen u elke woensdag mee in een nieuwe aflevering. Hier volgt het zevende deel met de toekomstverwachting.  Minder dan de helft van het huidige religieuze erfgoed is over 10-15 jaar nog met zekerheid in religieus gebruik landelijk gezien. Hoe ziet die toekomst er voor de gemeente Katwijk uit?

[Lees meer…]

Wat is de top vijftien aan opbrengsten bij de kerkenveiling?

Vrijdagavond 19 april is er om 20.00 uur in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ weer de traditionele kerkenveiling, de 118e alweer. Ooit is het begin twintigste eeuw gestart als bollenveiling. Het doel was om gelden te vergaren voor de bouw van ons huidige kerkgebouw. Dat werd uiteindelijk mei 1911 ingewijd door de bisschop van Haarlem. Op 14 april 2023 was de opbrengst € 19.425,- en deze werd door Ben Berk, de voorzitter van de kerkenveilingcommissie, bekendgemaakt na een berengezellige avond. Dat was de vijftiende opbrengst ooit. In de coronajaren 2020 en 2021 was er geen veiling zo ook niet in 2022 door het overlijden van de voorzitter Nico van Maren. De recordopbrengst dateert alweer van vijftien jaar geleden, uit 2009, met een topscore van € 26.828,-. Lees hier meer over de opbrengsten top vijftien en vele andere leuke ‘wist u datjes’ uit 117 veilingen.  

[Lees meer…]

Update 246: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de eucharistieviering op zondag 7 april, de tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen, komt om 11.00 uur uit de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten. De voorganger is pastoor Franken en de muzikale medewerking komt van het dameskoor.
Deze viering  is thuis te volgen via deze link.

‘Het leek wel een religieus corso in de r.-k kerk’

Met het brengen van de meest uiteenlopende en kleurrijke bloemen bij de kinderkruisweg en de viering van Goede Vrijdag in de Katwijkse parochiekernkerk van de H. Joannes de Doper lag er weer een mooie uitdaging op Stille Zaterdag voor de vrijwilligers Nel Hesselberth en Helma Boskamp, bijgestaan door dochter Lisanne. Ze gingen nu voor het vierde jaar met de meegebrachte bloemen het grote ruwhouten kruis aankleden. Hesselberth: ,,Vanmorgen om 6.00 uur begonnen en in de paaswake deze zaterdagavond 30 maart staat het ‘gebloemd’ vol in het (kunst)licht als passend bloemrijk teken dat Jezus is opgestaan.” Boskamp: ,,Opvallend was ook dit jaar weer het geringe aantal narcissen waar onze voorganger Wil van Rijn vroeger bijna een 80% van deze gele bloemen kon benutten, maar het creatieve en kleurrijke resultaat was er ook dit jaar zeker niet minder om.”

[Lees meer…]

De plek van onze H. Joannes de Doperkerk in de Kerkenvisie (deel 6)

De gemeente Katwijk heeft in 2023 de Kerkenvisie van Katwijk laten opstellen. In 2018 startte de landelijke overheid met een programma om intensiever na te denken over de toekomst van kerkgebouwen (hieronder verstaan we in deze rapportage gebedshuizen in brede zin). De opdracht voor deze Kerkenvisie kwam voort uit een raadsmotie van 2019 die opriep om naar de toekomst van de kerkgebouwen, het religieus erfgoed in onze gemeente te kijken. Daarmee is het College van B&W aan de slag gegaan. Samen met de kerken is uitgebreid gesproken en nagedacht hoe er in gezamenlijkheid naar de toekomst wordt gekeken. In de  Kerkenvisie staan er conclusies en aanbevelingen voor die toekomst. U bent vast benieuwd naar wat er over ons kerkgebouw wordt geschreven? We nemen u elke woensdag mee in een nieuwe aflevering. Hier volgt het zesde deel met beleidskader van de gemeente Katwijk. Want hoe gaan we de Kerkenvisie dan uitvoeren in onze gemeente? Hoe werkt dat met verantwoordelijkheden en met budgetten?

[Lees meer…]

Bijeenkomsten ‘Rouwondersteuning’ van Anneke Noordermeer – Karremans

In onze parochiekern is er sinds december 2017 elke twee maanden een verliesviering voor iedereen die rouwt om welk verlies dan ook en daarna een mogelijkheid om tijdens het koffiedrinken na deze viering in de pastorie met elkaar in gesprek te gaan. Ik miste echter tijdens deze gesprekken een diepere laag over wat rouw is en wat je voor de ander die in rouw is kan doen. Eind vorig jaar heb ik de cursus ‘Rouwondersteuning’ via het bisdom Rotterdam gevolgd en ik wil graag drie bijeenkomsten aan belangstellenden aanbieden om met elkaar te praten over rouwondersteuning. Nieuwsgierig geworden? Lees hieronder maar verder!  

[Lees meer…]

Klik uw eigen kerkenveilingcatalogus aan en kijk…

Hier is de digitale versie van de catalogus van de traditionele kerkenveiling te vinden. Klik hier maar aan. Meer dan van harte aanbevolen om eens in te kijken. Noteer vrijdag 19 april maar alvast in de agenda en kom om 20.00 uur naar ‘de kleine JOANNES’ en doe mee met het gezellige spel van loven en bieden middels de bekende bordjes. In de digitale nieuwsbrief van de vrijdagen 5 en 12 april blikken we wat terug op de geschiedenis van de kerken-, en vroegere bollenveiling van ruim een eeuw jong. Deze boeiende verhalen, vol leuke feitjes, komen respectievelijk maandag 8 en 15 april ook hier te staan met vele foto’s met een verhaal. Voor 2024 zijn er bij deze kerkenveiling twee doelen te weten nietjes bij de kerk en ‘de kleine JOANNES’ om de fiets aan op slot te zetten en een lekkere opfrisbeurt van het interieur van de grote zaal van ons parochiecentrum. Tot 19 april?   

Van de pastoor is een boek uitgegeven

Het heet ‘Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde’. Bestaat God of bestaat Hij niet? Bibliotheken zijn volgeschreven over deze vraag. Aan het bijhouden van discussies hierover op sociale media heb je aan vierentwintig uur per dag niet genoeg. Iedereen kent diep menselijke verlangens. Verlangens naar geluk, naar echte liefde, naar vreugde. Iedereen vraagt zich af: Waar doe ik het allemaal voor? Dit boek benadert alles anders. Nieuwsgierig geworden? Lees dan zeker verder!

[Lees meer…]